Innofactor kasvoi yritysostoilla

05.03.2014

Kauppalehti ja Balance Consulting valitsivat Innofactorin vuoden 2013 menestyksekkäimmät pörssiyhtiöksi liikevaihdon kasvun, kannattavuuden ja hyvän kurssikehityksen perusteella. Kova liikevaihdon kasvu syntyi yritysostoista.

Innofactor_Sami Ensio_001

Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoft-pohjaisten it-ratkaisujen toimittajia. Se toimittaa asiakkailleen liiketoimintakriittisiä ratkaisuja ja ylläpitopalveluja systeemi-integraattorina sekä kehittää omia ohjelmistotuotteita ja -palveluita.

Oman tuotekehityksen painopistealueena ovat Microsoftin Windows Azure -pohjaiset pilviratkaisut. Innofactorin asiakkaina on yli 1 000 yritystä ja julkishallinnon organisaatiota Suomessa, Tanskassa, Ruotsissa ja muualla Euroopassa. Yhtiössä työskentelee yli 400 innostunutta ja osaavaa henkilöä useissa toimipisteissä Suomessa, Tanskassa, Ruotsissa ja Venäjällä. Innofactorin liikevaihdon kasvu 2009–2013 on ollut keskimäärin 43 prosenttia vuosittain.

Tilinpäätöstiedotteenne mukaan monilla mittareilla katsottuna Innofactorin vuotta 2013 voidaan pitää menestyksekkäänä. Mitkä tekijät kasvattivat liikevaihtoanne jopa noin 74 prosenttia, toimitusjohtaja Sami Ensio?

Innofactorin kasvu perustuu orgaanisen kasvun lisäksi yritysjärjestelyihin, joita yhtiö on tehnyt historiansa aikana useita. Vuoden 2013 osalta liikevaihdon kasvu perustui suurelta osin yritysostoihin.

Kesäkuussa 2012 Innofactor laajentui Tanskaan ostamalla johtavan Microsoft-ekosysteemin Business Intelligence -toimijan, Bridgeconsultingin, mikä vaikutti positiivisesti Innofactorin kasvuun myös vuoden 2013 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Kesäkuussa 2013 Innofactor hankki Suomesta atBusineksen, jolla se lähes tuplasi oman kokonsa.

atBusineksellä oli erinomainen asiakaskanta, hyvät näytöt kannattavasta kasvusta sekä lähes yhtenevä strategia Innofactorin kanssa. Syyskuussa Innofactor hankki suomalaisen Dynamic Teamin, jonka avulla se laajensi tarjontaansa strategiansa kannalta keskeiseen Microsoftin Dynamics AX -toiminnanohjaukseen.

Joulukuussa 2013 Innofactor hankki lisäksi tanskalaisen SharePoint-ratkaisujen toimittajan, Enablingin, jonka avulla Innofactor pystyi merkittävästi laajentamaan Tanskan maayhtiön tarjontaa. Tällä ei kuitenkaan ollut vaikutusta vuoden 2013 liikevaihtoon.

 Innofactorin strategian perustana on voimakas keskittyminen Microsoftin tarjoamiin alustoihin. Miten kumppanuus käytännössä toimii ja miten pyritte erottautumaan kilpailijoistanne?

Visionamme on olla Microsoft-pohjaisten ratkaisujen ykköstoimittaja Pohjoismaissa. Olemme strategiassamme keskittyneet Microsoft-pohjaisten ratkaisujen toimittamiseen yrityksille ja yhteisöille.

Microsoft tarjoaa ohjelmistojaan yritys- ja yhteisöasiakkaille pääsääntöisesti kumppaneidensa kautta. 95 prosenttia Microsoftin liikevaihdosta tulee sen kumppanien kautta, ja jokaista Microsoftin ansaitsemaa dollaria kohden ekosysteemi ansaitsee 9 dollaria. Systeemi-integraattorit, kuten Innofactor, ovat keskeisessä osassa Microsoftin ekosysteemissä, koska voimakkain asiakassuhde muodostuu juuri systeemi-integraattorin ja asiakkaan välille.

