Panokset kliinisiin tutkimuksiin

20.06.2014

Herantis Pharma Oyj:n toimitusjohtaja Pekka Simula uskoo, että yhtiö kääntyy voitolliseksi vuonna 2017. Tosin lääkekehityksessä on valtavan markkinapotentiaalin vastapainona aina suuri kehitysriski.

riitalle2

Herantis Pharma Oyj on lääkekehitysyhtiö, joka on erikoistunut tuomaan varhaisen kehitysvaiheen tutkimustuloksia kliinisiin lääketutkimuksiin pyrkien kehittämään niistä uusia lääkkeitä. Yhtiö keskittyy erityisesti sairauksiin, joihin ei tunneta hoitoja tai tunnetut hoidot eivät ole riittävän hyviä. Tällaisia sairauksia ovat esimerkiksi kuivasilmäisyys, Parkinsonin tauti sekä sekundäärinen lymfaturvotus.

Keräsitte toukokuun lopussa päättyneellä osakeannilla yhteensä noin 14,5 miljoonaa euroa ennen osakeannista johtuvien kulujen ja palkkioiden vähentämistä. Miten aiotte hyödyntää annissa kerätyt varat, toimitusjohtaja Pekka Simula?

Kolmen päätuoteaihiomme kliinisiin tutkimuksiin. Uskomme, että näissä kliinisissä tutkimuksissa voimme jo osoittaa lääkeaihiot turvallisiksi ja nähdä viitteitä tehokkuudesta niiden tautien hoidossa, joihin lääkeaihioita kehitetään.

Kolme tärkeintä tuoteaihiotanne ovat Cis-UCA-silmätipat kuivasilmäisyyden hoitoon, CDNF-hermokasvutekijä Parkinsonin taudin hoitoon sekä Lymfactin rintasyöpähoidon seurauksena kehittyvän lymfaturvotuksen hoitoon. Missä näistä olette pisimmällä tuotekehityksessä, ja millä näistä on suurin potentiaali liikevaihdon kehityksen kannalta?

Silmätippojen kehityksessä ollaan pisimmällä. Kliininen tutkimus kertoo jo ensi vuonna, toimiiko lääkeaihiomme kuivasilmäisyyden hoitoon. Markkinoilla on tällä hetkellä vain yksi myyntiluvallinen kilpailija, jonka vuosimyynti on yli 900 miljoonaa USD vuodessa. Tämä kilpaileva tuote ei ole saanut myyntilupaa Euroopassa, ja nykytiedon valossa pidämme omaa tuoteaihiotamme sekä turvallisempana että tehokkaampana, joten uskomme että tuoteaihiomme voi saavuttaa samaa luokkaa olevan myynnin. Tosin strategiamme mukaisesti emme välttämättä toisi tuotetta markkinoille itse. Liikevaihdolla mitattuna Parkinson-lääkeaihiomme CDNF:n potentiaali on vielä selvästi suurempi mutta toisaalta sen kehitys on varhaisemmassa vaiheessa ja riskit siten suuremmat.

Strategianne ja liiketoimintasuunnitelman toteuttamisen kannalta Herantis pyrkii suojaamaan kehittämiään lääkeaihioitanne patentein. Mitä muita patentteja teillä on kuin kolmen yllä mainitun lääkeaihion patentit ja mitä suunnitelmia teillä on niiden varalle?

Lääkeaihoita patentoidaan tyypillisesti useisiin eri käyttötarkoituksiin. Esimerkiksi CDNF on patentoitu myös ALS:n hoitoon (ALS eli amyotrofinen lateraaliskleroosi on kuolemaan johtava hermorappeumasairaus, johon ei toistaiseksi ole hoitoa) ja cis-UCA atooppisen ihottuman hoitoon. Yhtiö pyrkii vahvistamaan tieteellistä aineistoaan liittyen tällaisiin mahdollisiin uusiin käyttötarkoituksiin. Pitkän tähtäimen tavoitteena on toki aina kehittää lääkkeitä niitä tarvitseville potilaille.

Missä vaiheessa odotatte liiketoiminnan kääntyvän voitolliseksi?

Vuonna 2017. Luonnollisesti se edellyttää, että ainakin yksi kolmesta lääkeaihiostamme on siihen mennessä kliinisissä tutkimuksissa osoittautunut niin vahvaksi, että sille on saatu kaupallistamissopimus. Lääkekehityksessähän valtavan markkinapotentiaalin vastapainona on aina suuri kehitysriski.

Miten näette toimialanne kehittyvän lähivuosina?

Suuret ja keskisuuret lääkeyhtiöt hakevat kasvua entistä aggressiivisemmin lisensioimalla lupaavia lääkeaihioita Herantiksen tapaisilta pieniltä ja innovatiivisilta varhaisen vaiheen lääkekehitysyhtiöiltä.

Herantis Pharma Oyj:n puolivuotiskatsaus julkaistaan 15.8.2

Lue myös aikaisemmat Kuukauden yhtiöt

Toukokuu 2014: Okmetic Oyj
Huhtikuu 2014: Verkkokauppa.com
Maaliskuu 2014: Innofactor Oy
Helmikuu 2014: Soprano Oyj
Joulukuu 2013: Restamax Oy
Marraskuu 2013: Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj
Syyskuu 2013: Munksjö Oyj
Elokuu 2013: Caverion Oyj
Kesä- /heinäkuu 2013: Endomines AB
Toukokuu 2013: Taaleritehdas Oyj
Maalis- / huhtikuu 2013: Ponsse Oyj
Helmikuu 2013: Basware Oyj
Tammikuu 2013: Biotie Therapies Oyj
Joulukuu 2012: YIT Oyj
Marraskuu 2012: Siili Solutions Oyj
Lokakuu 2012: Rapala VMC Oyj

Jaa artikkeli

Kommentit