Sähköinen yhtiökokous yleistyy hitaasti

Kun sähköinen ennakkoäänestys on ajasta ja paikasta riippumaton, se mahdollistaa osallistumisen yhtiökokoukseen pitkienkin matkojen päästä ilman ylimääräisiä kustannuksia. Ennakkoon äänestämällä osakas saa äänensä yhtiökokouksen käyttöön, tulipa kokouksessa äänestystä tai ei.

Euroclear Finland eli entinen Arvopaperikeskus aloitti viime keväänä uuden palvelun, joka mahdollistaa sähköisen ennakkoäänestämisen yhtiökokouksissa. Viime vuonna palvelua käytti kännykkäjätti Nokian lisäksi elektroniikkayhtiö Efore. Tänä keväänä palvelua käyttävät ainakin Nokia ja finanssikonserni Aktia.

– Näyttää siltä, että palvelun tutuksi tuleminen vie oman aikansa ja yleistyminen vaatii osakkeenomistajien aktivoitumista, Euroclearin johtaja Anu Saarinen toteaa.

Nokian ulkomaiset osakkeenomistajat ovat voineet äänestää etukäteen jo vuosien ajan. Ulkomaiset omistajat voivat ostaa suomalaisen pörssiyhtiön osakkeita hallintarekisterin kautta. Rekisterin käyttö mahdollistaa samalla sen, että pankit voivat edustaa keskitetysti ulkomaisia osakkeenomistajia.

Suomalaiset osakkeenomistajat eivät voi käyttää hallintarekisteriä, vaan heidän tulee omistaa osakkeet suoraan arvo-osuustilin kautta. Heille uusi sähköinen ennakkoäänestäminen on helppo keino käyttää äänioikeuttaan.

Euroclear on selvittänyt paljon markkinatilannetta sähköisten yhtiökokouspalveluiden suhteen.

– Yhteiskuntamme virtualisoituu yhä enemmän ja tulevaisuudessa yhtiökokouksetkin siirtyvät online-maailmaan. Osakkaat voivat siis osallistua kokoukseen oman päätteensä äärellä, Saarinen toteaa.

Markkinat eivät ole Euroclearin arvion mukaan vielä kypsät virtuaalisille yhtiökouksille. Sellaisia järjestetään tosin jonkin verran Yhdysvalloissa. Euroopassa vain Tanskassa on käytössä online-yhtiökokous, ja sekin vain yhdellä yhtiöllä.

Direktiivi vauhdittaa

Saarisen mukaan sähköinen ennakkoäänestäminen on tärkeä askel virtuaalisuuden suuntaan. Kehitystä joudutti myös uusi osakkaan oikeuksia käsittelevä EU-direktiivi.

– Direktiivi edellyttää, että kaikissa maissa puretaan erilaiset esteet yhtiökokousosallistumiselle ja mahdollistetaan elektronisia osallistumiskeinoja. Direktiivi ei vaadi elektronisia keinoja, mutta vaatii sen, että ne ovat mahdollisia.

Euroclearin sähköistä ennakkoäänestämistä voivat käyttää kaikki ne osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili. Palvelu on tarkoitettu sekä yksityishenkilöille että yhteisöille.

Tunnistautuminen tapahtuu ilmoittamalla henkilötunnus tai y-tunnus sekä arvo-osuustilin numero.

– Puntaroimme useista näkökulmista, minkälainen tunnistautuminen tarvitaan. Sen ei tule olla liian raskas.

– Kaikilla on arvo-osuustili, ja sen numero ei ole julkinen. Näin päädyimme arvo-osuustilinumeron ja henkilötunnuksen tai y-tunnuksen yhdistelmään, Saarinen kertoo.

Ennakkoäänet huomioidaan, mikäli yhtiökokouspaikalla järjestetään äänestys ja omistus on kirjattuna yhtiökokouksen täsmäytyspäivän osakasluettelolle. Osakkeenomistaja voi ottaa kantaa haluamiinsa asiakohtiin ja muuttaa ennakkoon antamiaan ääniä ennakkoäänestysaikana sekä selata antamiaan ennakkoääniä yhtiökokouksen jälkeen.

Osakkeenomistaja voi tulostaa itselleen vahvistuksen ennakkoon antamistaan äänistä. Ennakkoon äänestänyt osakas voi halutessaan myös osallistua kokoukseen paikan päällä.

Jaa artikkeli

Kommentit