Parhaat sijoittajasivut palkittiin – riskit ja tavoitteet ratkaisivat

23.01.2009

Neste Oil voitti kilpailun vuoden 2008 parhaista sijoittajasivuista suurten yhtiöiden sarjassa ja Finnair voitti pienten ja keskisuurten yhtiöiden sarjan.

Kilpailussa vuoden 2008 parhaista sijoittajasivuista arvioitiin kaikki Helsingin Pörssin yhtiöt. Tällä kertaa palkittiin parhaat yhtiöt kahdessa sarjassa, jotka perustuvat Pörssin listajakoon.

Sijoitukset

Suuret yhtiöt

1. Neste Oil
2. Kone
3. Kesko

Pienet ja keskisuuret yhtiöt

1. Finnair
2. Lemminkäinen
3. SRV

Suurten yhtiöiden sarjassa Kone sijoittui toiseksi ja Kesko kolmanneksi. Keskisuurten ja pienten yhtiöiden sarjassa Lemminkäinen ylsi toiselle sijalle ja SRV Yhtiöt kolmannelle. Kilpailun järjestivät nyt yhdennentoista kerran Pörssisäätiö, Suomen Sijoitusanalyytikot ja Talouselämä.

Kilpailuun pääsyn edellytys on, että sijoittaja saa tietoa suomeksi tai että ainakin oleellisin osa sijoittajatiedoista löytyy suomen kielellä. Tänä vuonna raati kiinnitti erityishuomiota siihen, miten liiketoiminnan riskit oli esitetty ja tapaan, jolla yhtiöiden pitkäaikaiset taloudelliset tavoitteet olivat esillä. Tärkeimmät valintakriteerit olivat:

– liiketoiminnan riskit
– velkarakenne
– yrityskauppojen raportointi
– pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Parhaiden sijoittajasivujen tasoerot olivat vähäiset suurten pörssiyhtiöiden keskuudessa, mutta keskisuurten ja pienten yhtiöiden sivuissa on sen sijaan edelleen puutteita. Etenkin pienten yhtiöiden tulisi muistaa kertoa internet-sivuillaan yksityiskohtaisemmin liiketoiminnastaan ja markkinoistaan.

Sivujen esikarsinnan tekivät analyytikot: Petri Aho Sofia Pankista, Mikko Ervasti Evli Pankista, Jari Harjunpää Pankkiiriliike Öhmannilta, Sanna Kaje FIM Pankkiiriliikkeestä ja Matias Rautionmaa Pohjola Pankista.

Kilpailuraadissa olivat mukana: Jarmo Leppiniemi Helsingin Kauppakorkeakoulusta, Jari Harjunpää Pankkiiriliike Öhmannilta, Hannu Angervuo eQ Pankista, Terhi Lambert-Karjalainen Finanssivalvonnasta, Mirva Heiskanen ja Tiina Tervonen Talouselämä-lehdestä sekä Sirkka-Liisa Roine ja Nina Tallberg Pörssisäätiöstä.

 


Sijoittajasivut kaipaavat parempaa taustoitusta

Hyvääkin voi kehittää. Parhaita sijoittajasivuja valinnut raati kaipasi verkkosivuille esimerkiksi lisää taustatietoja sekä visuaalisuutta. Suuryritysten sarjan voittanut Neste Oil panostaa sivuillaan palveluun.

Kilpailun suuryritysten sarjan voittaneella Neste Oililla on 65 000 omistajaa. Toimialalla, jossa toimintaympäristön ja markkinoiden muutoksia tapahtuu tiheään, vain verkon sijoittajasivut ovat kyllin nopea kanava vaihtuvan tiedon viestimiseen. Sivut on pyritty tekemään mahdollisimman palveleviksi.

– Panostamme sijoittajasivujemme tiedon lisäykseen ja syventämiseen sekä sivujen käytettävyyteen ja visuaalisuuteen, Neste Oilin sijoittajasuhdepäällikkö Juha Rouhiainen myhäili tyytyväisenä palkisemistilaisuudessa.
– Sijoittajasivujemme kehittämisessä tämän tyyppisistä kilpailuista on se hyöty, että voimme verrata omaa esitystämme muiden yritysten aikaansaannoksiin. Samalla saamme rakentavaa kritiikkiä, Rouhiainen sanoi.

Voittajaa valitessaan raati kiinnitti erityistä huomiota siihen, kuinka selkeästi ja taustoittavasti yritykset kuvasivat liiketoimintaympäristöään ja taloudellisia tavoitteitaan ja kertoivat liiketoiminnan riskeistä, yrityskaupoista, liikearvosta sekä velkarakenteesta ja maturiteetista.

Lisää luettavuutta, enemmän taustoja

Vaikka sijoittajasivut ovat kehittyneet viime vuosina huimasti, kilpailun tuomaristo löysi sivuista edelleen myös kehitettävää. Raati antoi pörssiyhtiöille vinkkejä esimerkiksi sivujen yleisen toimivuuden ja luettavuuden parantamiseksi. Pelkät numerotiedot eivät riitä, ne kaipaavat tuekseen taustatietoja tai pitkän aikavälin kehitystä kuvaavia aikasarjoja.

Sivuille tehtävät muutokset pitää aina päivätä, jotta sijoittaja tietää onko tieto tuoretta. Esityskielen tulee olla selkeää ja vieraskielisiä ilmauksia tulee välttää. Visuaalisuus helpottaa tiedon nopeaa omaksumista.

Syvällisempää tietoa liiketoimintamallista

Raadissa mukana ollut analyytikko Jari Harjunpää Pankkiiriliike Öhmanista totesi, että yritysten tulisi sijoittajasivuja kehittäessään kiinnittää erityistä huomiota herkkyysanalyysien riskiosaan sekä taloudellisten tavoitteidensa taustaoletuksiin.

– Sijoittajan tulisi saada tietää, millaisiin makrotalouden muuttujiin ja liiketoimintaympäristön muutoksiin tavoitteet perustuvat voidakseen paremmin arvioida niiden mahdollisuutta toteutua. Liiketoimintamallia pitäisi kuvata syvällisemmin ja kertoa yrityksen ansaintalogiikasta ja arvoketjusta.

Raadin mukaan velka- ja maturiteettirakennetta tulisi valottaa laajemmin. Lisää tietoa kaivattiin niin ikään sisäpiiriläisten omistus- ja kaupankäyntiehdoista sekä ulkomaalaisomistuksen muutoksista. Sisäpiiriläisten myynnit saattavat olla indikaattori yrityksen tilanteen huononemisesta.

Marjatta Pietilä

Jaa artikkeli

Kommentit