Kotitalouksien säästämistutkimus: Osakkeet pitivät pintansa

Tiedote Helsinki 23.6.2009

 

Suomalaisten kotitalouksien arvopaperisijoitusten kohteet ovat muuttuneet finanssikriisin ja taantuman vuoksi. Arvopapereita omistavien määrää on kuitenkin pysynyt samalla tasolla kuin 2006, ilmenee Pörssisäätiön teettämästä kotitalouksien säästämistutkimuksesta.

– Taantuma vähentää sijoittajien halua ottaa riskejä ja se näkyy myös suomalaisten kotitalouksien käyttäytymisessä. Arvopaperisijoituksia on vähennetty, mutta niistä ei ole luovuttu kokonaan. Itse asiassa osakkeenomistajien määrä on kääntynyt viime aikoina nousuun laskettuaan monen vuoden ajan.

Monet ovat nähneet kurssien pudotuksen tarjoavan myös ostotilaisuuksia, arvioi toimitusjohtaja Sirkka-Liisa Roine Pörssisäätiöstä.

Taantuman ja finanssikriisin vuoksi arvopapereita omistavista kotitalouksista rahastosijoituksiaan on kyselyn mukaan vähentänyt vajaat puolet ja osakkeita kolmannes. Toisaalta osakesijoituksia on lisännyt 16 % ja rahastosijoituksia 7 %. Kotitaloudet ovat tehneet myös useammin sijoitustalletuksia kuin vuonna 2006, jolloin kysely tehtiin edellisen kerran.

Arvopapereita omistaa puolet kotitalouksista eli noin 1,2 miljoonaa taloutta. Yleisimmin arvopaperisalkussa on sijoitusrahasto-osuuksia, niitä on arvopaperin omistajista 60 prosentilla. Pörssiosakkeita on 49 prosentilla. Kumpienkin omistajien määrä oli samalla tasolla kuin noususuhdanteessa vuonna 2006.

Sijoitusten hajauttaminen useisiin osakkeisiin on lisääntynyt selvästi. Kohteiden keskimääräinen luku on noussut neljästä yhtiöstä noin 10:een. Tosin kolmanneksella osakkeenomistajista on vain yhden tai kahden yhtiön osakkeita. Tavallisimmin salkussa on Elisan, Nordean, Nokian ja TeliaSoneran osakkeita.

Sijoitusrahastoista selkeästi suosituimpia ovat edelleen osake- ja korkosijoituksiin sijoittavat yhdistelmärahastot ja sitten osakerahastot. Korkorahastojen suosio on pudonnut selvästi.

Suomalaiset ovat edelleen pitkäaikaisia osakkeenomistajia. Viimeisen vuoden aikana kauppoja oli tehty keskimäärin 3,3, yksi kauppa vähemmän kuin 2006. Lainaa kotitaloudet eivät arvopaperisijoituksiin ota, vaan ne rahoitetaan säästöillä ja pääomatuloilla. Arvopaperisijoitusten arvo on useimmiten 2000 -10 000 euroa

Sijoitusmahdollisuuksiensa arvioi parantuneet 14 % (25 %) talouksista ja 33 % (48 %) heikentyneen. Kaikista talouksista kolmannes ja arvopapereita omistavista talouksista runsaat puolet arvioi, että aikoo tänä vuonna sijoittaa arvopapereihin. 

Verotus ohjaa sijoituskäyttäytymistä. Positiivisimmin verotus vaikuttaa mielenkiintoon säästää eläkevakuutuksiin. Eläkesäästämistä pitää tarpeellisena kaksi kolmasosaa kaikista vastaajista.

Arvopapereiden omistajat 1990 – 2009,
prosenttia kaikista kotitalouksista

  1990 1997 2001 2003 2005 2006 2009
Pörssiosakkeiden omistajia 22 17 26 20 26 23 24
Sijoitusrahasto-osuuksien omistajia   3 19 18 24 31 30
Arvopapereiden omistajia 30 28 40 37 47 50 49

Suomessa on 2,45 miljoonaa kotitaloutta

Jaa artikkeli

Kommentit