Eläkesäästäjän valikoimaan osakkeet

PS-lakiHallitus on laajentamassa eläkesäästöjä koskevan verovähennysoikeuden suoriin osakesijoituksiin ja muihin sijoitusmuotoihin. Verovähennys näyttäisi pysyvän 5 000 euron vuositasolla, kuten se eläkevakuutuksissa nykyään on.

Valtiovarainministeriö muokkaa vielä pitkäaikaissäästämistä koskevan ps-lain tekstiä kesän aikana. Eduskuntakäsittelyyn laki on menossa syksyllä.

Tähän asti verovähennys on ollut tarjolla vain vakuutusyhtiöiden tarjoamille eläkevakuutuksille. Uuden lain perusteella eläkesäästämisen palveluita voivat tarjota myös talletuspankit, sijoituspalveluyritykset ja rahastoyhtiöt sekä niihin rinnastettavat ulkomaiset palveluntarjoajat.

Säästövarat voi sijoittaa julkisesti noteerattuihin arvopapereihin, rahasto-osuuksiin ja pankkitalletuksiin. Säästövaroilla ei olisi talletussuojaa silloinkaan, kun ne on erikseen sijoitettu pankkitilille. Eläkesäästöjä voi nostaa vasta, kun jää eläkkeelle.

Eläkesäästäjä voi myös itse sijoittaa rahoja yksittäisiin osakkeisiin palveluntarjoajien kautta niin sanotulle ps-tilille.

– Valinnanvara on suuri. Eläkesäästöt voi esimerkiksi sijoittaa tilille, kertoo finanssineuvos Urpo Hautala valtiovarainministeriöstä.

– Tai sitten toisessa ääripäässä asiakas voi tehdä omaisuudenhoitajan kanssa sopimuksen täyden palvelun omaisuudenhoidosta. Tällöin kulut ovat paljon suuremmat, mutta käytössä on ammattilainen, joka yrittää hankkia tuottoa asiakkaalle, Hautala jatkaa.

Kulujen odotetaan laskevan

Lakiesityksen mukaan palveluntarjoajien täytyy kertoa asiakkaalle sijoittamisen tavoitteet ja siihen liittyvät riskit. Kulujen erittely tarkentuu, sillä kaikki kulut pitää esittää sekä vuotuisena että kumulatiivisena euro- ja prosenttimääräisinä kuluina.

– Kululaskelmat tulee esittää nollatuotto-oletuksella. Hurjimmassa tapauksessa asiakkaalle kerrotaan esimerkiksi, että nollatuotto-oletuksella hänen 100 000 euron pitkäaikaissäästöistä 30 000 euroa menee vuosien varrella kuluihin, Hautala kuvailee.

Uusi laki tekee mahdolliseksi myös palveluntarjoajan vaihtamisen kesken sijoituskauden. Myös uudet eläkevakuutussäästöt voidaan siirtää toiseen eläkevakuutusyhtiöön tai ps-tuotteisiin. Ja ps-säästöt voi siirtää toiselle ps-palveluntarjoajalle tai eläkevakuutusyhtiöön.

Ps-tilille säästävän tulee olla vähintään vuosi yhden palveluntarjoajan asiakkaana ennen kuin hän voi vaihtaa tarjoajaa. Säästäjä ei voi irtisanoa säästämissopimusta kesken kaiken ja saada rahojaan heti takaisin.

– Palveluntarjoajien välisen kilpailun ja kulujen selkeän esittämisen toivotaan laskevan sijoittamiseen liittyviä kuluja, Hautala korostaa.

Jaa artikkeli

Kommentit