Hinta kohdallaan ulkomaalaisten yritysostoksissa – Oulun yliopiston tutkimus

16.04.2009

Tiedote Helsinki 16.4.2009

Ulkomaalaiset ovat maksaneet vuosina 1998–2007 ostamistaan suomalaisista pörssiyrityksistä kohtuullisen hinnan suhteutettuna niiden taloudelliseen tilanteeseen. Ostajan tarkoitus on ollut jatkaa toimintaa Suomessa tehostamalla ja kehittämällä ostetun yrityksen liiketoimintoja. Ostetuista yrityksistä Suomessa toimintansa lopettaneet yritykset olivat vaikeuksissa jo ennen yrityskauppaa.

Professori Juha-Pekka Kallunki, tohtori Janne Peltoniemi ja tohtori Elina Pyykkö Oulun ylipistosta ovat tehneet tutkimuksen suomalaisten pörssiyritysten ostoista ulkomaille. Tutkimuksessa haettiin vastauksia kysymyksiin:

  • Onko suomalaisia pörssiyrityksiä myyty ulkomaiseen omistukseen liian matalalla hinnalla?
  • Onko Suomi menettänyt parhaimmassa kunnossa olevia yrityksiään ulkomaille?
  • Siirtyvätkö työpaikat Suomesta ulkomaille näissä yrityskaupoissa?

Tutkimuksessa tarkastellaan syitä, jotka johtivat suomalaisten yhtiöiden poistumiseen pörssistä kansainvälisten yrityskauppojen seurauksena sekä poistuneiden yritysten taloudellista tilannetta ja arvostustasoja ostotarjouksen julkaisemishetkellä. Tutkimuksessa selvitetään myös yhteiskunnan tekemiä panostuksia ulkomaille ostettuihin yrityksiin ja niiden liiketoimintojen kohtaloa yrityskaupan jälkeen.

Tutkimuksen tulosten mukaan yrityskaupoille voidaan nimetä lähes yhtä monta motiivia kuin on yrityskauppojakin. Yleensä yrityskauppojen keskeisenä motiivina on ollut toimialan ja suhdanteiden muutosten sanelema ostajan ja ostokohteen halu muodostaa suurempia kokonaisuuksia tai ostajayhtiön halu saada haltuunsa kohdeyrityksen markkina-asema joko kotimaassa tai kansainvälisesti. Ulkomaille ostetut suomalaiset pörssiyhtiöt ovat olleet keskimäärin kasvavia ja hyvin kannattavia. Yhtiöistä maksetut hinnat ovat myös olleet kohtuullisia suhteutettuna yhtiöiden taloudelliseen tilanteeseen.

Lähes kaikkia tutkimuksessa tarkasteltuja yrityskauppoja on yhdistänyt ostajan tarkoitus jatkaa toimintaa Suomessa tehostamalla ja kehittämällä ostetun yrityksen liiketoimintoja hyödyntämällä ostajan omia resursseja ja osaamista.

Yritysten kansainvälistyminen yrityskaupoin on useilla toimialoilla ollut väistämätöntä, mistä on osoituksena myös tarkasteltujen suomalaisyhtiöiden suuri ulkomaalaisomistuksen osuus jo ennen pörssistä lunastusta.

Suomessa toimivaa henkilöstöä on usein vähennetty yrityskaupan jälkeen, mutta monissa tapauksissa suomalaisen yhtiön olisi heikon kannattavuuden vuoksi todennäköisesti joka tapauksessa pitänyt tehostaa toimintaansa irtisanomisin. Toisaalta monissa tapauksissa ulkomaiset ostajat ovat yrityskaupan jälkeen laajentaneet ostamansa yhtiön toimintaa Suomessa. Suomalaisten yhtiöiden siirtyminen ulkomaalaiseen omistukseen on siis ollut osa globaalien markkinoiden toimintaa.

Juha-Pekka Kallunki & Janne Peltoniemi & Elina Pyykkö: Suomalaisten pörssiyhtiöiden ostot ulkomaille. Ulkomaiseen hallintaan siirtymisten taloudellisia syitä ja seurauksia, Oulun yliopisto.

Lisätietoja

Professori Juha-Pekka Kallunki puh.  040 567 2508

Jaa artikkeli

Kommentit