Kilpailut ja pelit innostavat nuoria oppimaan sijoittamista

07.05.2009

Sijoittamista opetetaan kouluissa osana yhteiskuntaoppia. Opetussuunnitelman muutos vuonna 2005 lisäsi taloustiedon opetusta.

Yläasteen lukujärjestykseen tuli kolmas viikoittainen yhteiskuntaopin tunti. Lukiossa taas taloustiedon kurssi tuli pakolliseksi.

Helsingin Lönkanin yläasteella tärkeä osa taloustiedon opetusta on Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton ja Nordean taloustietokilpailu. Vuosittain kilpailuun osallistuu jopa 500 koulua ja 40 000 peruskoululaista.

– Hyvänä opetuksen tukena toimivat myös leikkimieliset sijoituskilpailut ja netistä löytyvä materiaali. Käytän enemmän nettiä ja omaa tietämystäni kuin yhteiskuntaopin kirjaa, Lönkanin yhteiskuntaopin opettaja Petter Wallenius kertoo.

Kuvitteellisia sijoituksia

Wallenius käyttää opetuksessa myös Kauppalehti.fi -sivustolta löytyvää sijoituskilpailua. Siinä oppilaat voivat sijoittaa 100 000 euron kuvitteellisen summan valitsemiinsa osakkeisiin.

– Seuraamme osakekurssien kehitystä koko yhdeksännen luokan kevään ajan ja mietimme miksi tietyt osakkeet nousevat ja tietyt laskevat, kuvailee Wallenius.

Tuoton käsitettä Wallenius opettaa muun muassa Morningstar.fi-sivuston laskimen avulla. Oppilaan voivat kokeilla millaista tuottoa saa säästämällä sijoitusrahastoon 40 euroa kuukaudessa 20 vuoden ajan.

– He huomaavat, että pienikin sijoitettu summa tuottaa pidemmän päälle hyvin, Wallenius jatkaa.

Lukioissa sijoittamisen opetus on osa taloustiedon kurssin Raha ja rahoitusmarkkinat -kokonaisuutta. Helsinkiläisen Ressun lukion yhteiskuntaopin opettaja Antti Kohi lähestyykin aihetta laajasti.

− Opetan sijoittamista tarkastelemalla kuluttajan eri vaihtoehtoja ja sitä, miten kuluttamisella voi vaikuttaa talouteen. Tässä yhteydessä käsittelemme myös säästämisen hyötyjä ja ongelmia sekä eri sijoitusvaihtoehtoja, Kohi kertoo.

Apuna asiantuntijoitakin

Se, miten paljon sijoittamista käsitellään lukiossa, riippuu opettajasta. Kurssiin sisältyy paljon asiaa, joten kovin monta tuntia sijoittamiseen ei ehditä käyttää.

− Olisi mukavaa tutkia tarkemmin eri sijoitusvaihtoehtoja, mutta siihen ei ole aikaa. Pitkäjänteisen sijoittamisen opetusta lukiossa hankaloittaa myös kurssimuotoinen opiskelu. Kurssi kestää noin seitsemän viikkoa, joten aikaperspektiivi jää lyhyeksi, sanoo Kohi.

Myös Kohi on käyttänyt opetuksen tukena sijoituspelejä. Lisäksi kurssille on kutsuttu rahamaailman asiantuntijoita, esimerkiksi jonkin sijoitusrahaston salkunhoitajia kertomaan oppilaille omasta työstään.

Osa oppilaista taloustieto kiinnostaa paljon, osaa taas ei lainkaan. Kiinnostus ei Kohin mukaan ole kiinni sukupuolesta, vaan ennemminkin persoonasta.

Jaa artikkeli

Kommentit