Pörssisäätiö kaipaa kannusteita omistajan verotukseen

21.12.2010

Hetemäen verotyöryhmän mukaan yritysten maksamaa yhteisöveroa tulisi laskea nykyisestä 26 prosentista 22 prosenttiin. Pörssisäätiö tukee tehtyä esitystä. On tärkeätä pitää Suomi kilpailukykyisenä toimintaympäristönä yrityksille. Verotuksella on tässä keskeinen rooli. Yritystoiminta, kasvu ja investoinnit ovat yhteiskunnan toimivuuden perusta. Ilman yrityksiä ei ole työpaikkoja.

Osakesäästämistä ja omistajuutta Hetemäen työryhmä ei pitänyt yhtä tärkeinä. Pörssisäätiö näkee toisin. Suomessa on lähes 800 000 osakkeita omistavaa yksityishenkilöä. Viidennes pörssin markkina-arvosta on yksityishenkilöiden omistuksessa. Luomalla verokannusteita voidaan houkutella uusia kotitalouksia sijoittamaan osakkeisiin. Yhtiöt tarvitsevat rahaa kasvuunsa. Kotitalouksilla on matalakorkoisilla pankkitileillä 70 miljardia euroa. Oikeilla kannusteilla osa tästä pääomasta voidaan saada suoraan pääomamarkkinoiden kautta yritysten käyttöön.

Hetemäen työryhmä esittää pääomatuloveron nostoa 28 prosentista 30 prosenttiin. Pörssisäätiön näkökulmasta prosenttilukua tärkeämpää on suhtautuminen erityiskysymyksiin kuten osinkojen verotukseen sekä luovutusvoittojen verotukseen. Osinkojen osalta Pörssisäätiö esittää pienten osinkotulojen yhdenkertaista verotusta. Luovutusvoittoja verotettaessa on hankintameno-olettama keskeinen. Yli kymmenen vuotta osakkeita omistanut saa huomioida hankintamenona vähintään 40 prosenttia osakkeen myyntihinnasta. Tätä menettelyä tulisi kehittää pitkäaikaisen omistuksen kannustamiseksi.

Pörssisäätiö kannattaa osinkojen yhdenkertaista verotusta. Selkeä ensimmäinen askel osakesäästämistä kannustavaan suuntaan olisi pienten pörssiosinkojen yhdenkertainen verotus. Yli 80 prosenttia osinkoa saavista yksityishenkilöistä saa osinkoa alle tuhat euroa vuodessa (VATT 2006).

Jaa artikkeli

Kommentit