Näin säästät lapsellesi osakesalkun

09.06.2011

Lapsen tulevaisuuden varalle säästetään yleensä pitkällä aikavälillä. Siksi lasten puolesta tehdyille sijoituksille voi ottaa tavallista enemmän riskiä.

Lapsen nimiin perustettava osakesalkku on varteenotettava vaihtoehto. Tällöin vanhempien tulisi huolehtia salkun riittävästä hajautuksesta.

Verotuksen kannalta viisainta on rakentaa lapsen arvopaperisalkku vähitellen pienissä erissä. Lapsen maksettavaksi ei tule lahjaveroja, jos lahjan arvo jää kolmen vuoden aikana alle 4 000 euroa. Sääntö koskee saman henkilön antamia lahjoja, joten molemmat vanhemmat saavat verottomasti ostaa lapselle osakkeita kolmen vuoden välein yhteensä enintään 7 999 eurolla.

Jos haluaa kasvattaa lapsen osakesalkkua kuukausisäästämisen avulla, kannattaa kuukausisäästöjä kerryttää isommaksi potiksi, jotta osakeostojen kulut eivät nouse korkeiksi. Molemmat vanhemmat voivat säästää lapsen tilille enintään 111 euroa kuukaudessa, jolloin verovapaan lahjan raja ei kolmen vuoden jaksolla ylity (2x 111 euroa x 36 kuukautta = 7 992 euroa).

Maistraatti
valvoo

Lapselle sijoittamiseen liittyy pari muutakin muistisääntöä. Ensinnäkin suorien ulkomaisten osakkeiden ostoon tarvitaan maistraatin lupa. Toiseksi, jos salkun arvo nousee yli 15 000 euron, siitäkin on tehtävä ilmoitus maistraatille.

Määräysten tarkoitus on turvata lapsen asema tilanteessa, jossa alaikäisen nimissä olevan omaisuuden arvo alkaa olla jo merkittävä.

– Näin halutaan varmistaa, että sijoitukset eivät ole liian riskipitoisia, sanoo Nordean yksityistalouden ekonomisti Anu Numminen.

Helpointa on ostaa lapselle sijoitustuotteita, jotka eivät vaadi lupaa. Sellaisia ovat kotimaiset osakkeet ja rahasto-osuudet.

Lapselle voi lahjoittaa osakkeita myös suoraan omalta arvo-osuustililtä. Silloin lahjoituksen arvoksi katsotaan lahjoituspäivän osakkeen käypä arvo, ja verovapauden raja on sama 4 000 euroa kolmen vuoden aikana.

Lahjoitusta
ei saa takaisin

Lahjoittajan kannattaa miettiä myös omaa verotustaan, kun hän lahjoittaa arvopapereita omasta salkustaan. Oman salkun heikoimmin kehittyneistä osakkeista ei kannata lapsen hyväksi luopua, koska silloin menettää mahdollisuuden kuitata luovutustappionsa mahdollisilla tulevien vuosien luovutusvoitoilla.

Lapsen nimissä olevan salkun edunvalvojina toimivat vanhemmat. Laki velvoittaa huolehtimaan alaikäisen nimissä olevasta omaisuudesta hyvin, eikä vanhempi voi käyttää lapselle siirrettyjä rahoja esimerkiksi omana vararahastonaan. Kerran lapsen nimiin siirretty varallisuus kuuluu lapselle.

Jos saman perheen lapsilla on suuresti toisistaan poikkeavat salkut, voi yksi sisarus rikastua ja toinen samaan aikaan köyhtyä. Tasapuolisuus toteutuu vain jos lapsilla on identtiset salkut.

Vakuutustuotteissa
huojennuksia

Henki- ja säästövakuutuksiin sisältyy verohuojennuksia, kun sitä verrataan muuhun lapselle säästämiseen. Jos vakuutussäästö maksetaan lähiomaisille kuten lapsille tai lapsenlapsille, säästöhenkivakuutukseen sijoitettu pääoma on lahjaverosta vapaa 8 500 euroon asti saajaa kohti.

Säästöhenkivakuutukseen liittyy myös etuja tilanteessa, jossa vanhempi kuolee ja lapsi saa vanhempansa oman säästöhenkivakuutuksen alla olevat varat vakuutuskorvauksena verotta tiettyyn rajaan asti.

– Vakuutuksen sisällä voi ostaa ja myydä esimerkiksi rahasto-osuuksia verotehokkaasti, Numminen muistuttaa.

– Säästöaikana sijoituskohteita on helppoa vaihdella tilanteen mukaan, koska myyntivoitoista ei tarvitse maksaa veroja kaupantekohetkellä vaan vasta sitten, kun säästöjä vakuutuksesta nostaa.

Jaa artikkeli

Kommentit