Tarkkana myyntivoittojen ja -tappioiden kanssa

23.04.2009

Yksityissijoittajan pitäisi päästä viime vuoden veroilmoituksen tarkistamisessa aiempaa helpommalla. Pankit ja muut arvopapereiden säilyttäjät ovat ensimmäistä kertaa toimittaneet verottajalle tietoja myös arvopapereiden hankintahinnasta ja -ajasta.

– Aina säilyttäjällä ei ole varmaa tietoa hankinnasta, ja silloin verovelvollisen pitää itse täydentää veroilmoituksen tietoja, sanoo ylitarkastaja Arto Leinonen Verohallinnosta.

Lisäksi verottaja on helpottanut arvopaperikauppoja koskevien muutosten tekemistä. Ne voi nyt työmatkavähennysten tapaan ilmoittaa Verohallinnon verkkopalvelussa.

Hankintahinta ja -aika ovat osakekauppojen verotuksessa keskeisiä tietoja, sillä niiden perusteella määritellään myyntivoitto, josta veroa maksetaan. Myyntivoitto on pääomatuloa, joten veroa menee 28 prosenttia.

Todellinen tai olettama

Myyntivoitto voidaan verotuksessa laskea kahdella tapaa. Osakkeiden myyntihinnasta vähennetään joko osakkeiden todellinen ostohinta tai sitten käytetään hankintameno-olettamaa.

Hankintameno määräytyy omistusajan perusteella. Jos omistusaika ylittää kymmenen vuotta, myyntivoitto lasketaan vähentämällä myyntihinnasta 40 prosenttia. Alle kymmenen vuoden omistuksissa vähennys on 20 prosenttia.

Valinta hankintameno-olettaman ja todellisen ostohinnan välillä voi vaikuttaa huomattavastikin lopulliseen veroon. Eroista on hyvä olla tietoinen, joskin verottajan verkkopalvelu valitsee syötettyjen tietojen perusteella verovelvolliselle edullisemman tavan.

– Enää yksityissijoittajan ei tarvitse tehdä omia laskelmia hankintameno-olettaman ja todellisen ostohinnan välillä, Leinonen sanoo.

Tappioista vähennyksiä

Hankintameno-olettama aiheuttaa vuodesta toiseen sekaannusta harvemmin kauppoja tekevien yksityissijoittajien parissa.

– Moni ei muista sitä, että kun käyttää hankintameno-olettamaa, ei voi vähentää muita sijoitukseen liittyviä kuluja kuten välityspalkkioita, kertoo Leinonen.

Jos osakekaupasta onkin syntynyt tappiota, sen voi vähentää verotuksessa. Vähennyksen voi tehdä tappioiden syntymisvuonna ja kolmena seuraavana vuonna.

Tappioita ei kuitenkaan voi vähentää mistä tahansa pääomatuloista, vaikka moni niin luuleekin.

– Ei aina mielletä, että tappiot voi vähentää vain luovutusvoitoista. Eli vähennystä ei voi tehdä esimerkiksi vuokra- tai korkotuloista, Leinonen muistuttaa.


Uusi vero-opas tulossa

Pörssisäätiö kerää paraikaa tietoja tämän vuoden verotusta käsittelevään Sijoittajan vero-oppaaseen. Muutoksia on tulossa perintöjen ja lahjojen verotukseen.

Uusi vero-opas julkaistaan näillä sivuilla. Julkaisusta tiedotetaan myös Pörssisäätiön uutiskirjeessä.

Jaa artikkeli

Kommentit