Tällainen on tyypillinen arvopaperisijoittaja

Pörssisäätiön Kotitalouksien säästämistutkimuksen mukaan tyypillinen arvopapereiden omistaja on korkeasti koulutettu, suurituloinen ja yli 50-vuotias.

Miehillä on hieman naisia yleisemmin arvopapereita ja varsinkin sijoitusrahasto-osuuksia. Naiset taas suosivat miehiä enemmän henki- ja eläkevakuutuksia.

Iältään arvopaperisäästäjä on joko alle nelikymppinen tai yli viisikymppinen. Isoin osa yksityissijoittajista on kuitenkin jo eläkkeellä.

Arvopapereita omistava lasketaan suurituloiseksi, sillä tyypillisimmillään hän asuu taloudessa, jossa yhteenlasketut bruttotulot ovat yli 80 0000 euroa tai yli 55 000 euroa.

Koulutuksena arvopaperisäästäjällä on vähintään opistoasteen tutkinto, mutta tyypillisimmillään akateeminen tutkinto. Sijoitusrahastojen omistajat ovat tässä poikkeus, sillä he ovat usein käyneet vain peruskoulun.

Ammattiasemaltaan yksityissijoittaja on tyypillisesti toimihenkilö, ylempi toimihenkilö tai maanviljelijä. Useimmiten hän asuu pääkaupunkiseudulla.

Pitkäjänteisesti ja hajauttaen

Osakkeisiin sijoittavat kertovat kyselyssä olevansa pitkäaikaisia sijoittajia. Yli puolet vastanneista on ostanut osakkeita yli kymmeneksi vuodeksi tai ilman määräaikaa.

Arvopapereiden omistajat pitävät muita tärkeämpänä eläkepäivien varalle säästämistä. Heillä on myös vankempi usko siihen, että osakesijoittamisella voi rikastua.

Keskiverron yksityissijoittajan salkun markkina-arvo on alle 10 000 euroa. Yli 100 000 euron arvopaperiomistukset taas ovat melko harvinaisia.

Yleisellä tasolla osinkoyhtiöt kiinnostavat yksityissijoittajaa sijoituskohteena enemmän kuin kasvuyhtiöt. Suosituimpien osakkeiden kolmen kärki on Nordea, Nokia ja Elisa.

Sijoitusten hajauttaminen on yleistynyt, sillä keskiverrosta salkusta löytyy melkein kymmenen yhtiön osakkeita. Kolmisen vuotta sitten salkussa oli vain neljää eri osaketta.

Yli 70-vuotiaiden joukossa hajauttaminen on vielä laajempaa, sillä heillä on salkussaan noin 13 eri osaketta. Varttuneemmat suosivat myös muita enemmän Nordean sekä Stockmannin ja Keskon osakkeita.

Lataa Kotitalouksien säästämistutkimuksen 2009 esittely PowerPoint-tiedostona.

 

Jaa artikkeli

Kommentit