Sijoittaja, vältä velkaa ja ahnehdi osinkoja

13.01.2009

Maailmantalouden pelätään matelevan usean vuoden ajan. Vaikeina aikoina parhaita sijoituskohteita ovat tietysti edullisesti hinnoitellut vähävelkaisten ja reiluja osinkoja maksavien yhtiöiden osakkeet.

Sijoittajat ovat talouden äkkipysäyksen säikäyttäminä myyneet osakkeita hetkittäin jopa paniikissa. Monen osakkeen arvostus näyttää nyt hyvin houkuttelevalta esimerkiksi p/e-luvun, osinkotuoton ja tasearvon perusteella.

P/e-luku on yksi käytetyimmistä osakkeen arvostusmittareista. Se saadaan jakamalla osakkeen hinta (p) osakekohtaisella tuloksella (e).

Viime vuoden tuloksilla laskettu suomalaisten osakkeiden voittokerroin eli p/e-luku on kymmenen, kun sen pitkäaikainen keskiarvo on noin 15.

Vuoden 2008 tulokset vain ovat auttamattomasti vanhentunutta tietoa. Tuloksissa näkyy kesään saakka jatkunut voimakas noususuhdanne, joka on nyt jyrkästi kääntynyt laskusuhdanteeksi.

Vuoden 2009 tulosennusteilla laskettuna p/e-luku on yhdeksän. Tämäkin tunnusluku kertoo osakkeiden olevan edullisia.

Epävarmat ennusteet epäilyttävät

Lähitulevaisuus on kuitenkin niin epävarma, että edes yritykset itse eivät halua antaa tarkkoja ennustuksia tämän vuoden tuloksista. Moni sijoittaja epäileekin analyytikoiden ennusteiden olevan aivan liian toiveikkaita, minkä vuoksi ennusteilla laskettu p/e-luku johtaa pahasti harhaan.

Analyytikot ennustavat suomalaisten pörssiyhtiöiden tulosten heikkenevän vuonna 2009 noin kahdeksan prosenttia.

– Markkinoiden hinnoittelun perusteella sijoittajat odottavat yritysten tulosten putoavan tänä vuonna noin puoleen, sanoo eQ Pankin salkunhoitaja Hannu Angervuo.

Angervuo näkee markkinoilla merkkejä markkinoiden ylilyönnistä.

– Sijoittajat ovat hinnoitelleet esimerkiksi suomalaiset konepajat miltei pelkästään niiden huoltoliiketoiminnan arvon mukaan, Angervuo ihmettelee.
– Ulkomaiset sijoittajat ovat paenneet reuna-alueiden pienistä pörsseistä. Siksi he ovat myyneet suomalaisia osakkeita hinnasta välittämättä, mikä näkyy nyt niiden arvostuksissa.

Osingot lämmittävät huonoina aikoina

Yhtiöiden maksamat osingot lämmittävät sijoittajan lompakkoa laskusuhdanteen aikana. Koska osakkeiden hinnat ovat reippaasti laskeneet, on osakkeiden osinkotuotto noussut huimaksi.

Jos yhtiöt maksaisivat ensi keväänä yhtä isot osingot kuin viime keväänä, olisi suomalaisten osakkeiden osinkotuotto keskimäärin 9,4 prosenttia.
Sijoittajan ei tässäkään tapauksessa pidä tuijottaa liikaa menneeseen. Koska yritysten rahoitusmahdollisuudet ovat selvästi heikentyneet ja näkymät epäselvät, tulee moni yhtiö todennäköisesti pienentämään lähivuosina maksettavia osinkoja.

– Vaikka osingot romahtaisivat puoleen, on osinkotuotto edelleen kilpailukykyinen korkosijoituksiin verrattuna, Angervuo muistuttaa.

Parhaita osingonmaksajia saattavat lähivuosina olla vähävelkaiset yritykset, sillä niiden ei tarvitse leikata osinkoja yrityksen toiminnan rahoittamiseksi. Jos yrityksen toiminta ei kaiken lisäksi ole suhdanneherkkää, pitäisi yhtiön selvitä hyvin huonojen aikojen yli.

Yhtiön osingonmaksukykyä sijoittaja voi arvioida selvittämällä kuinka paljon yhtiöllä on voitonjakokelpoisia varoja. Tämä kerrotaan esimerkiksi yhtiön tilinpäätöksessä.

Gearing kertoo velkaantumisasteen

Yhtiön velkojen määrän tarkasteluun Angervuo käyttää nettovelkaantumisastetta kuvaavaa tunnuslukua eli gearingia.

– Mitä pienempi yhtiön gearing on, sitä vähemmän sillä on velkaa. Velaton yhtiö ei kovin helposti mene konkurssiin, vaikka talous olisi pari vuotta heikossa hapessa, Angervuo sanoo.

Jos nettovelkaantumisaste on negatiivinen, on yhtiöllä varoja enemmän kuin velkaa. Kun gearing nousee yli sadan prosentin, on yhtiöllä velkaa varoja enemmän.

Esimerkiksi Nokian gearing oli syyskuun lopussa -18 prosenttia. Orionin gearing oli samaan aikaan 0,2 ja Rautaruukin 7,8 prosenttia. Helsingin pörssin suurien yhtiöiden joukossa on siis monia lähes velattomia yhtiötä.

Markkina-arvo vs. kirjanpitoarvo

Kolmas perinteinen tapa tarkastella osakkeen arvostusta on suhteuttaa sen omaisuuden kirjanpitoarvo osakkeen hintaan, eli p/bv-luku.

Suomalaisyhtiöiden keskimääräinen p/bv-luku – Nokia poislukien – on tällä hetkellä noin 0,7. Yhtiöiden yhteenlaskettu markkina-arvo kattaa siis vain noin 70 prosenttia yhtiöiden yhteenlasketusta kirjanpitoarvosta.

– Yhtiöiden keskimääräinen markkina-arvo on nyt ensimmäisen kerran sitten vuoden 1992 kirjanpitoarvoa pienempi. Yhtiöt ovat kuitenkin nyt aivan eri kunnossa kuin vuonna 1990.

Tämänkin mittarin tulkitseminen vaatii sijoittajalta harkintaa. Yrityksen omaisuuden taseeseen kirjattu arvo ei välttämättä ole ajan tasalla, kun talouden näkymät ovat äkisti synkentyneet.

Yrityksellä voi olla yritysostojen vuoksi taseessa paljon liikearvoa eli niin sanottua goodwilliä.
Jos yhtiö joutuu tekemään liikearvojen arvonalennuksia, voi se leikata vapaata pääomaa ja jakokelpoisia varoja.

Angervuo löytää pörssistä runsaasti yhtiöitä, joiden osakkeet ovat edellä mainituilla mittareilla tarkasteltuna edullisia. Tällaisia ovat esimerkiksi Fortum, Orion, Kesko, Neste Oil, Rautaruukki, Wärtsilä ja Outokumpu.

– Näillä yhtiöillä on hyvät eväät selvitä vaikeidenkin vuosien yli osingonmaksukyvyn kärsimättä, Angervuo uskoo.

Jaa artikkeli

Kommentit