”Listautujan käsikirja” – markkinapaikka First Northin askelmerkit

04.06.2012

”Listautujan käsikirja” tukee kasvuyritystä monenkeskiselle markkinapaikalle listautumisessa.


Pienet kasvuyritykset eivät ole Suomessa halukkaita listautumaan. Uudella, pienille ja kasvaville yhtiöille räätälöidyllä markkinapaikalla First North Finlandilla, on listautuneena vain kolme yhtiötä. Ruotsissa ja muissa Pohjoismaissa First North on saanut jo muutamia satoja yhtiöitä listalleen.

Toimivat listausmarkkinat ovat keskeinen osa toimivia pääomamarkkinoita. Siksi Pörssisäätiö kokosi yhteen työryhmän pohtimaan, miten listautumista voisi Suomessa edistää ja miten luoda kansallista käytäntöä listautumiskynnyksen poistamiseksi. Tämän työn tuloksena syntyi ohjekirja yhtiöille, jotka harkitsevat listautumista pörssin päämarkkinaa kevyemmin säännellylle First Northille.

First North on toiminut Suomessa, osana Nasdaq OMX Helsinkiä, hieman yli vuoden verran. Sitä ennen se toimi Tukholman First Northin alaisuudessa. Markkinapaikka tarjoaa pörssilistautumisen edut, kuten pääsyn rahoitusmarkkinoille, mutta pienemmin listautumiskriteerein. Kauppapaikka huutaa kuitenkin uusia tulijoita.

– Listautumattomuuteen on monia syitä. Sen viisasten kiven löytäminen, miksi etenkin Suomessa listautuminen on koettu kovin hankalaksi, on asiantuntijoillekin vaikeaa. Miksi esimerkiksi listautumiskunnossa oleva yhtiö usein mieluummin vaikka myydään suoraan ulkomaiselle ostajalle kuin haetaan pörssilistalle, ihmettelee työryhmässä mukana ollut Castren & Snellmanin asianajaja Janne Lauha.

First North on Suomessa ainoa toimiva monenkeskinen markkinapaikka. Kauppapaikka toimii vaihtoehtoisena markkinapaikkana tiukemmin säännellyn päämarkkinan eli pörssin rinnalla.

Tärkeää kokemusta

Pörssilistausta on usein moitittu vaikeaksi, kalliiksi ja byrokraattiseksi.

First Northin kaltaisten pörssin ”harjoittelu- tai valmistautumispaikkojen” merkitys on siksi suuri.

– Olimme Suomessa pitkään tilanteessa, jossa meillä oli vain yksi EU-säännelty pörssilista. Kynnys hypätä suoraan tälle kaikkein tiukimmin säännellylle markkinapaikalle on silloin suuri, muistuttaa Lauha.

Yksi First North -listan tarkoituksista on se, että yhtiöistä kasvaa ajan myötä pörssilistattuja yhtiöitä.

Koska listautumisia monenkeskiselle markkinapaikalle ei Suomessa ole juuri ollut, meiltä on myös puuttunut selkeä markkinakäytäntö siitä, miten markkinapaikalle listaudutaan.

Listautujan käsikirja pyrkiikin selkiyttämään monenkeskiselle markkinapaikalle hakeutumista. Ohjekirjassa käydään läpi erilaisia listautumisen tekniikkaan ja valmistautumiseen liittyviä asioita, kuten yhtiöesitteen laatimista ja Hyväksytyn Neuvonantajan (Certified Adviser) roolia.

– Ajatuksena oli, ettei ainakaan dokumentaatiosta tulisi ylivoimaista kynnystä listautumisessa.

Ohjekirja on laadittu myös sijoittajaa silmällä pitäen:

– Mitään ei ole tehty rimaa hipoen, vaan asiaa katsottiin myös sijoittajien näkökulmasta: millainen taso olisi riittävä ja hyvä myös sijoittajan suojan kannalta.

Näkyvyyttä ja kasvua

Listautuminen tuo yhtiölle monia etuja: oman pääoman hankkiminen helpottuu, yhtiö saa jatkuvan ja läpinäkyvän arvonmäärityksen sekä näkyvyyttä markkinoilla.

– Hyvinä aikoina ehkä unohdettiin listautumisen edut. Esimerkiksi finanssikriisin aikaan vuonna 2009 moni listattu yhtiö huomasi listautumisen edut konkreettisesti: omaa pääomaa pystyttiin vahvistamaan merkintäoikeusanneilla, muistuttaa Lauha.

Kun yhtiö on arvopaperimarkkinalainsäädännön alaisessa järjestyksessä ja se on sitoutunut tuottamaan ajantasaista tietoa ja toimimaan sääntöjen mukaisesti, se saa myös sijoittajien luottamuksen.

– Listautuneen yhtiön kasvumahdollisuudet ovat paremmat kuin listautumattoman. Lisäksi myöhempi varainhankinta entistä suuremmassa mittakaavassa markkinoilta on mahdollista.

Lauha on huolissaan listayhtiöiden julkisuuskuvasta Suomessa:

– Meillä ei tunnuta täysin ymmärrettävän arvopaperimarkkinoiden ja kaupankäynnin arvoa yhteiskunnalle.

– Suomalaisilla arvopapereilla käydään joka tapauksessa maailmalla entistä enemmän kauppaa. Jos kaupankäynti tehdään Suomessa vaikeaksi, on se vain meiltä itseltämme pois. Taloudellemme on tuhoisaa, jos arvopaperimarkkina katoaa.

Teksti: Soila Eräniemi

Lue lisää:
Listautujan käsikirja monenkeskiselle markkinapaikalle
Listautujan käsikirja

Jaa artikkeli

Kommentit