Ei yllätyksiä osakesäästäjälle budjettiriihestä

01.09.2013


Verotuksen painopiste siirtyy. Jatkossa yritys maksaa vähemmän veroa, osingonsaaja enemmän. Kyse on kansainvälisestä suuntauksesta. Yritysten veroastetta lasketaan. Veroa maksetaan kun voittoja kotiutetaan. Osakesäästäjän on hyvä tarkastella kokonaisveroastetta. Kun yrityksen veroaste laskee, tulisi jaettavaakin jäädä enemmän.

Vuoden 2014 alusta pörssiosinkojen verotus kiristyy. Osakesäästäjän kokonaisveroaste säilyy vuoden 2013 tasolla, koska yritysten maksama yhteisövero laskee. Hallitus kokoontui syksyn budjettiriiheen 28.-29.8.2013. Budjettiriihessä päädyttiin odotetusti pitämään kevään kehysriihen jälkeen tehdyt osinkoverolinjaukset voimassa. Ainoa muutos liittyi listaamattomien yritysten ns. ansiotulo-osinkoihin. Nämä eivät poistukaan, vaan jatketaan jo tällä hetkellä voimassa olevan tapaista käytäntöä.

Paljon keskustelua keväällä herätti listaamattomien yritysten ja listattujen yritysten (eli pörssiyhtiöiden) erilainen osinkoverokohtelu. Tähän kysymykseen varmasti vielä palataan tulevina vuosina. Pörssiosinkojen verotus on niin ankaraa, ettei listaamattomien verokohtelua voi nostaa tälle tasolle. Toisaalta erilainen verotus aiheuttaa kynnyksen, joka osaltaan vähentää yritysten hakeutumista markkinapaikoille. Markkinapaikoille hakeutuminen on edellytys sille, että kotitaloudet voivat laajana joukkona rahoittaa yrityksiä.

Budjettiriihessä päätettiin yritysten kasvun rahoittamisesta. Päätettiin, että Tekes rahoittaa ja tukee siemenvaiheen yrityksiä. Teollisuussijoitusta päätettiin pääomittaa 30 miljoonalla eurolla vuosittain. Kasvun rahoittaminen on tärkeää. Valtion rooli täydentäjänä on tarpeellinen. On kuitenkin olennaista, että ei tyydytä vain rahoittamaan kasvuyrityksiä verovaroin vaan tuetaan pääomamarkkinoiden kehittymistä ja kotitalouksien mahdollisuutta osallistua kasvun rahoittamiseen.

Yhtenä keinona esillä oli myös pienten osinkojen verottomuus saajalle (1000 euroon saakka). Tähän vaihtoehtoon ei päädytty. Budjettiriihen päätöksistä löytyy kirjaus joukkovelkakirjamarkkinoiden kehittämisestä ja listautumisten edistämisestä. Kun budjetista on sovittu, voidaan tehdä toimenpiteitä, joilla ei ole suurta vaikutusta verokertymään. Toivottavasti kotitalouksia aktivoivat kannusteet ovat toimenpidevalikoimassa tulevia budjetteja tehtäessä. Suomi tarvitsee kasvun rahoittajia.

Jaa artikkeli

Kommentit