Osakesäästäjä on tavisKeskustelu omistajien verotuksesta on hankalaa. Haluttaisiin kannustaa kansalaisia rahoittamaan yritysten kasvua. Toisaalta pelätään tuloerojen kasvavan. Oletettavasti osakeomistuksen ja vaurauden välillä on positiivinen korrelaatio. Mutta mitkä ovat syyt ja mitkä seuraukset? Sijoittavatko rikkaat ihmiset osakkeisiin vai rikastuvatko he, joilla on kärsivällisyyttä ja uskallusta säästää ja sijoittaa? Todennäköisesti sekä että.

Tuloerojen kaventuminen on keskeinen poliittinen mittari. Tuloerojen kaventuminen voidaan saavuttaa ainakin kahdella tavalla: köyhimmät voivat vaurastua tai vauraimmat köyhtyä. Lienee selvää, kumpi on toivottavampaa. Vaurastumisessa ei ole mitään pahaa. Kunhan kaikki olisivat positiivisessa kehityksessä mukana ja kukaan ei syrjäytyisi. Tämä olisi jo yhteiskuntarauhankin kannalta toivottavaa.

Ovatko suoraan osakkeita omistavat ihmiset rikkaita? Pörssisäätiö kysyi Euroclearilta. Suomessa on noin 830 000 ihmistä, jotka omistavat suoraan osakkeita. Heistä yli 80 prosentilla osakesalkun markkina-arvo on alle 20 000 euroa. Osakesäästäjät ovat siis oikeastaan melko tavallisia ihmisiä. Suuret omistajat ovat asia erikseen. He toimivat usein sijoitusyhtiöiden kautta. Niiden verotus on erilainen. Kun puhutaan pörssiosinkojen verotuksesta, puhutaan nimenomaan 830 000 suoraan omistavan tavallisen suomalaisen osakesäästäjän verotuksesta. Heistä yli 80 prosentilla on siis alle 20 000 euron osakesalkku. Miksi laskennassa katsottiin juuri 20 000 euron salkkuja? Koska keskusteluissa on ollut usein esillä 1000 euron saajalle veroton osinko. Mikäli osakesalkun osinkotuotto olisi 5 prosenttia, saisi 20 000 euron salkulla 1000 euron vuotuisen tuoton.

Ystäväni löysi kansainvälisen tutkimuksen, jossa on arvioitu yksityissijoittajien määriä eri maissa. Tehtävä ei ole helppo. Useissa maissa osakkeita säilytetään eri tavalla kuin Suomessa. Tiedot omistajien määristä eivät ole tällöin julkisia. Määrät perustuvatkin lähinnä arvioihin ja kyselyihin. Tutkimuksen mukaan 14,5 prosenttia suomalaisista omistaa osakkeita (tilanne 2006, nykyään 15 prosenttia). Tällä osuudella sijoitumme kansainvälisessä vertailussa hyvin. Sijoittaminen on vertailun mukaan yleisintä Pohjois-Amerikassa (USA, Kanada), eräissä Aasian kehittyneissä maissa (Hong Kong, Japani, Taiwan) sekä Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Euroopan sijoittajat löytyvät tämän vertailun mukaan Sveitsistä, Pohjoismaista ja Benelux-maista. Tutkimuksen kärjessä on silti Saudi Arabia, jossa huimat 38 prosenttia aikuisista omisti suoraan osakkeita vuonna 2007.

Suomalaiset ovat löytäneet osakesäästämisen. Miltei kuudennes omistaa suoraan osakkeita. Osakesalkkujen koot ovat kohtuullisia, vain alle 20 prosenttia salkuista on markkina-arvoltaan yli 20 000 euroa. Osakesäästäminen on siis melko tavallinen harrastus. Toivottavasti yhä useampi suomalainen löytää sijoittamisen osana oman talouden hallintaa. Samalla kotitaloudet voivat rahoittaa yritysten kasvua. Hyvä tarkoitus, johon voisi vaikka veroratkaisuinkin kannustaa.

Jaa artikkeli

Kommentit