Aikuisten finanssiosaaminen voi olla heikkoa

Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimushankkeen mukaan sijoittamiseen ja varallisuuden hallintaan liittyvät asiat ovat suomalaisille hankalia. Tutkija Liisa Peura–Kapanen arvioi, että aukot finanssiosaamisessa näkyvät siinäkin, että varallisuuden hallinta on meillä vielä harvinaista.

– Kun alan termejä ja ajattelutapaa ei osata, säästöjä makuutetaan pankkitileillä, Peura-Kapanen sanoo.

Peura-Kapanen viittaa tutkimuksiin, joiden mukaan aikuisilla saattaa olla yllättävänkin heikot perustiedot yksityistalouden hoidosta.

– Esimerkiksi koron käsitettä ei välttämättä ymmärretä, eikä tiedetä miten se lasketaan. Sijoittamisen perusasioita ei ole kouluissa opetettu, vaan asioiden omaksuminen on ollut jokaisen omilla harteilla.

Iso haaste pankeille

Kuluttajatutkimuskeskuksen VINHA-tutkimushankkeessa nousi esiin se, että pankeilla ja muilla palveluntarjoajilla on sijoitustuotteiden myynnissä isoja haasteita.

– Päädyimme suosittelemaan, että pankkien pitäisi luopua tuotteisiin keskittyvästä ajattelusta myynnissä. Sijoitusneuvonnassa pitäisi painottaa kuluttajan koko elämän ja tavoitteiden läpikäymistä sekä tuoda esille useita vaihtoehtoja, Peura-Kapanen korostaa.

Tutkijat löysivät ongelmia myös siitä, miten finanssipalvelujen myyjät avaavat asiakkaille tuotteiden tuotot, kulut ja riskit.

– Ne pitäisi pystyä kertomaan kuluttajalle mahdollisimman havainnollisesti ja tarkasti euroissa. Prosenteissa esitetyt arviot eivät ole riittävän havainnollisia.

– Ei riitä, että esimerkiksi rahasto luokitellaan riskitasoltaan keskitasoiseksi. Kuluttaja tarvitsee kaunistelematonta tietoa siitä, miten rahoille käy, jos tulee kurssiromahdus tai markkinoilla on myönteinen kehitys.

Pankkien haasteiden voi odottaa kovenevan, kun ne paraikaa valmistelevat uuteen lakiin perustuvia pitkäaikaissäätämisen tuotteita. Käytännössä eläkesäästämisen veroetu laajenee osake- ja rahastosijoittamiseen.

Yhteiskunnallinen ongelma

Nykynuorilla voi olla sijoittamisen alkeista vankemmat tiedot kuin vanhemmillaan, sillä talousopetusta on kouluissa lisätty. Perusopetusta on vahvistettu yhdellä taloustiedon vuosiviikkotunnilla, ja lukion oppimäärään on tullut kaikille pakollinen taloustiedon kurssi.

– Kentältä olen kuullut, että opettajat ovat todella tyytyväisiä siihen, että oman talouden hallintaan ja yksityistalouden asioihin voidaan nyt paneutua, kertoo opetusneuvos Kristina Kaihari-Salminen opetushallituksesta.

Kouluissa ongelmana on, että painettu oppimateriaali on ”valmiiksi vanhaa”, kun maailma muuttuu vauhdilla. Siksi jatkuva median seuraaminen ja esimerkiksi opettajille järjestettävä täydennyskoulutus kuten Talous tutuksi –kurssit ovat tärkeitä.

– He voivat sitten viedä ajantasaista tietoa luokissaan eteenpäin. Yhteiskunnallisesti on todella iso kysymys, miten hyvin koulutetutkin ihmiset pysyvät kärryillä, kun monet toimintatavat ja periaatteet muuttuvat nykyään niin nopeasti, Kaihari-Salminen painottaa.

KOMMENTTI 

Kouluopetuksesta
pohja talouslukutaidolle

Talousasioiden heikko osaaminen aiheuttaa monille ongelmia. Finanssikriisin kaltainen poikkeustilanne on tuonut ne korostetusti esiin.

Vitsa on hyvä vääntää jo nuorena. Nuorille koulu on erinomainen paikka luoda pohjaa raha-asioiden järkevälle hoidolle. Opetus on parasta aloittaa jo peruskoulussa, jossa talousopetuksen piirissä on koko ikäluokka.

Yksityistalouden hoitamisen perusteiden tulisi olla kuulua kansalaistaitoihin, jotka peruskoulu, lukiot ja ammatilliset oppilaitokset tarjoavat oppilailleen.

Talouskasvatusta ei tule jättää vain kotien varaan. Yksityistalouden hoitamisen opetus kouluissa tasa-arvoistaa nuorten mahdollisuuksia hoitaa aikanaan hyvin omia raha-asioitaan.

Sirkka-Liisa Roine,
toimitusjohtaja
Pörssisäätiö

Jaa artikkeli

Kommentit