Innofactorin kilpailuetu perustuu kilpailijoista poikkeavaan strategiaan, joka keskittyy laajamittaiseen yhteistyöhön Microsoftin kanssa. Tyypillisesti ainakin kaikki isommat kilpailijat tarjoavat omia ratkaisujaan useiden eri valmistajien ohjelmistoalustoilla. Keskittyminen pelkästään Microsoft-pohjaisiin ratkaisuihin syventää merkittävästi yhteistyötä Microsoftin kanssa. Tätä kautta Innofactorin on ollut mahdollista saada johtava asema ja ymmärrys Microsoftin ekosysteemistä Pohjoismaissa sekä kehittää yksi Euroopan laajimmista Microsoft-alustoihin keskittyneistä ratkaisu-, tuote- ja palvelutarjonnoista.

Innofactor keskittyy tarjoamaan pohjoismaisille asiakkailleen palvelua pohjoismaisen henkilökunnan toimesta. Tällä tavoin Innofactor pyrkii aina korkeaan laatuun, asiakastyytyväisyyteen ja pitkäaikaisiin asiakkuuksiin. Innofactor hyödyntää toimituksissaan erittäin laajasti omia ja kolmansien osapuolien valmiita tuotteita ja palveluita, jolloin toimituksista saadaan mahdollisimman kustannustehokkaita.

Vaikuttaako Microsoftin Nokian matkapuhelintoimintojen ostaminen teidän toimintaanne?

Nokian matkapuhelintoimintojen oston myötä Microsoft saavuttaa ohjelmistojen ja palveluiden lisäksi vahvan aseman mobiililaitteissa, mikä on Microsoftille tärkeää nykyisessä ICT-kentän murroksessa. Suomesta tulee tätä kautta Microsoftille erittäin tärkeä maa, jossa sillä on toiseksi eniten työntekijöitä heti USA:n jälkeen.

Ennen kaikkea yritysjärjestely avaa koko suomalaiselle elinkeinoelämälle ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää uutta mielenkiintoista toimintaa. Innofactor haluaa olla suomalaisena keskeisenä Microsoft-ekosysteemin yrityksenä vahvasti mukana pohtimassa, millaisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia voimme yhdessä olla luomassa. Tämä vaatii innovatiivista yhteistyötä Suomen perinteisen Nokia-klusterin ja Microsoftin kumppaniverkoston välillä. Vielä on turhan aikaista sanoa, millaisia konkreettisia innovaatioita tämä mahdollisesti synnyttää.

Toimintanne keskittyy tällä hetkellä Suomeen ja Tanskaan. Liikevaihdostanne tuli 86 prosenttia vuonna 2013 Suomesta ja 14 prosenttia Tanskasta. Onko teillä tavoitteena laajentua myös muihin Pohjoismaihin?

Ehdottomasti. Visionamme on olla Microsoft-pohjaisten ratkaisujen ykköstoimittaja Pohjoismaissa. Microsoftin kumppaniverkosto on Pohjoismaissa ja myös muualla Euroopassa varsin sirpaloitunut ja koostuu pääosin lukuisista pienistä ja keskisuurista – tyypillisesti jollekin ratkaisualueelle keskittyvistä – paikallisista toimijoista.

Innofactorille tämä tarjoaa mielenkiintoisen konsolidointipotentiaalin sekä kansainvälistymismahdollisuuden. Uskomme että Innofactorin hyvä maine, ainutlaatuiset näytöt nopeasta ja kannattavasta kasvusta sekä onnistuneista yritysjärjestelyistä yhdessä yrittäjähenkisen yrityskulttuurin kanssa tekevät Innofactorista erittäin houkuttelevan kumppanin toteutettaessa toimialan uudelleenjärjestelyjä Pohjoismaissa.

