Yrityslainoissa on nyt tuottopotentiaalia – joskin myös riskiä

19.02.2009

Rahoitusmarkkinoiden kriisi on syönyt tuottoja erityisesti lyhyen koron rahastoissa ja talletuskorotkin ovat laskeneet. Mutta jos sijoittajalla on rahaa, jolle ei ole pikaista käyttötarvetta, nyt kannattaa pidentää sijoitushorisonttia myös korkosijoituksissa ja harkita sijoittamista pitkäaikaisiin yrityslainoihin.

Asiantuntijoiden mukaan korkorahastojen tuotto-odotukset alkavat näyttää taas houkuttelevilta. Yrityslainojen kohdalla näkymät ovat erityisen hyvät – joskaan riskiä ei pidä unohtaa.

Nordea Rahoitusyhtiön toimitusjohtaja Jari Kivihuhta rohkaisee laittamaan korkorahastoihin sen osan talletuksista, jota ei tarvitse lähimmän kuuden kuukauden aikana. Markkinat ovat kuitenkin edelleen levottomat, ja paras tapa hallita tätä riskiä on pidentää sijoitusaikaa.

− Jos on rahkeita tehdä pitkäaikaisempi sijoitus, suosittelen sijoittamista pitkäkorkoisiin yrityslainoihin, Kivihuhta vinkkaa

Yrityslainat houkuttavat

Yrityslainat ovat mielenkiintoisia sijoituskohteita, vahvistaa OP-Rahastoyhtiön toimitusjohtaja Mika Kivimäki. Yrityslainasijoituksia ovat yritysten liikkeeseenlaskemat joukkolainat, joilla yritys rahoittaa toimintaansa. Niihin sisältyy aina yritysriski: jos yritys esimerkiksi menee konkurssiin, lainan takaisinmaksu vaarantuu.

Yrityslainan tuotto määräytyy samalla tavalla kuin muiden korkosijoitusten. Siten yrityslainojen tuotto on kehittynyt sijoittajan kannalta myönteisesti viime vuoden lopulta lähtien, kun korot ovat olleet laskussa ja sitä myöten vanhojen velkakirjojen markkina-arvo on noussut.

− Yrityslainojen hinnat ovat nyt alhaiset ja niihin on hinnoiteltu riskejä mukaan, mutta niissä on potentiaalia sen varalle, kun markkina kääntyy jälleen nousuun. Silloin niiden tuottomahdollisuudet ovat erittäin hyvät, Kivimäki sanoo.

Riskilisän vuoksi lainoja myydään siis nyt alle niiden nimellisarvon. Lainaa takaisin maksettaessa sijoittaja saa lainasta kuitenkin nimellisarvon verran ellei yritys tule maksukyvyttömäksi. (Lue lisää korkosijoitusten hinnoittelusta https://www.porssisaatio.fi/artikkelit/miten-valitsen-korkosijoituksen,2)

Hajauta ja tutki luottoluokitukset

Sijoittaminen usean yhtiön lainoihin eli hajautettu yrityslainasalkku on hyvä idea, mutta koska yksittäisen sijoittajan on hyvin vaikea luoda sellaista itse, kannattaa käyttää korkorahastoa, Kivimäki neuvoo. Yrityslainoihin varansa sijoittavat pitkän koron rahastot ovat monille luontevimpia vaihtoehtoja.

Yritysympäristössä voi vielä sattua notkahduksia – konkurssit eivät ole poissuljettuja − joten sijoittajan kannattaa hajauttaa sijoituksensa sekä useisiin arvopapereihin että hajauttaa ajallisesti sijoittamalla varallisuuttaan markkinoille pienemmissä erissä.
Luottoriskin arvioimiseksi on kehitetty luottoluokituksia, joita tekevät yritysten luottokelpoisuuden arviointiin erikoistuneet laitokset, esimerkiksi Standard & Poor’s ja Moody’s. Luokitus perustuu näiden laitosten arvioihin yhtiön kyvystä maksaa velkansa.

Turvallisuushakuisempi sijoittaja valitsee yrityslainansa hyvän luottoluokituksen omaavien kohteiden joukosta, kun taas riskiä hakeva sijoittaja voi sijoittajaa suuririskisempiin lainoihin. Kullakin luokitusyrityksellä on yleensä omat luokitusjärjestelmänsä – paras Moody’s -luokitus on Aaa ja Standard & Poor’s -luokitus AAA. Alle BAA-luokan laina katsotaan yleensä ns. roskalainaksi eli suuririskiseksi high yield -lainaksi: sen korkotuotto on korkea, koska liikkeelle laskeneen yrityksen luottokelpoisuus on heikko.


