Talousmyrsky vaikuttanut vain vähän osakesijoittamiseen

Noin puolet kotitalouksista omistaa Pörssisäätiön kyselyn mukaan yhä arvopapereita. Finanssikriisillä ja taantumalla ei ole ollut vaikutusta arvopaperisijoittamisen suosioon.

Pörssisäätiön Kotitalouksien säästämistutkimuksen mukaan kotitalouksista 24 prosenttia omistaa pörssiyhtiöiden osakkeita. Kun viime vuosina suosiotaan kasvattaneet rahastosijoitukset ja muut arvopaperit huomioidaan, voidaan noin puolet kotitalouksista laskea arvopapereita omistaviin.

Taantuma ja finanssikriisi eivät ole vaikuttaneet arvopaperisijoittamisen suosioon lainkaan, vaikka epävarmoina aikoina halutaan yleensä pelata varman päälle. Omistajamäärät olivat samalla tasolla vastaavassa kolme vuotta sitten tehdyssä kyselyssä.

Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sirkka-Liisa Roine ei pitänyt tulosta yllättävänä.

– Arvopapereita omistavat hieman vanhemmat ihmiset, jotka ovat kokeneet 90-luvun laman ja it-kuplan, ja nähneet, että kriiseistä selvitään. Luottamusta siis on, Roine sanoi tiedotustilaisuudessa.

Pörssisäätiön huhtikuussa teettämään kyselyyn vastasi noin tuhat 18­–69-vuotiasta suomalaista. Tulosten virhemarginaali on 2,9 prosenttiyksikköä.

Rahastosijoituksia vähennetty

Lähes 60 prosenttia kyselyyn vastanneista myös arvioi, ettei talousmyrskyllä ole ollut vaikutusta omaan sijoituskäyttäytymiseen. Arvopapereita omistavat jakautuivat kahtia: noin 48 prosenttia arvioi myrskyn vaikuttaneen sijoituspäätöksiin, ja 47 prosenttia arvioi, ettei vaikutusta ole ollut.

Melkein puolet arvopapereiden omistajista kertoo vähentäneensä talousmyrskyn takia rahastosijoituksiaan. Kolmen vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna etenkin korkorahastot ovat menettäneen suosiota.

Kolmannes vastaajista ilmoittaa vähentäneensä suoria osakesijoituksiaan finanssikriisin takia. Toisaalta 16 prosenttia on lisännyt osakeostoja.

Sijoitusaikeet nousukauden tasolla

Valtaosa kyselyyn vastanneista arvioi myös sijoitusmahdollisuuksiensa pysyneensä ennallaan viimeisen vuoden aikana. Joka kolmas ilmoitti sijoitusmahdollisuuksiensa heikentyneen, ja vain harva parantuneen.

Aikomukset sijoittaa arvopapereihin ovat finanssikriisistä ja taantumasta huolimatta pysyneet samalla tasolla kuin vuonna 2006. Yli kolmannes kotitalouksista ilmoittaa kyselyssä aikovansa vielä tänä vuonna sijoittaa rahavaroja arvopapereihin.

Lisäksi arvopapereita jo omistavista lisäsijoitusten kannalla on lähes 60 prosenttia. Keskimäärin arvopapereihin aiotaan sijoittaa alle 10 000 euroa.

Kyselyn mukaan jopa 47 prosenttia niistä, joilla on sijoitusaikeita, on kiinnostunut vapaaehtoisista eläkevakuutuksista. Noin kolmannes taas suunnittelee sijoittavansa kotimaisiin pörssiosakkeisiin.

Lataa Kotitalouksien säästämistutkimuksen 2009 esittely PowerPoint-tiedostona.

Jaa artikkeli

Kommentit