Omistajuus on ylpeyden aihe

16.05.2013

Taaleritehdas ottaa pääomamarkkinoiden mullistuksesta kaiken irti: Se aikoo jatkossa tarjota lainaa pk-yrityksille, kun pankkirahoitus tyrehtyy.

Huhtikuussa 2013 Helsingin pörssin ylläpitämälle First North – markkinapaikalle listautunut Taaleritehdas on vuonna 2007 perustettu sijoitusyhtiö, joka keskittyy yksityishenkilöiden kokonaisvaltaiseen yksityispankkiiripalveluun ja instituutioasiakkaiden omaisuudenhoitoon. Taaleritehdas on kasvanut nopeasti merkittäväksi toimijaksi Suomen varainhoitomarkkinoilla. Taaleritehtaalla on noin 2 100 asiakasta, ja hallinnoitava asiakasvarallisuus oli noin 2,4 miljardia euroa 31.12.2012. Taaleritehtaan liiketoiminta jakaantuu kahteen pääasialliseen liiketoimintayksikköön: varainhoitopalveluihin ja pääomarahastoihin.

Aloititte toimintanne vuonna 2007, kun kilpailu varainhoitomarkkinoilla oli jo valmiiksi kovaa. Siitä huolimatta pystyitte kasvattamaan liikevaihtoanne vuosien 2007–2012 aikana keskimäärin 60 prosenttia vuodessa.
Nyt teillä on jo yli 2 000 asiakasta, joiden minimivarallisuus on 500 000 euroa. Varainhoitomarkkinoilla kasvumahdollisuudet ovat pienentyneet ja kilpailu on entisestään kiristynyt. Miten eroatte kilpailijoidenne toiminnasta, toimitusjohtaja Juhani Elomaa?

Me Taaleritehtaalla ymmärrämme varainhoidon perinteistä paljon laajemmin. Yrityksemme yhdistää yksityistä pääomaa, ideoita ja yrittäjyyttä kokonaan uudella tavalla. Sijoitusyhtiönä tarjoamme sijoituspalveluja ja lisäksi sijoitamme sekä itse että yhdessä asiakkaidemme kanssa sijoituskohteisiin, joissa tavoittelemme hyvää tuottoa ja kasvun mahdollisuuksia.
Missionamme Taaleritehtaalla on edistää suomalaisten pääomamarkkinoiden toimintaa yhdessä asiakkaidemme kanssa. Haluamme mahdollistaa varakkaiden ja vaurastuvien suomalaisten aktiivisen osallistumisen pääomamarkkinoiden kehittämiseen ja tehdä omistajuudesta arvon ja ylpeyden aiheen.

Keräsitte listautumisannissa pääomaa noin 15 miljoonaa euroa. Miten aiotte hyödyntää sen?

Olemme liiketoimintamme kolmannen ison hypyn edessä. Ensimmäinen oli yrityksen perustaminen ja sen kannattavaksi saaminen kaikkine startup-vaiheen iloineen ja suruineen. Toisessa vaiheessa olemme rakentaneet jatkuvan kasvun edellytyksiä ja vahvistaneet asemaamme oman tiemme kulkijana varainhoitoalalla. Nyt otamme askelia vaiheeseen, jossa missiomme edistää suomalaista pääomamarkkinatoimintaa.
Annista tulleilla rahoilla kiihdytetään Taaleritehtaan kasvua eli rahoitetaan seuraava hyppymme varainhoitoyhtiöstä sijoitusyhtiöksi. Varoilla tulemme vahvistamaan emoyhtiön tasetta, investoimaan varainhoidon kasvuun, kuten toiminnan skaalautuvuuteen, kansainvälistymiseen ja uusiin asiakassegmentteihin, rahoittamaan uutta Lainaamo- nimistä rahoitusyhtiötämme sekä pääomittamaan sijoitusyhtiötä toiminnan käynnistyessä.

Olette perustamassa nyt myös rahoitusyhtiötä. Mitä suunnitelmia teillä on sen varalle?

