Periksiantamaton Ponsse

26.04.2013

Yhtiö noudattaa osingonjakopolitiikkaa, jossa osinkoa jaetaan yhtiön pitkäaikaisen tuloskehityksen ja pääomavaatimusten mukaisesti.

Ponsse Oyj on metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Ponsse Oyj työllistää 1 000 henkilöä ja toimii kansainvälisesti 40 eri maassa.

 

Vuoden 2012 markkinatilanne oli haastava ja metsäkoneiden myynti laski maailmanlaajuisesti 30 prosenttia. Ponsse kuitenkin menestyi hyvin tuotevalikoiman ja asiakastarpeita vastaava huoltopalveluiden vuoksi. Miten uudistitte tuotevalikoimaamme viime vuonna ja miten pystyitte erottautumaan kilpailijoistanne, toimitusjohtaja Juho Nummela?

 

Palveluverkosto on Ponssen ydintoimintaa, ja erityisesti huoltopalvelu erottaa meidät kilpailijoistamme. Viime kädessä asian ratkaisee henkilökunta, joka kantaa vastuun asiakkaidemme ongelmien nopeasta ratkaisusta. Palvelun laatu pysyy korkeana, koska koulutamme henkilöstöä jatkuvasti.

Emme myöskään voi tinkiä varaosiemme toimitusvarmuudesta tai saatavuudesta, minkä vuoksi panostamme paikallisiin varaosavarastoihin. Merkittävimmät huollon investoinnit vuonna 2012 olivat Iisalmen logistiikkakeskuksen, Jyväskylän huoltopalvelukeskuksen sekä Venäjän Pitkärannan huolto- ja koulutuskeskuksen rakentamisen aloittaminen.

Jatkuvan uudistumisemme yksi osa-alue on tuotteistomme uudistuminen ja tuotteidemme jatkuva parantaminen. Tämä näkyy muun muassa siinä, että tuotekehityksen osuus liikevaihdosta on kolmen prosenttia. Päivittäin noin 85 henkilöä on kehittämässä tavaralajimenetelmään perustuvaa metsäkoneteknologiaa.

Painopisteet ovat viime vuosina olleet muun muassa tieto- ja ohjausjärjestelmien kehittäminen, ergonomian parantaminen ja ympäristöystävällinen moottoriteknologian käyttöönotto. Tuotemallistossa tämä näkyy uudistuksina, joista suurimmat ovat viime vuonna olleet PONSSE Comfort -käyttöliittymä, 3B-moottoriteknologia ja PONSSE Opti6 -tietokonesukupolvi. Ponsse suunnittelee ja valmistaa kaiken tietojärjestelmäelektroniikan edelleenkin itse.

Vahvana tukijalkana ovat myös rahoituskriisin myllerryksessä suunnitellut 8-pyöräiset harvesterit.  Metsäkonemarkkinoiden muutos 8-pyöräisiä koneita suosivaan suuntaan on voimistunut entisestään.

Vaikeat korjuuolosuhteet jyrkissä rinteissä ja pehmeissä maastoissa, tiukkenevat vaatimukset korjuujälkien jatkuvasta parantamisesta sekä ergonomiaan liittyvät tuoteominaisuudet ovat selkeästi vaikuttaneet 8-pyöräisten harvestereiden ja 10-pyöräisten kuormatraktoreiden kysyntään.

 

Miten liikevaihtonne jakautuu eri markkina-alueilla, ja miten kuvaisitte näiltä osin vuotta 2012?

 

Suurimpana markkina-alueena on Pohjois-Eurooppa, johon kuuluvat Suomi, Ruotsi, Norja ja Baltian maat. Tämä kattaa noin 52 prosenttia liikevaihdosta, Venäjä ja Aasia 17 prosenttia, Pohjois- ja Etelä Amerikka 14 prosenttia ja Keski-Eurooppa 17 prosenttia.

Yleisestä hiljaisesta markkinatilanteesta huolimatta Ponsse kykeni voittamaan markkinaosuuksia niin Venäjällä, Ruotsissa kuin Suomessakin. Markkinaosuus kotimaassa oli vuonna 2012 noin 50 prosenttia ja olimme selvä markkinajohtaja.

Niin ikään Venäjän konemyynti oli erityisen hyvää loppuvuotta kohden ja suurin osa toimituksista loppuvuonna kohdistuikin Venäjälle muiden markkinoiden hiljentyessä. Pohjois-Amerikassa aktiviteetti on myös noussut hyvää vauhtia ja pientalorakentamisen virkistyminen on näkynyt selvästi. Erityisen ilahduttavaa oli markkinaosuutemme kasvu Ruotsissa markkinoiden yleisestä hiljenemisestä huolimatta.

 

Nykyisin vielä noin puolet teollisesta puunkorjuusta on manuaalista ja tavaralajimenetelmän osuus maailmalla korjattavasta puumäärästä on vasta 20 prosenttia. Olette maailman toiseksi suurin tavaralajimenetelmän metsäkonevalmistaja. Mitkä ovat suurimmat kilpailijanne ja miten uskotte markkinoiden kehittyvän jatkossa?

