Pörssisäätiön kannanotto: Yritysrahoitukseen apua osakesijoittajilta

Yritysten rahoituksen saannin turvaaminen on erittäin tärkeää, jotta selviämme finanssikriisistä ja talouden taantumasta. Hallituksen elvytystoimiin sisältyy monia keinoja yritysten lainarahoituksen turvaamiseksi ja luotolaman ehkäisemiseksi.

Yrityksille on tärkeää saada luottorahoituksen eli vieraan pääoman ohella myös osakepääomaa. Taantuman aikana yritysten vakavaraisuus usein heikkenee ja siksi niiden on turvauduttava omistajiinsa, järjestettävä osakepääoman korotuksia, niin kuin jo kaksi Suomessa toimivaa pankkia on tekemässä. Omien pääomien vahvistaminen helpottaa myös yritysten luotonsaantia ja parantaa niiden saamia lainaehtoja.

Hallituksen on syytä tukea yritysten mahdollisuuksia saada myös osakerahoitusta kotimaisilta markkinoilta. Finanssikriisin aikana ja vielä vuosia sen päättymisen jälkeenkin kansallisten markkinoiden merkitys yritysten rahoituksessa korostuu. Globaalisti toimivat sijoittajat keskittävät sijoituksiaan omaan maahansa ja lähialueille.

Uudesta osakepääomasta merkittävä osa on saatava kotimaisilta markkinoilta ja yksityishenkilöiltä. Hallituksella on käytettävissään kaksi hyvää kannustinta: euromääräinen osinkotulovähennys yksityishenkilöiden osinkotuloille ja pitkäaikaisten säästöjen verotuksen tasapuolistaminen. Molemmat keinot ovat omiaan rohkaisemaan osakesäästämistä ja lisäämään kotimaista omistusta. Verotulojen menetys on vähäinen. Mikä parasta, hallitus on omassa ohjelmassaan jo sitoutunut näihin toimenpiteisiin. Nyt on oikea hetki kannustaa osakesäästämiseen.

Erkki Helaniemi

Pörssisäätiön hallituksen puheenjohtaja

Sirkka-Liisa Roine

Pörssisäätiön toimitusjohtaja

(Julkaistu Helsingin Sanomien mielipidesivuilla 2. maaliskuuta 2009)

Jaa artikkeli

Kommentit