 

Taustaa: mikä on korkorahasto?

Korkorahastoja pidettiin pitkään varmoina sijoituskohteina, mutta niiden tuottojen odottamaton lasku vuonna 2008 sai monet sijoittajat vetämään rahojaan pois erityisesti lyhyen koron rahastoista ja sijoittamaan ne perinteiseen tapaan taas pankkien talletustileille.

Korkorahasto on sijoitusrahasto, joka sijoittaa yksityishenkilöiltä ja yhteisöiltä keräämänsä varat korkoa tuottaviin arvopapereihin. Korkorahaston keräämiä varoja hoitaa rahastolle nimetty rahastonhoitaja, joka vastaa rahastonsa päivittäisestä sijoitustoiminnasta. Sijoituksia hajautetaan myös maantieteellisesti ja eri liikkeeseenlaskijoiden eli esimerkiksi valtion, kuntien ja yritysten lainoihin.

Erilaisia korkorahastoja

Lyhyen koron rahastot sijoittavat varansa lyhytaikaisiin, valtion tai pankkien liikkeelle laskemiin arvopapereihin ja rahamarkkinasijoituksiin, joiden laina-aika on yleensä alle vuoden. Lyhyen koron rahastoihin on tullut uusi luokitus. Vastaisuudessa niitä on kahta tyyppiä: yhtäältä turvallisuushakuisemmille sijoittajille tarkoitetut lyhyen koron rahastot eli rahamarkkinarahastot, joiden sijoitusten laina-aika on alle 120 päivää, ja toisaalta muut lyhyen koron rahastot, joihin tehtyjen sijoitusten riskit ja myös tuotot ovat suuremmat.

Keskipitkän koron rahastot sijoittavat varansa sekä lyhyt- että pitkäaikaisiin korkotuotteisiin.

Pitkän koron rahastot sijoittavat varansa pääosin pitkäaikaisiin joukkovelkakirjalainoihin, joiden laina-aika on yleensä yli vuoden.

Korkosijoituksissakin on riskinsä

Korkosijoituksen tuotto muodostuu korkotuotosta ja mahdollisesta arvonnoususta. Sijoittamisessa riski ja tuotto kulkevat käsi kädessä. Riskittömimpänä korkosijoituksena pidetään valtion liikkeelle laskemaa joukkolainaa, obligaatiota, josta saa parhaan riskittömän tuoton.

Viime vuosina korkotason ollessa hyvin alhaalla haettiin kovempia tuottoja ja monilta sijoittajilta pääsi unohtumaan, että mitä suurempaa tuottoa tavoittelee, sitä suurempia riskejä joutuu ottamaan.

Korkosijoittamisen suurin riski on luottoriski eli sijoitetun pääoman menettäminen. Toinen riski on korkoriski, sillä jos joutuu myymään korkosijoituksensa alkuperäistä suunnitelmaa aikaisemmin, saattaa korkotason noustessa joutua realisoimaan sijoituksensa odotettua alempaan hintaan.

Yrityslaina on yksi korkosijoitusten muoto. Yrityslainasijoituksia ovat yritysten joukkolainat sekä erilaiset yrityskorilainat, luottotodistukset ja pääomaturvatut yrityslainat. Näiden avulla sijoittaminen on mahdollista myös kohteisiin, joihin perinteisillä joukkolainoilla ei voida sijoittaa. Yrityslainat voivat maksaa joko kiinteää tai vaihtuvaa kuponkikorkoa, joka on korkeampi kuin riskitön korko. Vaihtuvakorkoisissa tuotteissa tuotto on sidottu yleensä euriboriin. Yritysten joukkolainat täydentävät sijoitussalkkua. Niissä ei ole pääomaturvaa, mutta lainan liikkeeseen laskenut yritys maksaa sijoittajalle ennalta määriteltyä korkoa.

Lisätietoja korkosijoittamisesta

  • Pörssisäätiön korko-opas: https://www.porssisaatio.fi/artikkelit/miten-valitsen-korkosijoituksen
  • Pörssisäätiön ja Sijoitusrahastoyhdistyksen sijoitusrahasto-opas: https://www.porssisaatio.fi/artikkelit/sijoitusrahasto-opas
  • Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry: http://www.sijoitusrahastot.fi/
  • Suomen Sijoitustutkimus Oy: http://www.sijoitustutkimus.fi/

 

Jaa artikkeli

Kommentit