Mistä löytyvät nousun merkit?

05.03.2009

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n vastaava ekonomisti  Penna Urrila arvioi, että tällä hetkellä tärkein seurattava asia on rahamarkkinoiden tilanne. Hyviä uutisia ovat esimerkiksi korkojen ja korkoihin liittyvien riskilisien lasku. Pankkien keskinäisen luottamuksen toivotaan vähitellen palautuvan, jotta rahalaitokset uskaltaisivat lainata toisilleen rahaa ja voisivat siten kanavoida varoja edelleen lainanottajille. Tätä kehityskulkua piensijoittajankin kannattaa siis pitää silmällä.

– Pankkien luottamuksen palautuminen on oleellista.  Vientiteollisuuden toiminta elpyy vasta kun finanssimarkkinat toimivat normaalisti ja asiakkaat alkavat hankkia tavaroita. Joskus kauppaneuvottelut perutaan varmuuden vuoksi kun asiakas epäilee omia rahoitusmahdollisuuksiaan, Urrila sanoo.

Lähiajat rämmitään varmasti lamassa, mutta yritysten tuloskehitystä kannattaa seurata. Pikkuhiljaa myönteisiä uutisia alkaa tulla yhä enemmän ja osakemarkkinoilla alkaa positiivinen värinä ylöspäin. Kurssinousu ennakoi taantuman taittumista 6–12 kuukautta ennen reaalitalouden nousua. Kurssit kääntyvät nousuun ennen kuin taantuman loppu on kenenkään havaittavissa.

Barometrit ennakoivat

Ekonomistina Penna Urrila seuraa työkseen lukuisia raportteja, joista yksi mielenkiintoisin on yhdysvaltalaisen teollisuuden ja kaupan tulosodotuksia kuvaava ostopäällikköindeksi. Nousun merkkejä kannattaa etsiä myös kotimaisista suhdannebarometreista, jotka kuvaavat tulevia odotuksia ja tunnelmia.  Myös valtioiden elvytystoimet ovat hyvä signaali. Monet tukitoimet kohdistuvat suuriin rakennushankkeisiin, mutta myös kuluttajapuolen remonttihankkeet ovat elvytyksen piirissä. Kannattaa siis seurata, miten tie- ja infrahankkeet lähtevät pikkuhiljaa käyntiin ja millä vauhdilla kuluttajat alkavat remontoida kotejaan ja kesämökkejään.

Mutta olisivatko raaka- ja polttoaineiden laskeneet hinnat hyvä indikaattori nousun alkamisesta?  Urrilan mukaan näin ei ole, vaan ne ovat pikemminkin seuraus talouden lamasta.  Alhainen hinta kertoo teollisuuden huonosta tilasta ja vaimeasta kysynnästä.

Toisaalta alentuneet hinnat keventävät monien yritysten kustannuksia. Kun raaka-aineiden hinnat kääntyvät nousuun niin teollisuudella menee jo hyvin ja kurssitkin ovat jo ehtineet nousuun.

Tulosnäkymät ratkaisevia

Yleisten talousuutisten ohella piensijoittajan kannattaa seurata yritysten tulosnäkymiä koskevia kannanottoja. Nyt yritysten näkymät ovat poikkeuksellisen epävarmoja. Päättyneellä tuloskaudella osa yrityksistä myös luopui tarkkojen tulosohjeistusten antamisesta. Tulevaisuudenuskon paluusta kertoo se, jos yritykset uskaltavat taas ottaa kantaa liiketoimintansa kehittymiseen.

Analyytikot ovat laskeneet alkuvuoden aikana reilusti tulosestimaattejaan. Tämänhetkisen konsensusennusteen mukaan Helsingin pörssiin listattujen yhtiöiden tuloskertymä jää tänä vuonna runsaat 20 prosenttia viime vuoden tulostoteumaa pienemmäksi.

Toisaalta markkinat ovat hinnoitelleet jo tätäkin rajumpaa tulospudotusta, sillä kurssit ovat painuneet noin 55 prosenttia miinukselle vuoden tarkastelujaksolla.

– Näkemyksemme mukaan tulosennusteiden suunta on kuitenkin edelleen alaspäin, sillä yritysten toimintaympäristö on muuttunut hyvin haasteelliseksi, eikä pikaista kohentumista ole näköpiirissä. Käänne tulosennusteiden suunnassa voi tapahtua vasta kun talousindikaattorit alkavat osoittaa orastavia piristymisen merkkejä ja yritysjohtokin alkaa kommentoida liiketoimintanäkymiään nykyistä myönteisemmin, sanoo Nordean osakestrategi Toni Teppala.

Sijoittajasentimentti on hyvä käänteinen indikaattori: Mitä synkemmäksi sijoittajien tunnelmat käyvät, sitä lähempänä pohjalukemia ollaan. Alkuvuodesta ilmassa oli vielä toivoa, mutta sen jälkeen kurssit ovat vain jatkaneet vajoamistaan.

– Yleisistä talousuutisista kannattaa seurata erityisellä tarkkaavaisuudella luottomarkkinoiden toimintaa, sillä talouden pysyvän elpymisen edellytyksenä on luottomarkkinoiden toiminnan virkoaminen. Luottomarkkinoiden täytyy osoittaa normalisoitumisen merkkejä ennen osakekurssien kääntymistä nousuun, Teppala pohtii.

Jaa artikkeli

Kommentit