Endomines on pörssin uusin kultasuoni

31.05.2013

Kaivosyhtiö Endomines sai kevään suunnatussa annissa noin viisi miljoonaa euroa. Varat käytetään toimitusjohtaja Markus Ekbergin mukaan malminetsintään Karjalan Kultalinjalla.

Endomines AB on pohjoismainen kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jolla on ollut toimintaa vuodesta 2011 alkaen. Kultakaivos sijaitsee Pampalossa Itä-Suomessa 40 kilometrin pituisella Karjalan Kultalinjan alueella. Nämä kultavarannot ovat Endominesin hallinnassa. Yhtiöllä on myös useita muita eri vaiheissa olevia kulta- ja teollisuusmineraalioikeuksia.
Kaupankäynti Endomines AB:n osakkeilla alkoi NASDAQ OMX Helsingin päämarkkinapaikalla 14.5.2013. Tätä ennen yhtiö on ollut listattuna Tukholmassa ensin vuodesta 2007 First North –markkinapaikalla ja vuodesta 2012 alkaen päälistalla.

Endomines on Pörssin ja Pörssisäätiön valitseman kesä- ja heinäkuun pörssiyhtiö.

Olette nyt listautuneet sekä NASDAQ OMX Tukholman ja Helsingin päämarkkinapaikalle.  Kolmisen viikkoa Helsinkiin listautumisen jälkeen osakekaupastanne käydään Helsingissä jo 23 prosenttia (tilanne 28.5.). Miksi alun perin päätitte listautua Ruotsiin? Entä miten näette nyt hyötyvänne rinnakkaislistautumisesta, Markus Ekberg?

Endomines toiminta on Suomessa ja suuri osa osakkeenomistajistamme on täällä. Tämän vuoksi on luonnollista pyrkiä siihen, että yhtiön osakkeet ovat helpommin ostettavissa Helsingin pörssissä. Yhtiön kaivostoiminta ja malminetsintä Karjalan Kultalinjalla on herättänyt kiinnostusta: yhtiölle on arvokasta, että osakkeenomistajat ovat aktiivisia.

Liikeideananne on kehittää ja hyödyntää kultaesiintymiä Suomessa sekä aloittaa teollinen kaivostoiminta malmitutkimusvaiheen jälkeen. Pampalon kaivoksen kaupallinen tuotanto alkoi vuonna 2011. Miten liiketoiminta on kehittynyt sen jälkeen?

Kaivoksen tuotanto ja toimitukset ovat lähteneet hyvin käyntiin. Niin sanottu ramp-up aika oli ennätysmäisen lyhyt, ja olemme pysyneet suunnitellussa aikataulussa ja budjetissa. Näistä syistä Endomines on kiinnostava sijoituskohde suomalaisille sijoittajille.

Teillä on tutkimuskohteita myös muun muassa Korvilansuolla, Kuittilassa, Rämepurossa ja Hoskossa. Mikä näistä kohteista on Pampalon jälkeen seuraavaksi tärkein?

Valmistelemme korkeapitoisen Hoskon esiintymän tuotantoon ottoa. Tavoitteena on tehdä koelouhinta ja rikastus kesällä 2014. Samanaikaisesti jatkamme aktiivista malminetsintää ja kairausta Korvilansuon alueella. Tulokset tukevat käsitystämme, että kohteesta voi tulla merkittävä ja menestyksekäs uusi kultakaivosprojekti.

Tänä kesänä alkaa myös ensimmäisenä niin sanottuna satelliittikaivoksena Rämepuron malmin koelouhinnan ja rikastuksen Pampalon rikastamolla

Yhtiönne noudattaa Zero Harm –periaatetta sekä henkilöstölle että ympäröivälle luonnolle.  Miten olette onnistuneet siinä?

Alusta lähtien olemme toteuttaneet kestävän kehityksen periaatteita prosessimenetelmän valinnasta toteuttamiseen asti. Minkäänlaisia ympäristöongelmia ei ole ollut, emmekä odota niitä tulevaisuudessakaan.

Myös henkilöstön työturvallisuus on erittäin tärkeä asia ja siinäkin tulokset ovat erittäin hyvät. Pampalon kaivoksen tapaturmataajuus urakoitsijat mukaan lukien on nolla. Tämä tarkoittaa sitä, ettei kaivoksella viimeisen 12 kuukauden aikana ole sattunut yhtään poissaoloon johtanutta tapaturmaa.

Minkä verran keräsitte tämän kevään annilla, ja mitä konkreettisia hankkeita teillä on meneillään, joihin näitä rahavaroja käytetään?

Suunnatussa annissa saimme noin viisi miljoonaa euroa. Nämä varat tullaan käyttämään entistä aktiivisempaan malminetsintään Karjalan Kultalinjalla.

Miten näette toimialanne kehittyvän lähivuosina?

Niin sanottu kaivosbuumi tulee rauhoittumaan. Uusia kaivoksia ei tulla avaamaan viime vuosien tahtiin. Suomessa on muutamia kiinnostavia projekteja, mutta näistäkin useimmat ovat vuosikymmenten aikana tehdyn työn jatkumoita.

Malminetsintä jatkuu runsaana mutta tämä työ vie aikaa. Ympäristöasiat ovat kaivosyhtiössä pääsääntöisesti jo tähänkin mennessä hoidettu hyvin, mutta asioista kertominen ja vuorovaikutus paikallisyhteisön kanssa jo etsintävaiheessa ovat entistä tärkeämpiä.

Mikä on osingonjakopolitiikkanne?

Tavoitteemme on vastuullinen kasvu. Kehitysvaiheessa olevana kaivosyhtiönä investoimme mahdollisimman paljon malminetsintään.

Endomines AB (kaupankäyntitunnus: ENDOM)
Toimiala: Perusteollisuus
Toimitusjohtaja:  Markus Ekberg
Rinnakkaislistautui NASDAQ OMX Helsingin päälistalle: 14.5.2013
www.endomines.com

 

Katso aiemmat kuukauden pörssiyhtiöt:

Toukokuu 2013: Taaleritehdas Oyj
Maalis- / huhtikuu 2013: Ponsse Oyj
Helmikuu 2013: Basware Oyj
Tammikuu 2013: Biotie Therapies Oyj
Joulukuu 2012: YIT Oyj
Marraskuu 2012: Siili Solutions Oyj
Lokakuu 2012: Rapala VMC Oyj
Syyskuu 2012: Sotkamo Silver AB
Heinäkuu 2012: Solteq Oyj

Jaa artikkeli

Kommentit