Pienet kasvuyritykset karttelevat pörssiä

Yritysten listautumisaktiivisuus vaihtelee voimakkaasti eri Euroopan maissa. Suomessa yrityksen listautumistodennäköisyys on alhaisin verrattuna Euroopan suuriin talouksiin ja muihin Pohjoismaihin, selviää Juuso Jääskeläisen Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitokselle tekemästä diplomityöstä.

Opinnäytetyössä vertailtiin listautumisaktiivisuutta kahdeksassa Euroopan maassa talouden nousukaudella 2003-2008. Tilastollisen analyysin aineisto oli poikkeuksellisen laaja, sillä mukana oli tiedot 600 000 listaamattomasta yrityksestä.

– Merkittävin tulos oli se, että maiden väliset erot näkyvät etenkin pienten kasvuyritysten listautumisaktiivisuudessa. Suuret ja paljon pääomia vaativat yritykset listautuvat jotakuinkin yhtä aktiivisesti kaikissa maissa, kuvailee Jääskeläinen.

Suomalaisyritysten heikko listautumisaktiivisuus korostuu varsinkin vertailussa Ruotsiin. Vuosina 2003¬-2008 naapurimaassa listautui yli 210 yritystä, kun meillä luku jäi 14:ään.

Asenteet negatiivisia

Ruotsalaisyritysten listautumisaktiivisuus oli vertailussa eurooppalaisittainkin omaa luokkansa. Osittain se selittyy Ruotsin yrityskannan piirteillä.

– Ruotsissa on enemmän kasvavia pieniä yrityksiä sekä enemmän yrityksiä sellaisilla aloilla, joilta listautumisia tulee, sanoo Jääskeläinen.

Silti vain noin puolet Ruotsin ja Suomen listautumiseroista selittyy yrityskantojen eroilla. Listautumisaktiivisuuteen vaikuttavat myös kulttuurin ja markkinapaikan piirteet.

– Meillä listautumiseen näyttää kohdistuvan liike-elämässä negatiivisia asenteita. Yritysten omistajat pitävät listautumista epäsuotuisana vaihtoehtona.

– Lisäksi osakemarkkina on Suomessa pieni, eikä se takaa kunnollisia arvostustasoja pienille yrityksille. Pienet yritykset ja listautujat ovat riippuvaisia kotimaisista sijoittajista, mutta meillä osakesäästäminenkin on vähäistä verrattuna Ruotsiin, jatkaa Jääskeläinen.

Toivo lumipalloefektissä

Jääskeläinen pohtii opinnäytetyössään myös listautumisten tulevaisuutta. Hän pitää todennäköisenä, että Suomessa tytäryhtiötalous vain voimistuu.

– Ruotsi vahvistaa asemaansa Pohjoismaisena talouskeskuksena, ja pienet suomalaisyritykset päätyvät kiihtyvällä vauhdilla ruotsalaisyhtiöiden tytäryhtiöksi. Kauhuskenaariossa Helsingin pörssissä on vain vanhoja teollisuusyrityksiä.

Toisaalta aiempien tutkimusten mukaan listautumisissa pätee vahva lumipalloefekti. Jo muutama onnistunut pörssiin meno voi kääntää aneemisen listautumiskehityksen nopeasti.

– Jos markkinaa tahdotaan kehittää, pelkällä markkinoinnilla voidaan saavuttaa paljon. Yritysten omistajien listautumiseen liittyviä huolia voitaisiin myös hälventää lisäämällä läpinäkyvyyttä listautumisen juridiseen puoleen, Jääskeläinen arvioi.

Jaa artikkeli

Kommentit