Lainaamo on suomalainen rahoitusyhtiö, jonka tuotteina ovat kuluttajille suunnatut lainat ja jatkossa myös yritysrahoituksen tuotteet.
Lainaamo aloittaa toimintansa kuluttajille suunnatuilla vakuudettomalla kulutusluotolla, jota myönnetään 15 000 euroon saakka. Luoton hakeminen ja myöntäminen tapahtuu lainaamo.fi -verkkopalvelussa, joka avataan kesäkuussa 2013.
Pääomamarkkinoiden muutostilanteet avaavat mielenkiintoisia liiketoiminta- ja tuotteistusmahdollisuuksia uusille toimijoille ja toimintatavoille. Näitä mahdollisuuksia tarkkailemme avoimin silmin. Jatkossa tarkoituksena on tarjota lainaa pk-yrityksille, joiden perinteinen pankkilainarahoitus on voimakkaasti tyrehtymässä.

Miksi valitsitte ensimmäiseksi ulkomaan toimistoksenne juuri Istanbulin?

Turkissa on valtava potentiaali. Maa on yksi maailman nopeimmin kasvavasti talouksista ja väestöllä on jo merkittävää varallisuutta ja sijoitustarpeita. Kehittyneiden varainhoitopalveluiden saatavuus on kuitenkin vielä rajallista.
Käytännössä varainhoitomarkkinoita hallitsevat tällä hetkellä isot pankit ja asiakkaan näkökulmasta vaihtoehdot ovat vähissä. Taaleritehdas on yksi ensimmäisistä ulkomaisista toimiluvan saaneista toimijoista. Turkin puolesta puhui myös Taaleritehtaan vahva osaaminen ja kokemus alueella. Henkilöstössämme on todellisia Turkki-asiantuntijoita, kuten salkunhoitajat Ari Metso ja Ismail Erdem. Meillä on myös hyvät suhteet maan elinkeinoelämään. Ismailin lisäksi Turkin toimistossamme työskentelee kuusi varainhoitolan huippuammattilaista.
Näemme Istanbulin tulevaisuudessa yhtenä maailman finanssikeskuksista New Yorkin, Lontoon ja Frankfurtin rinnalla. Turkki on portti Euroopan ja Aasian välillä, ja potentiaalia varainhoitopalveluille on erityisesti rikkaissa öljyntuottajamaissa. Turkin tytäryhtiö on meille merkittävä panostus ja oven avaus Taaleritehtaan asteittaiseen kansainvälistymiseen.

Miten näette toimialanne kehittyvän lähivuosina?

Emme odota varainhoitomarkkinoiden itsessään kasvavan. Ala on hyvin altis osake- ja korkomarkkinoiden kehitykselle. Kasvava kilpailu, sääntelyn lisääntyminen ja verotuksen kiristyminen tulevat vaikuttamaan heikentävästi alan tuloskehitykseen ja kannattavuuteen.
Yritysten on joko sopeuduttava heikon kasvun ympäristöön tehostamalla toimintaansa tai hakemalla synergioita yhdistymisillä toisten toimijoiden kanssa. Odotamme kuitenkin Taaleritehtaan osalta merkittävää liikevaihdon kasvua vuodesta 2014 eteenpäin rahoitusliiketoiminnan ja pääomarahastoliiketoiminnan kautta. Odotamme myös varainhoitoliiketoiminnan olevan osaltamme edelleen kannattavaa. Uskomme erilaisen lähestymisemme varainhoitoon kantavan myös tulevaisuudessa.

Mikä on osingonjakopolitiikkanne?

Tavoitteenamme on, että Taaleritehdas jakaa osakkeenomistajille sellaiset voittovarat, jotka voidaan jakaa huomioon ottaen tulevat investointitarpeet. Vuosittain pyritään nämä seikat huomioon ottaen jakamaan noin puolet tilikauden tuloksesta. Voitonjako ei kuitenkaan saa vaarantaa yhtiön maksukykyä.

Taaleritehdas Oyj (kaupankäyntitunnus: TAALB)
Toimiala: Rahoitus
Toimitusjohtaja: Juhani Elomaa
Listautui First North Finland -markkinapaikalle: 24.4.2013 (B-osake)
www.taaleritehdas.fi

Katso aiemmat kuukauden pörssiyhtiöt:

Maalis- / huhtikuu 2013: Ponsse Oyj
Helmikuu 2013: Basware Oyj
Tammikuu 2013: Biotie Therapies Oyj
Joulukuu 2012: YIT Oyj
Marraskuu 2012: Siili Solutions Oyj
Lokakuu 2012: Rapala VMC Oyj
Syyskuu 2012: Sotkamo Silver AB
Heinäkuu 2012: Solteq Oyj

Jaa artikkeli

Kommentit