Fiva muistuttaa indeksilainojen liikkeeseenlaskijariskistä

09.04.2009

Pankkeja ja vakuutusyhtiöitä valvovan Finanssivalvonnan (Fiva) osastopäällikkö Jarmo Parkkonen muistuttaa yksityissijoittajia indeksilainojen liikkeeseenlaskijariskistä.

– Pääomaturvatuissa indeksilainoissa pääomaturvakäsite helposti saattaa

hämärtää sitä, että liikkeeseenlaskijariski on kuitenkin olemassa, sanoo Parkkonen.

– Tämä tuli esille esimerkiksi Lehman Brothersin konkurssin tapauksessa. Jos liikkeeseenlaskija ajautuu konkurssiin, niin pääomaturva ei siihen auta.

Parkkosen varoituksen sanat ovat ajankohtaisia, sillä moni yksityissijoittaja on sijoittanut epävarmassa markkinatilanteessa pääomasuojattuihin indeksilainoihin.

Indeksilainoihin liittyy myös muita riskejä kuten kohde-etuuden arvon kehitykseen liittyvä riski sekä likviditeettiriski. Tuoton kannalta sijoittaja ottaa riskin sen suhteen, miten kohde-etuuden arvo kehittyy laina-aikana.

Likviditeettiriski taas viittaa tilanteeseen, jossa sijoittaja haluaa myydä indeksilainan ennen laina-ajan päättymistä. Tällöin lainalle ei välttämättä löydy ostajaa tai tarjottava hinta ei vastaa lainan todellista arvoa.

Monelle isoja yllätyksiä

Ennen finanssikriisiä sijoitusinstrumenttien tarjoajat eivät tuoneet riskejä riittävän hyvin esille tai sijoittajat eivät ymmärtäneet kaikkia tuotteisiin liittyneitä riskejä. Osa riskeistä on kuitenkin nyt toteutunut.

Parkkonen ottaa esimerkiksi lyhyen koron rahastot, joiden salkuissa on lyhyiden rahamarkkinainstrumenttien lisäksi myös juoksuajaltaan pitempiä vaihtuvakorkoisia yrityslainoja.

– Yritysten luottokelpoisuudet ovat nyt heikentyneet. Muutenkin näiden instrumenttien markkinat ovat heikentyneet eli likviditeetti on vähentynyt, mikä myös on vaikuttanut instrumenttien hintaan, sanoo Parkkonen.

Kyseisten arvopaperien hinta on laskenut, ja edelleen niihin sijoittaneiden lyhyen koron rahastojen osuuksien arvot ovat vastaavasti laskeneet.

– Tämä on ollut monelle tällaiseen lyhyen koron rahastoon sijoittaneelle henkilölle selvästikin iso yllätys, kertoo Parkkonen.

Valvonta organisoituu

Pankkivalvontaan keskittynyt Rahoitustarkastus ja Vakuutusvalvontavirasto yhdistettiin vuodenvaihteessa Finanssivalvonnaksi. Parkkonen kertoo, että Fivan organisoituminen on vielä kesken.

– Yhdistyminen on askel eteenpäin. Se tuo kaikkien arvopaperituotteiden ja niihin

linkattujen tuotteiden arvioinnin saman katon alle, Parkkonen kuvailee.

Valvonnan haasteena on kuitenkin kaksi erilaista lainsäädäntöä EU:n direktiivitasolta lähtien. Vakuutuksia koskevat erityyppiset säännökset kuin arvopapereita.

– Euroopan komissiolla on tarkoitus tehdä alustava suunnitelma säännösten yhdenmukaistamismahdollisuuksista käsittääkseni tämän kevään aikana, Parkkonen kertoo.

Finanssivalvonta pähkinänkuoressa
  • Finanssivalvonta valvoo pankkeja, vakuutus- ja eläkeyhtiöitä, sijoituspalveluyrityksiä, rahastoyhtiötä ja pörssiä.
  • Valvonnalla pyritään turvaamaan vakuutettujen edut ja yleisen luottamuksen säilyminen finanssimarkkinoilla.
  • Finanssivalvonta toimii hallinnollisesti Suomen Pankin yhteydessä, mutta on päätöksenteossaan itsenäinen.
  • Finanssivalvonnan palveluksessa työskentelee noin 210 henkeä Helsingissä.
  • www.finanssivalvonta.fi

 

Jaa artikkeli

Kommentit