Omien osakkeiden osto -ohjelma yleensä hyödyttää sijoittajaa

10.09.2009

Rakennusyhtiö SRV, kehitysyhtiö Panostaja, metsäjätti UPM, ympäristöpalvelu- ja kiinteistönhuoltoyhtiö Lassila & Tikanoja…

Ainakin nämä yhtiöt ovat tänä vuonna hakeneet yhtiökokoukselta valtuuden omien osakkeiden osto -ohjelmalle. Yleensä ohjelmassa määritellään ostettavien osakkeiden tavoitehinta ja kokonaisostoille katto.

Osakkeidensa myyntiä pohtivalle yksityissijoittajalle yhtiön ilmoitus omien osakkeiden ostosta on yleensä ilahduttava. Tutkimusten mukaan osakkeen kurssi nimittäin nousee pari prosenttia yhtiön ilmoituksen jälkeen.

Suomen Akatemian tutkijatohtori Annukka Jokipii listaa kolme sijoittajalle positiivista asiaa omien osakkeiden osto-ohjelmissa. Ensinnäkin sijoittaja voi heti hyödyntää kurssinousun realisoimalla osakkeet.

– Osakkeiden hinnat saattavat nousta myöhemminkin uuden ostajan ilmestyessä markkinoille, jolloin myyjä jälleen hyötyy.  Kolmas sijoittajalle positiivinen seikka on se, että osakkeiden myyntiajankohta voi olla edullinen verotuksen suhteen ja hyöty tulla sitä kautta, sanoo Vaasan yliopiston laskentatoimen ja rahoituksen laitoksella työskentelevä Jokipii.

Merkki jostakin

Kun yhtiö päättää ostaa omia osakkeitaan, osakkeesta tulee yritykselle investointituote. On osakkeenomistajien etujen mukaista, että investointi on hinnoiteltu oikein. Hinnoittelussa on kolme vaihtoehtoa: osake voi olla alihinnoiteltu, ylihinnoiteltu tai oikeassa hintaluokassa.

Jos osake on alihinnoiteltu, myyjä häviää rahallisesti myydessään omistuksensa liian halvalla. Tällöin sijoitusta voidaan toisaalta pitää yrityksen kannalta hyvänä.

Jos osake on ylihinnoiteltu, myyjä voittaa ja muut osakkeenomistajat häviävät, kun yritys käyttää varallisuuttaan liian kalliisiin osakkeisiin. Tällöin sijoitus yrityksen kannalta on huono.

Jos osake on oikean hintainen ja omistusosuus on juuri sen arvoinen kuin siitä maksetaan, kukaan ei varsinaisesti voita eikä häviä rahallisesti.

– Viisas osakkeenomistaja huomioi, että omien osakkeiden ostaminen on aina merkki jostakin, korostaa Jokipii.

Yrityksen kassassa voi olla niin sanottua laiskaa rahaa, joka halutaan saada tuottavampaan käyttöön.

Omien osakkeiden osto voi toimia yritykselle osinkojen maksun vaihtoehtona silloin, kun yrityksellä itsellään ei ole mahdollisuutta tehdä riittävän tuottavia investointeja ydinbisneksessään.

Yritys voi myös hankkia osakkeita henkilökunnan palkitsemisjärjestelmiä varten tai suunnitella yritysostoa, joka halutaan rahoittaa omilla osakkeilla. Optio-ohjelmatkin voivat olla osto-ohjelman taustalla: yritysjohdon optiot on yleensä sidottu osakekohtaiseen tulokseen, ja jos omien osakkeiden ostaminen korottaa osakkeen hintaa, saattaa optio-ohjelma laueta.

Osakemäärä laskee

Jäljellejääville osakkeenomistajillekin omien osakkeiden osto on melko suotuisa asia. Jos yritys ei korvamerkitse osakeostoja yrityskauppaan tai palkitsemisjärjestelmään, se usein mitätöi ostamansa osakkeet. Silloin osakkeiden kokonaismäärä vähenee, ja samalla osinkoja tuottava liiketoiminta pysyy ennallaan.

– Tämä toimintamalli tukee pitkäaikaisia sijoittajia, koska yritys jälleensijoittaa omistajalle kertyneet varat uudelleen verottomasti. Tulevina vuosina osinkoa jaetaan pienemmälle osakemäärälle, jolloin osinkojen suhteelliset määrät kasvavat, Jokipii sanoo.

Omia osakkeita hankittaessa yrityksen kassa kuitenkin pienenee ja riski kasvaa, mikä laskee osakkeen hintaa. Toisaalta osakekohtaisen tuloksen kasvu kompensoi tämän, jos ostoihin käytetyn pääoman tuotto oli pienempi kuin muun oman pääoman tuotto.

– Rahan poistuminen kassasta ja tuloksen kasvunopeuden nousu vaikuttavat siten eri suuntiin osakkeen hinnassa. Näin ollen jäljelle jäävien osakkeiden hinnanmuutos on yrityskohtaista ja pitää arvioida kussakin tapauksessa erikseen, Jokipii lisää.

Jaa artikkeli

Kommentit