 

Suurimmat kilpailijamme ovat John Deere ja Komatsu. John Deeren metsäkonetehdas sijaitsee Joensuussa ja Komatsun Uumajassa. Maailman markkinat jakautuvat pitkälti näiden kolmen suuren valmistajan kesken ja lisäksi on lukuisa määrä pienempiä toimijoita monilla markkinoilla.

Teollisen puun korjuusta edelleen korjataan mekanisoidusti vasta  puolet. Tästä mekanisoidusta osuudesta noin 60 prosenttia on kokopuumenetelmän mukaisia metsäkonesovelluksia ja loput 40 prosenttia tavaralajimenetelmän metsäkoneita, joita Ponsse valmistaa.

Muutos nykyaikaiseen ja ympäristöystävälliseen tavaralajimenetelmään on hidasta, mutta puunkorjuuta mekanisoidaan jatkuvasti ja samalla myös kokorunkomenetelmää vaihdetaan tavaralajimenetelmäksi.

Markkinat ovat siis pitkällä aikavälillä tässä mielessä kasvava. Samalla siihen vaikuttaa kuitenkin metsäteollisuuden muutos ja nopeasti kasvavat istutusmetsät kasvattavat osuuttaan sellun tuotannossa.

Ponsse toimii aktiivisesti myös alueilla, joissa tarvitaan eukalyptuksen korjuuseen soveltuvaa teknologiaa. Omat mahdollisuutensa tuo myös bioenergian lisääntyvä käyttö ilmastonmuutoksen torjunnassa. Korjuuteknologian kehittäminen myös tällä osa-alueella on aktiivista.

 

Investointinne etenivät suunnitellusti vuonna 2012 ja tämän vuoden panostukset kilpailukykynne parantamiseksi tulevat olemaan historianne suurimpia. Millaisia investointeja aiotte tehdä?

 

Investoimme toimintamme kehittämiseen voimakkaasti ja vuoden 2012 investoinnit olivat historiamme korkeimmat. Investoimme sekä tehtaaseen, että huoltopalvelujen kehittämiseen. Merkittävimmät huollon investoinnit olivat Iisalmen logistiikkakeskuksen, Jyväskylän huoltopalvelukeskuksen sekä Venäjän Pitkärannan huolto- ja koulutuskeskuksen rakentamisen aloittaminen.

Vuonna 2012 suurin tuotannollinen muutos oli ohjaamorunkojen valmistuksen aloittaminen uudelleen Vieremän tehtaamme osavalmistuksessa. Nyt valmistamme jälleen kaikki PONSSE-metsäkoneen runkorakenteet – etu- ja takarungot, puomistot, harvesteripään rungot ja ohjaamon rungot – omalla tehtaallamme Vieremällä.

Tehtaan toimintojen pitäminen pitkälti omissa käsissämme on strateginen päätös. Investoimme jatkuvasti tuotantomme kehittämiseen ja uskomme, että hyödymme valtavasti tuotekehityksen, tuotannon ja hankintojen läheisestä integraatiosta. Kysymys on myös osaamisen pitämisestä omissa käsissä ja nopeuden varmistamisesta myös tuotekehitystoiminnoissa. Samalla kehitämme toimittajaverkostoamme voimakkaasti, jotta pitkälti Suomessa oleva verkosto pysyy kilpailukykyisenä.

Viimeaikojen suurimpana muutoksena on ollut investointien kohdistaminen enenevässä määrin huoltopalveluihin.

 

Yhtiökokouksenne päätti, että vuodelta 2012 maksettaisiin osinko 0,25 euroa (2011: 0,47 euroa). Mikä on osingonjakopolitiikkanne?

Yhtiö noudattaa osingonjakopolitiikkaa, jossa osinkoa jaetaan yhtiön pitkäaikaisen tuloskehityksen ja pääomavaatimusten mukaisesti.

 

——————————————————-

Ponsse Oyj

Kaupankäyntitunnus: PON1V
Toimiala: Teollisuustuotteet ja -palvelut

Toimitusjohtaja:  Juho Nummela

Listautumisvuosi: 1995

www.ponsse.com

 

(www.porssisaatio.fi) Pörssisäätiön nettisivut ja NASDAQ OMX Helsinki – Helsingin Pörssin Facebook-sivut:

Maaliskuu- huhtikuu 2013

Ponsse Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 16.4.2013 ja ensimmäisen vuosineljänneksen 2013 tulos julkistetaan 23.4.2013.

Katso aiemmat kuukauden pörssiyhtiöt:

Helmikuu 2013: Basware Oyj
Tammikuu 2013: Biotie Therapies Oyj
Joulukuu 2012: YIT Oyj
Marraskuu 2012: Siili Solutions Oyj
Lokakuu 2012: Rapala VMC Oyj
Syyskuu 2012: Sotkamo Silver AB
Heinäkuu 2012: Solteq Oyj

Jaa artikkeli

Kommentit