Fokuksessa Itämeren alue

11.08.2014

Cleantech Invest Oyj keskittyy cleantech-alueen kasvuyrityksiin Itämeren alueella, fokuksessa erityisesti energiatehokkuus. Kasvuyrityksiin voi sijoittaa joustavasti, myös erittäin pienellä panoksella.

Feodor soittaa kelloaCleantech Invest on vuonna 2005 perustettu suomalainen sijoitus- ja kehitysyhtiö, joka keskittyy puhtaaseen energiaan ja luonnonvarojen tehokkaaseen käyttöön. Yhtiöllä on hajautettu kokonaisuus osakkuusyhtiöitä ja se etsii aktiivisesti uusia kohdeyrityksiä. Yhtiön johto on cleantech-sijoitusten kansainvälisiä pioneereja.

Cleantech Investin liikeideana on kasvattaa omistaja-arvoa sijoittamalla lupaavimpiin cleantech-alan kasvuyrityksiin, kiihdyttämällä niiden kasvua ja kehittämällä niistä kansainvälisiä, kannattavia yrityksiä sekä tekemällä onnistuneita yritysjärjestelyitä ja irtaantumisia.

Kuinka monta cleantech-alan kasvuyritystä osakkuusyhtiöihinne nyt kuuluu ja mikä on tavoitteenne sijoitettavien yritysten määrässä, toimitusjohtaja Feodor Aminoff?

Osakkuusyhtiöitä on tällä hetkellä 13, joista yksi on ruotsalainen ja loput suomalaisia. Tavoite on kasvattaa osakkuusyhtiöiden määrää keskimäärin kahteenkymmeneen eri kasvuvaiheissa olevaan yritykseen eri riski-tuotto-profiileilla ja eri alueilta ja siten saada vielä enemmän hajautusta. Olemme myös aktiivisesti analysoimassa kohteita Ruotsissa.

Mikä on sijoitusstrategianne?

Keskitymme cleantech-alueen kasvuyrityksiin Itämeren alueella, fokuksessa erityisesti energiatehokkuus. Olemme määritelleet kaksi pääaluetta: puhdas energia ja tehokkaampi luonnonvarojen käyttö. Puhdas energia jakaantuu energian tuotantoon ja energian varastointiin, laatuun, siirtoon ja tehokkuuteen. Tehokkaampi luonnonvarojen käyttö jakaantuu uusiin materiaaleihin ja kierrätykseen sekä puhtaaseen veteen ja ilmaan.

Tavoite on käyttää noin 40 % sijoituspääomasta nykyosakkuusyhtiöiden jatkosijoituksiin, 40 % uusiin kasvuvaiheen yrityksiin ja 20 % uusiin alkuvaiheen yrityksiin.

Pääasiassa sijoitamme yrityksiin, joilla on valmis tuote, jota on myyty ensimmäiselle tai ensimmäisille asiakkaille. Ensisijoituksemme on tyypillisesti 20-300k€ ja jatkosijoituksilla sijoitetaan maksimissaan noin 800-1000k€ yhteen yritykseen.

Miten erotutte muista sijoitus- ja kehitysyhtiöistä?

Pohjoismaissa ei ole muita vastaavia yrityksiä, jotka keskittyvät pelkästään puhtaan teknologian kasvuyrityksiin. Olemme hyvin aktiivisia osakkuusyhtiöidemme kehityksessä. Meillä on erittäin kokenut ja kansainvälisesti verkostoitunut tiimi. Cleantech Invest on myös työ- ja elinkeinoministeriön päätöksellä perustetun Vigo-ohjelman yrityskiihdyttämö.

Miksi sijoittajan kannattaa sijoittaa yhtiöönne?

Meidän kauttamme jokainen sijoittaja voi sijoittaa kasvuyrityksiin, joustavasti, myös erittäin pienellä panoksella. Myös isot institutionaaliset sijoittajat, joiden säännöt estävät suorat sijoitukset listaamattomiin yrityksiin tai kasvuyritysrahastoihin, voivat sijoittaa kauttamme.

Sijoittaja saa heti laajan ja monipuolisen hajautuksen, kun taas suorien sijoitusten tekeminen vie paljon aikaa sekä rahaa. Sijoitus yksityisiin pääomarahastoihin tehdään tyypillisesti ennen kuin rahasto on tehnyt yhtään sijoitusta ja lisäksi näissä vaadittu minimisijoitus voi olla hyvin suuri ja pääomat ovat kiinni pitkään. Alkuvaiheen rahastosijoitus tehdään ennen kuin rahastossa on yhtään sijoitusta.

Meillä on cleantech-alueen kasvuyritystoiminnan puolelta erittäin kokenut ja asiantunteva tiimi. Lassi Noponen on kehittänyt cleantech-yhtiöitä perustamisesta sijoittajien irtautumiseen. Tarja Teppo on jopa väitellyt puhtaan teknologian alkuvaiheen yritystoiminnasta. Hallituksessa meillä on Ruotsin Mr Cleantech, Alexander Lidgren.

Tutustumme vuodessa moneen sataan yritykseen, joista valitsemme ne, joilla vaikuttaisi olevan parhaat mahdollisuudet menestyä.

Millaisen roolin otatte osakkuusyhtiöissänne?

Osallistumme liiketoimintamallin kehittämiseen, autamme yhteyksien luomisessa asiakkaisiin, yhteistyöpartnereihin ja muihin rahoittajiin sekä tuemme tiimien kehittämistä ja motivointia.

Olemme lähes aina kohdeyhtiön hallituksen jäsen

Miten näette cleantech-alan kehittyvän lähivuosina?

Energia- ja resurssitehokkuus on voimistuva trendi, jota ajaa sekä yritysten että kotitalouksien tarve kustannustehokkuuteen. IT-sektorin ja cleantechin rajapinnassa syntyy paljon uusia mielenkiintoisia sijoituskohteita. Vaikka tähän mennessä muutoksen ajurina ovat ollut teollisuuden teknologiat ja palvelut, ovat kuluttajat tulossa markkinalle yhä vahvemmin, kyse on liikenteen, asumisen tai energiantuotannon muutoksesta. Tämä tarkoittaa erityisesti palvelulähtöisten ratkaisujen vahvaa esiinmarssia, mukaan lukien kuluttajille suunnatut rahoitusratkaisut. Myös poliittiset ajurit kuten energiaomavaraisuuden ja ilmastoystävällisempien tuotantomuotojen kansalliset ja kansainväliset tavoitteet tukevat markkinan kasvua.

Cleantech Invest Oyj:n puolivuotiskatsaus julkaistaan 29.8.2014.

Haastattelu on tehty 7.8.2014

Lue myös aikaisemmat Kuukauden yhtiöt

Kesä-heinäkuu Herantis Pharma Oyj

Toukokuu 2014: Okmetic Oyj
Huhtikuu 2014: Verkkokauppa.com
Maaliskuu 2014: Innofactor Oy
Helmikuu 2014: Soprano Oyj
Joulukuu 2013: Restamax Oy
Marraskuu 2013: Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj
Syyskuu 2013: Munksjö Oyj
Elokuu 2013: Caverion Oyj
Kesä- /heinäkuu 2013: Endomines AB
Toukokuu 2013: Taaleritehdas Oyj
Maalis- / huhtikuu 2013: Ponsse Oyj
Helmikuu 2013: Basware Oyj
Tammikuu 2013: Biotie Therapies Oyj
Joulukuu 2012: YIT Oyj
Marraskuu 2012: Siili Solutions Oyj
Lokakuu 2012: Rapala VMC Oyj

Jaa artikkeli

Kommentit