Sijoittamisen käsitteet osataan melko hyvin

Pörssisäätiön kyselyssä tutuimmat termit tällä kertaa olivat pääomatulovero, sisäpiiritieto ja sijoitusrahasto. Käsitteiden tuntemus on lisääntynyt samalla, kun sijoittaminen on yleistynyt.

Pörssisäätiö on selvittänyt käsitteiden tuntemusta kotitalouksien säästämistutkimusten yhteydessä muutaman vuoden välein 20 vuoden ajan. Tavallisimmat käsitteet, kuten osake ja osinko on jätetty kyselystä jo aivan tuttuina pois.

Esimerkiksi pääomatuloveron osasi jollain lailla määritellä 72 prosenttia arvopapereiden omistajista ja 58 prosenttia niistä, joilla arvopapereita ei ole.

Yli puolet arvopapereiden omistajista pystyi myös jollain lailla määrittelemään option, luovutusvoiton, joukkolainan ja korkorahastonkin. Ei-omistajille näistä hankalin termi oli korkorahasto, sillä sen tunsi vain alle kolmannes.

Käsitteiden osaamisessa on kolmessa vuodessa tapahtunut pientä edistymistä. Entistä useampi arvopapereita omistavista tunsi esimerkiksi option, kun termi on vilahdellut tuon tuosta talouslehtien otsikoissa. Optio tunnetaan nimenomaan palkkiona

Aiempaa useampi sijoittaja arvioi myös tuntevansa käsitteet luovutusvoitto, joukkolaina, korkorahasto ja osakkeiden arvo-osuusjärjestelmä.

Kotipörssi NASDAQ-OMX Helsinki sekä OMXH-yleisindeksi taas olivat valtaosalle vastaajista tuntemattomia. NASDAQ-OMX Helsinki tunnettiin huonommin kuin OMX kolme vuotta sitten, mikä selittynee sillä, että yrityskauppa muutti vasta vähän aikaa sitten pörssin nimeä.

Kaikkien vastaajien keskuudessa vieraimmat termit olivat volatiliteetti ja warrantti. Osakkeen tuottojen vaihtelua kuvaavan volatiliteetin tunsi arvopapereita omistavista 28 prosenttia ja muista vastaajista vain 6 prosenttia.

Kaikkiaan Pörssisäätiön kyselyssä vastaajille esitettiin 14 erilaista käsitettä. Termien tuntemusta mitattiin pyytämällä vastaajia myös määrittelemään käsitteet.

Lisätietoja:

Katso termien selityksiä Sanastosta

Lataa Kotitalouksien säästämistutkimuksen 2009 esittely PowerPoint-tiedostona.

Jaa artikkeli

Kommentit