Kiviniemi esittää selvitysmiestä pääomamarkkinoiden kehittämiseen

TIEDOTE 16.7.2009

NorjaKunta-ja hallintoministeri Mari Kiviniemi (kuvassa vasemmalla) esittää selvityshenkilön nimeämistä tutkimaan suomalaisten pääomamarkkinoiden kehittämistä.

– Pääomamarkkinoiden kehittäminen on pirstaloitunutta valtionhallinnossa. Olisi tärkeää koota yhteen ne ajatukset, joilla pystymme kehittämään suomalaisia pääomamarkkinoita yhä toimivammaksi kokonaisuudeksi. Voisimme esimerkiksi asettaa yhdessä TEMin kanssa selvityshenkilön, joka kokoaisi perusteellisen selvityksen siitä, mitä lisämahdollisuuksia valtiolla olisi kehittää pääomamarkkinoiden toimivuutta.

TEM on tehnyt hyvää työtä kasvuyrittäjyyden kehittämisen eteen ja tämä selvityshenkilö voisi omassa työssään laajasti hyödyntää jo TEMissä tehtyä ja käynnissä olevaa työtä.

– Jotta voimme kehittää suomalaisia pääomamarkkinoita ja turvata jatkossakin mahdollisimman laajan suomalaisen omistajuuden, tarvitsemme työhön laajat ja vahvat hartiat, Kiviniemi painotti.

Kiviniemi piti hänelle annettua Pörssisäätiön tilaisuudessa julkistamaa pääomaraporttia hyvänä pohjana jatkoselvityksille.

Kiviniemi puhui Porissa Kauppalehden ja Pörssisäätiön järjestämässä keskustelussa, mistä suomalaiset yritykset saavat tulevaisuudessa rahoitusta ja kuka ne omistaa.

Pörssisäätiön työryhmä on kartoittanut pääomamarkkinoiden ongelmia tavoitteenaan etsiä ratkaisuja, millä markkinoiden negatiivinen kierre saadaan käännetyksi. Työryhmän puheenjohtaja senior partner Jukka Ruuska esitteli raportin keskeistä sisältöä.

Ruuskan mukaan yritysten kasvun edellytys on, että pääomamarkkinoiden infrastruktuuri toimii tehokkaasti ja että Suomessa on riittävästi sijoittajia. Nuorten yritysten on aina elinkaarensa alussa saatava kasvunsa rahoitus kotimaasta, koska ulkomailta ne eivät sitä saa. Ruuska korosti myös eri sijoituskohteiden veroneutraliteettia.

Talvivaaran toimitusjohtaja Pekka Perä kertoi, että yhtiö listautui Lontooseen, koska Suomessa ei ollut sijoittajia eikä analyytikoita, jotka olisivat tunteneet kaivosalaa. Kun yhtiö listautui keväällä Helsingin pörssiin, osakkeenomistajien määrä nousi 600:sta 12 000:een ja osakkeen likviditeetti parani huomattavasti.

Vuorineuvos Pekka Paasikivi varoitti, ettei pidä kuvitella, että sillä ei ole väliä kuka omistaa, kunhan työpaikat pysyvät Suomessa. Hän piti tärkeänä, että suomalaista omistusta on riittävästi. – Yrityksistä, joilla on hyvä liikeidea ja joita omistajat pystyvät tukemaan, on pidettävä kiinni.

Casper von Koskull totesi, että tehokkaat koitimaiset pääomamarkkinat ovat a ja o yritystoiminnalle. Jos ne eivät toimi, ei liioin ole yritystoimintaa. Yrityksille on erittäin tärkeää, että pääomaa on saatavissa ja että hinta on oikea. Hän ei pidä ulkomaista omistusta ongelmana vaan kotimaisen omistuksen vähäisyyttä. Se on mm. tärkeää, kun poikkeustilanteissa pääoma virtaa ulos maasta.

Vuorineuvos Keijo Suila ei pidä Solidiumin perustamista protektionismina.

– Olen terveen kansallisen itsekkyyden kannattaja. En halua tytäryhtiötaloutta. Kilpailukykyiset yritykset on pystyttävä pitämään. Solidium on hyvä ja vaativa omistaja ja pitää tärkeänä, että yritykset kehittyvät eteenpäin.

Raportin mukaan Suomen pääomamarkkinat ovat jo pitkään olleet negatiivisessa kierteessä. Ongelmat ovat tulleet esiin finanssikriisin aikana. Monet aikaisemmin kansainvälisiltä markkinoilta rahoituksen hankkineet suuret yritykset hakevat nyt rahoituksen kotimaasta, jolloin pienempien yritysten mahdollisuudet saada rahoitusta heikkenevät. Kotimaisen rahoituksen saatavuus on erittäin tärkeä yrityksille. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat riippuvaisia kotimaisesta rahoituksesta myös hyvinä aikoina.

Suomi tarvitsee hyvin toimivat rahoitusmarkkinat, jotka koostuvat pankkijärjestelmästä sekä pitkäaikaisen laina- ja osakerahoituksen markkinoista eli pääomamarkkinoista. Tehokkaat pääomamarkkinat edistävät talouden kasvua, koska niillä on enemmän riskinottokykyä ja -halua kuin pankeilla.

Pääomamarkkinoille tarvitaan lisää kotimaisia sijoittajia. Kriisin aikana ulkomaalaiset myyvät omistuksiaan reuna-alueilta, joihin Suomikin luetaan. Muutenkin ulkomaiset sijoittajat ovat ensisijaisesti kiinnostuneita suurimmista suomalaisista yrityksistä.

Nyt vielä on hyvä tilaisuus kääntää pääomamarkkinoiden kehitys myönteiseen suuntaan. Taantumasta nousemiseen kotimaisia pääomamarkkinoita tarvitaan yritysten rahoittamiseen, todetaan raportissa.

Paneelikeskustelun osallistujat:

  • Kunta- ja hallintoministeri Mari Kiviniemi vastaa hallituksessa rahoitusmarkkinoista.
  • Toimitusjohtaja Casper von Koskull on kansainvälisen rahoituksen asiantuntija. Hän toimii Goldman Sachsin Investment Bankin Divisionissa.
  • Vuorineuvos Pekka Paasikivi on mm. Kemiran hallituksen puheenjohtaja. Paasikivet omistavat Oraksen ja suku on suuri omistaja myös Kemirassa ja Uponorissa.
  • Toimitusjohtaja Pekka Perä on Talvivaaran perustaja ja suuri omistaja.
  • Senior Partner Jukka Ruuska sijoittaa pääomasijoitusyhtiö Capmanissa rahoja listattuihin yhtiöihin. Aikaisemmin hän on toiminut pörssimaailmassa.
  • Vuorineuvos Keijo Suila on hallituksen puheenjohtaja Solidiumissa, johon on koottu valtion omistuksia pörssiyhtiöissä.
  • Paneelin puheenjohtajana toimi päätoimittaja Hannu Leinonen Kauppalehdestä.
Jaa artikkeli

Kommentit