Sijoitusrahasto-opas uudistui

Pörssisäätiö on uudistanut suositun sijoitusrahasto-oppaan. Oppaan tarkoitus on helpottaa rahastojen vertailua.

Sijoitusrahastot sopivat erinomaisesti sekä yksityisille että instituutiosijoittajille. Rahastot tarjoavat monia etuja, kuten automaattisen riskien hajautuksen ja mahdollisuuden sijoittaa monipuolisesti eri omaisuusluokkiin.

Mutta rahastosäästämiseen pätee sama viisaus kuin muuhunkin sijoittamiseen: sijoituskohteeseen on syytä tutustua huolellisesti ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Rahastosijoittajalla on valittavanaan tuhansia vaihtoehtoja. Tarjolla on osake- ja korkorahastoja, yhdistelmärahastoja sekä toimialoittain ja maantieteellisesti sijoittavia erityisrahastoja.

Rahastojen riskit, tuotto-odotukset ja kustannukset vaihtelevat suuresti. Kuluilla on aina suuri vaikutus sijoittajan saamaan tuottoon.

Pörssisäätiö on julkaissut sijoittajien avuksi sijoitusrahasto-opasta vuodesta 1989. Oppaan tarkoituksena on auttaa tekemään harkittuja sijoituspäätöksiä. Uuteen oppaaseen on tehty täsmennyksiä ja päivityksiä, jotka heijastelevat lainsäädännön ja markkinoiden muutoksia.

Opas keskittyy aiempaa enemmän nimenomaan sijoitusrahastoihin. Siitä on poistettu osio, joka käsittelee eri sijoituskohteita. Niihin liittyvää informaatiota on saatavissa muista Pörssisäätiön oppaista.

Avaintieto-opas korvaa rahastoesitteen

Keskeisin syy muutoksiin on muuttunut lainsäädäntö: EU:n sijoitusrahastodirektiivin pohjalta myös kotimaiseen lainsäädäntöön tehtiin muutoksia. Uusi lainsäädäntö mahdollistaa muun muassa rahaston perustamiseen toiseen EU-maahan sekä eri maissa sijaitsevien rahastojen fuusiot.

Laki sisältää myös joustavampia säännöksiä rahastojen lunastuksista ja merkinnöistä.  Tämä korostaa sijoitusrahaston sääntöjen merkitystä.

– Esimerkiksi Venäjä-rahaston säännöissä on mahdollista määrätä, että Venäjän vuoden vaihteen pitkien lomien aikana rahastoon ei oteta merkintöjä eikä siitä voi tehdä lunastuksia, kertoo oppaan päivityksen laatinut johtava lakimies Jari Virta Finanssialan Keskusliitosta.

EU-direktiivin määräämä avaintietoesite korvaa heinäkuusta lähtien aiemmat yksinkertaistetut rahastoesitteet. Avaintietoesite on lyhyempi, ja sen sisältö ja esittämistapa on EU:ssa harmonisoitu. Tämä mahdollistaa eri Euroopan maissa liikkeeseen laskettujen rahastojen vertailun.

Avaintietoesitteessä esitetään sijoittajan kannalta kaikkein keskeisimmät asiat.

 – Esimerkiksi osana riski–tuotto-profiilin kuvausta rahastot luokitellaan seitsenportaisella asteikolla. Tuottohistoria esitetään kaikilla rahastoilla samalla tavalla pylväsdiagrammeina, Virta kertoo.

Tunnista riskiprofiilisi

Vaikka rakenne ja toiminnan perusperiaatteet ovat kaikille sijoitusrahastoille samat, voivat eri sijoitusrahastot poiketa huomattavasti toisistaan muun muassa sijoituspolitiikan, riskien ja muun toiminnan osalta. Sijoittajan kannalta tärkeää on valita omiin sijoitustavoitteisiin ja riskiprofiiliin sopiva rahasto. Avaintietoesitteessä keskeistä on rahaston sijoitustoiminnan kuvaus, riskit ja rahaston hoitamisesta johtuvat kulut.

Perinteisten sijoitusrahastojen rinnalle on noussut viime vuosina lukuisia indeksiosuusrahastoja. Niissä etuna ovat pienemmät kustannukset. Toisaalta aktiivisesti hoidetussa rahastossa voidaan tehdä valintoja muun muassa eri omaisuusluokkien välillä.

Esimerkiksi euroalueen valtionlainojen osalta indeksissä ovat mukana muun muassa Kreikan, Espanjan ja Irlannin lainat, kun taas aktiivisesti hoidetussa rahastossa salkunhoitaja on voinut tehdä omia arviointejaan ja muokata näiden sijoitusten painoa.

– Sijoituksen lopputulos nähdään aina jälkikäteen. Lopullisen päätöksen tekevät sijoittajat, mutta markkinoilla on varmasti tilaa erityyppisille rahastoille, Jari Virta toteaa.

– Erityyppisten rahastojen kehitystä – kuten markkinoiden kehitystä yleensä –on mahdotonta ennustaa.

Teksti: Juha Europaeus

Jaa artikkeli

Kommentit