Taloustoimittajat vierailulla Suomessa

11.11.2010

Julkaistu 11.11.2010

Pörssisäätiö järjesti 7.-9.11.2010 jokavuotisen ulkomaisille taloustoimittajille tarkoitetun Finnish Financial Market -seminaarin yhteistyössä Finnfactsin kanssa. Seminaariin osallistui viisitoista toimittajaa, jotka edustavat keskeisiä pohjoismaisia ja keskieurooppalaisia medioita.

Finnish Financial Market -seminaarin tarkoituksena on antaa ulkomaisille taloustoimittajille kahden päivän intensiivinen tietoisku Suomen taloudesta, sijoitusmarkkinoista ja pörssiyhtiöistä sekä mahdollistaa yritysjohdon ja toimittajien tapaaminen ja verkottuminen.

Yleiskatsauksen taloudesta antoi ETLA:n toimitusjohtaja Sixten Korkman ja rahoitusmarkkinoista kertoi sijoituspalveluyhtiö Front Capitalin päästrategi Jussi Hyöty. Muu osa ohjelmaa koostui vierailuista kotimaisissa pörssiyrityksissä.

– Emme tarjoa toimittajille uutisia, vaan vankkaa ja oikeaa taustatietoa. Kun Suomen talousmarkkinoilla tapahtuu jotain uutisoitavaa, toimittajilla on valmiit kontaktit yritysjohtoon. He ymmärtävät yritysten tekemiä päätöksiä ja muutoksia helpommin, kun ovat tutustuneet niiden toimintaympäristöön, kertoo Pörssisäätiön apulaisjohtaja Nina Tallberg.

-Toki yhteydenotot toimivat toisinkin päin. Yritykset ottavat mielellään yhteyttä tuttuihin toimittajiin. Seminaareista saadut kokemukset ovat olleet hyviä. Seuraamme toimittajien kirjoittelua jälkeenpäin ja toimitamme artikkelit yrityksille. Onnistumisesta kertoo, että samat yritykset toivottavat toimittajavieraamme tervetulleiksi muutaman vuoden välein. Vastaavasti monet toimittajista ovat osallistuneet seminaareihimme useita kertoja.

Ympäristöaiheet pinnalla

Ensimmäisen seminaaripäivän päätteeksi Toimittajaryhmä vieraili UPM:n pääkonttorissa Helsingin Etelärannassa. Pitkästä päivästä ja intensiivisestä ohjelmasta huolimatta toimittajat kuuntelivat valppaina toimitusjohtaja Jussi Pesosen esitystä UPM:n tavoitteista menestyä johtavana biometsäyhtiönä, yhtiön kustannusrakenteen uudistamisesta sekä kustannustehokkuuden ja kilpailukyvyn parantamisesta. Pesonen uskoo, että yhdistämällä bio- ja metsäteollisuuden UPM rakentaa kestävää tulevaisuutta ja muutosvalmius sekä huippuinnovaatiot luovat uusia markkinoita.

Toimittajien kynät sauhusivat ja muistiinpanoja syntyi. Kysymyksiä heräsi kesken esityksen. Erityisesti toimittajia kiinnostivat ympäristöasiat, bioenergian tuotanto ja käyttö sekä Suomen valtion tuki uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi. Esille otettiin myös Suomen ratkaisu lisätä ydinvoimatuotantoaan.

Lisäksi toimittajat kysyivät Pesosen näkemyksiä Euroopan paperintuotannon ylikapasiteetista, toimialan konsolidoitumisesta, lehtipaperin kysyntäkehityksestä sekä printtimedian tulevaisuudesta digitaalisen median puristuksessa. Vaikka kilpailukyvyn säilyttäminen edellyttääkin paperin hintojen laskua, Pesonen kertoi yhä luottavansa painetun tiedon voimaan ja siten myös paperin menekkiin. Hän uskoo kuitenkin monikanavaisuuden lisääntyvän. Tietoa haetaan ja vastaanotetaan samanaikaisesti useista eri kanavista.

Tanskalainen Lasse Kandler, Penge & Privatøkonomi -lehdestä kuunteli Pesosen esitystä tarkkaavaisesti. Vierailu UPM:ssä oli hänen matkansa pääkohde, sillä metsä- ja paperiteollisuudesta kirjoittaminen on hänen erikoisalaansa.

-Juuri tämän yritysvierailun vuoksi osallistun seminaariin. Toki muutkin ovat kiinnostavia, mutta ne antavat lähinnä kokonaiskuvaa. Sinänsä Pesosen esityksessä ei ollut minulle uutta. Mutta oli kiintoisaa tavata toimitusjohtaja Pesonen sekä nähdä yrityksen ympäristö ja aistia ilmapiiri, Kandler kertoo.

Saksalaiselle Hanno Müllerille Frankfurter Allgemaine Zeitungista toimittajatapaaminen Suomessa oli jo neljäs tai viides. Häntä kiinnostivat globaalisti toimivien suomalaisyritysten ulkomaiset investoinnit. Harva pysähtyy enää Eurooppaan, useimmiten investoinnit kohdistuvat Aasiaan. Lyhyen matkan aikana Müller koki saavansa nopean ja tehokkaan katsauksen suomalaisyritysten tavoitteista ja toiminnasta. Hän uskoo osallistuvansa antoisaan vierailuun myös ensi vuonna, jos se vain on mahdollista.

Jaa artikkeli

Kommentit