Vuodenvaihde tulee – säädä salkku ja tarkista verotus

18.12.2008

Ennen vuodenvaihdetta kannattaa vielä hienosäätää salkku ja viilata verotus kohdalleen. Tässä muistilista avuksesi.

  • Tarkkana ajoituksessa

Kaupantekopäivä ratkaisee sen, mille verovuodelle arvopaperin myyntivoitto tai -tappio kohdistuu. Siksi kannattaa olla tarkkana, jos tekee osakekauppoja lähellä vuodenvaihdetta.

Viimeinen kaupantekopäivä tänä vuonna on tiistai 30. joulukuuta. Tuolloin syntyneet kaupat kirjautuvat tälle vuodelle. Aivan viime hetkiin osakekauppaa ei kannata jättää, sillä voihan olla, etteivät osto- ja myyntitarjous kohtaakaan aivan välittömästi toimeksiannon jälkeen.

Myyntitappiot voi verotuksessa vähentää myyntivoitoista tappioiden syntyvuonna ja kolmena seuraavana vuonna. Vuoden 2008 verotuksessa voi siis vähentää vuonna 2005 tai sen jälkeen syntyneet tappiot. Jos olet saanut tänä vuonna luovutusvoittoa, josta haluat vähentää tappioita, tappioiden on synnyttävä ennen tämän vuoden loppua.

Jos vuoden aikana varallisuuden yhteenlasketut myyntihinnat ovat enintään 1 000 euroa, voitto on verovapaa. Vastaavasti tappiota ei voi vähentää verotuksessa, jos verovuoden aikana toteutettujen myyntien yhteenlaskettu hankintahinta oli enintään tuhat euroa. Jos myyt tappiolla, pidä huoli, että hankintahinta oli vähintään 1001 euroa.

Lisätietoja:

Sijoittajan vero-opas
Helsingin pörssin kaupankäyntipäivät

  • Indeksilainat: onko syytä myydä ennen eräpäivää?

Jos myyt indeksilainan ennen sen eräpäivää, lainan tuotto tulee verotettavaksi luovutusvoittona , josta voi vähentää myyntitappioita. Jos sen sijaan odotat lainan raukeamista eräpäivään, sen kuponkikorko on lähdeverotettavaa tuloa, johon ei voi kohdistaa vähennyksiä eli tuotosta maksettava vero jää lopulliseksi.

Sekä luovutusvoiton vero että korkotulojen vero on 28 prosenttia, mutta tappioiden vähentämisen mahdollisuuden vuoksi luovutusvoiton vero on yleensä sijoittajalle edullisempi.

  • Täydennysmaksut

Jos vuodelta 2008 on luvassa jäännösveroja, niitä voi maksaa ennakon täydennysmaksuina. Näin välttyy jäännösveron korolta. Maksujen viimeinen maksupäivä on 31. tammikuuta 2009.

Jos jäännösveron määrä on korkeintaan 10 000 euroa, jäännösveron korko on 2,5 %. Siltä osin kun jäännösvero ylittää 10 000 euroa, korko on 6,5 %. Näin ollen kannattaa yleensä maksaa täydennysmaksuja ainakin niin paljon, että jäännösverot alittavat 10 000 euroa.

Lisätietoja:

Jäännösverot

  • Vapaaehtoinen eläkevakuutus: kannattaako maksaa lisää?

Jos säästät vapaaehtoista eläkevakuutusta, tarkista, oletko hyödyntänyt verovähennysoikeuden aikomallasi tavalla.

Vapaaehtoisten eläkevakuutusten maksut voi nykyään vähentää ainoastaan vakuutetun omassa verotuksessa. Maksut vähennetään pääsääntöisesti pääomatuloista, ja vähennettävien maksujen enimmäismäärä on 5000 euroa. Jos työnantaja on verovuonna maksanut verovelvolliselle ottamansa yksilöllisen eläkevakuutuksen maksuja, on vähennyksen enimmäismäärä silloin 2 500 euroa.

Lisätietoja esimerkiksi:

Vapaaehtoinen eläkevakuutus

  • Kotitalousvähennys: ylittyykö omavastuu?

Tiettyjen kodissa tai vapaa-ajan asunnossa teetettävän työn kustannuksia voi osittain vähentää verotuksessa. Kotitalousvähennyksenä voidaan vähentää 30 prosenttia maksetusta palkasta sekä palkan sivukulut tai 60 prosenttia ennakkoperintärekisteriin kuuluvalle yrittäjälle tai yritykselle maksetusta työkorvauksesta.

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä vuonna 2008 on 2 300 euroa vuodessa. Vähennykseen liittyy 100 euron omavastuuosuus.

Ensi vuonna kotitalousvähennys nousee ja sen käyttöala laajenee kattamaan myös tietotekniikkapalvelut.

Lisätietoja esimerkiksi:

Kotitalousvähennys

  • Lahjoita vasta ensi vuonna? Verotus kevenee!

Hallitus on päättänyt keventää perintö- ja lahjaveroa ensimmäisessä veroluokassa kolmella prosenttiyksiköllä ensi vuoden alusta lähtien. Alennus merkitsee, että lähisukulaisen korkein veroprosentti perinnöstä tai lahjasta on 13, kun se on vuonna 2008 16. I-veroluokkaan kuuluvat puoliso, lapset, lapsenlapset, vanhemmat ja isovanhemmat.

Lisätietoja esimerkiksi:

  • Säilytä ja tarkista

Verottaja saa automaattisesti tiedon vuoden lopussa omistamistasi osakkeista ja rahasto-osuuksista. Myös osingot sekä osakkeiden ostot ja myynnit ilmoitetaan verottajalle automaattisesti, samoin myydyt rahasto-osuudet. Nämä samat tiedot pankit lähettävät postitse myös sinulle. Tiedot kannattaa säilyttää ja tarkistaa ja veroilmoitusta tehdessä varmistaa, että ne ovat esitäytetyssä veroilmoituksessa oikein.

  • Tarkista maksupäivät

Tarkista pankistasi, milloin maksut pitää viimeistään maksaa, jotta ne kirjautuvat tälle vuodelle. Käytäntö voi olla esimerkiksi, että verkkopankissa tehty kotimaan maksu kirjautuu vuodelle 2008, mikäli se on tehty keskiviikkona 31. joulukuuta klo 21 mennessä. Vastaavasti ulkomaanmaksu pitää tehdä puoleenpäivään mennessä. Lainan lyhennykset ja korot ehtivät vuoden 2008 verotietoihin, jos ne on maksettu viimeistään keskiviikkona 31.12.2008 kello 16.30.

Lähteet: Yksikönjohtaja Jari Ohrankämmen, Nordea Pankki; Taloustaito;APK; Veronmaksajain keskusliitto; NASDAQ OMX

Jaa artikkeli

Kommentit