Miten näette liiketoimintaympäristönne kehittyvän lähiaikoina?

It-markkinoita seuraavien tutkimusyhtiöiden mukaan it-palvelumarkkinat kasvoivat globaalisti noin 2–3 prosenttia vuonna 2013, ja kasvun ennustetaan kiihtyvän noin 4–5 prosenttiin vuonna 2014. Yritysohjelmistomarkkinoiden kasvun on arvioitu olleen globaalisti vuonna 2013 noin 5 prosenttia ja niiden ennustetaan kasvavan noin 6–7 prosenttia vuonna 2014.

Microsoft on pystynyt kasvamaan huomattavasti It-markkinoiden keskimääräistä kasvua nopeammin, useilla Innofactorin kannalta keskeisillä alueilla yli 10 prosenttia vuodessa.

It-markkinoiden murroksessa on havaittavissa neljä globaalia megatrendiä: pilvi, sosiaalinen media, mobiilisuus ja Big Data. Innofactor uskoo Microsoftin – ja sitä kautta Microsoftin ekosysteemissä toimivien yritysten – olevan vahvoilla tässä murroksessa sekä kasvattavan edelleen markkinaosuuttaan. Tämä luo Innofactorin tapaisille voimakkaasti Microsoftiin sitoutuneille yhtiöille pitkällä tähtäimellä kasvavia markkinoita.

Mikä on Innofactorin osingonjakopolitiikka?

Innofactor on kasvuyhtiö, jonka tavoitteena on käyttää liikevoittoa kasvua edistäviin toimenpiteisiin, esimerkiksi yritysjärjestelyjen toteuttamiseen. Innofactorin osingonjakopolitiikan mukaisesti hallituksen tavoitteena on mahdollistaa jakaa 10 prosenttia ylittävästä käyttökatteesta kulloisenkin liiketoimintatilanteen sallima maksimiosinko osakkeenomistajille. Vuoden 2013 osalta se oli 10,0 %. Hallitus esittää, että Innofactor Oyj ei jaa osinkoa tilikaudelta 2013.

Innofactor uskoo, että se pystyy tuottamaan omistajille merkittävää arvonnousua sijoittamalla voittovarat yhtiön kasvuun.

Järjestääkö Innofactor vuonna 2014 tilaisuuksia, johon yksityissijoittajat ovat tervetulleita kuulemaan yhtiöstä lisää? Ainakin viime vuonna olitte mukana Sijoitus Invest 2013  -messuilla Wanhassa Satamassa.

Innofactor osallistuu esimerkiksi Osakesäästäjien jäsentilaisuuksiin sekä meitä seuraavien analyytikkoyhtiöiden ja muiden finanssisalan yritysten järjestämiin asiakastilaisuuksiin. Olemme jälleen marraskuussa mukana Sijoitus Invest 14 -tapahtumassa omalla osastollamme sekä puheenvuoroillamme. Toivottavasti tapaamme mahdollisimman monta yksityissijoittajaa Wanhassa Satamassa!

Innofactorin Oyj:n ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsaus julkaistaan 23.4.2014. Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään 20.3.2014.

Katso aiemmat kuukauden pörssiyhtiöt:
Helmikuu 2014: Soprano Oyj
Joulukuu 2013: Restamax Oy
Marraskuu 2013: Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj
Syyskuu 2013: Munksjö Oyj
Elokuu 2013: Caverion Oyj
Kesä- /heinäkuu 2013: Endomines AB
Toukokuu 2013: Taaleritehdas Oyj
Maalis- / huhtikuu 2013: Ponsse Oyj
Helmikuu 2013: Basware Oyj
Tammikuu 2013: Biotie Therapies Oyj
Joulukuu 2012: YIT Oyj
Marraskuu 2012: Siili Solutions Oyj
Lokakuu 2012: Rapala VMC Oyj

Jaa artikkeli

Kommentit