Hiottu ydinosaaminen

10.09.2014

Scanfil Oyj:n tavoitteena on maksaa osinkoa säännöllisesti joka vuosi. Tällä hetkellä se merkitsee konsernin vuosittaisesta tuloksesta noin 1/3 osinkoina osakkeenomistajille.

syyskuuyhtiöScanfil Oyj on kansainvälinen tietoliikenne- ja elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja -ja järjestelmätoimittaja. Yhtiöllä on lähes 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistuksesta. Sen asiakkaita ovat kansainvälisesti toimivat ammattielektroniikan ja tietoliikennejärjestelmien valmistajat.

Yhtiön tärkeimpiä tietoliikennetuotteita ovat muun muassa matkaviestin- ja tietoliikenneverkon laitejärjestelmät, niiden integrointi sekä niihin liittyvien moduulien kokoonpano ja testaus.

Ammattielektroniikan tuotteita ovat muun muassa valmiiksi kokoonpannut ja lopputestatut laitteet, elektroniikkamoduulit, emolevyt sekä ladotut piirilevyt ja kaapelivalmisteet. Tyypillisiä ammattielektroniikan lopputuotteita ovat esimerkiksi automaatiojärjestelmien moduulit, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, analysaattorit, peli-, passikuva- ja pesukoneautomaatit sekä erilaiset säähavaintolaitteet.

Varsinaisten tuotteiden valmistuksen lisäksi Scanfil tarjoaa asiakkaalle palvelukokonaisuuden ja toimitusketjun hallinnan tuotteen koko elinkaaren ajalle.

 

Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n osittaisjakautumisessa siten, että sen sopimusvalmistustoimintaan ja muuhun teolliseen toimintaan liittyvät varat ja velat siirrettiin uuteen perustettavaan yhtiöön. Osittaisjakautumisen aikoihin edeltäjänne kertoi, että jakautuminen mahdollistaa yhtiöiden paremman keskittymisen omiin liiketoimintastrategioihinsa. Onko tämä mielestänne toteutunut toivotulla tavalla, toimitusjohtaja Petteri Jokitalo?

On käynyt juuri, kuten edeltäjäni arvioi. Scanfil, sekä yrityksen johto että henkilökunta, on voinut suunnata resurssinsa ja keskittyä täysin sopimusvalmistustoiminnan kehittämiseen, nykyisten asiakkaiden tarpeisiin sekä uusasiakashankintaan. Uskon tämän näkyvän toimintamme positiivisessa kehittymisessä.

 

Scanfilin liikevaihto ja kannattavuus ovat parantuneet. Vuoden 2014 toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen mukaan liikevaihtonne kasvoi 24,4 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Mitkä ovat osaltaan vaikuttaneet tähän hienoon kehityskulkuun?

Pystyimme kasvamaan orgaanisesti koko ensimmäisen vuosipuoliskon ajan. Ammattielektroniikkatuotteiden kysynnän kasvun lisäksi ilahduttavaa oli myös tietoliikennetuotteiden kasvanut kysyntä pitkään jatkuneen laskun jälkeen. Toisen neljänneksen vahvaan kasvuun vaikutti tietysti myös maaliskuun lopussa hankittu Scanfil GmbH. Ja on myös mainittava, että muutamien asiakkaiden kysyntä painottui alkuvuoteen ja varsinkin toiselle neljännekselle. Koko vuoden liikevaihdon olemme arvioineet kasvavan 11 -18 prosenttia viime vuodesta.

Scanfilin tytäryhtiö Scanfil EMS osti maaliskuussa 2014 saksalaisen sopimusvalmistajan, Schaltex Systemsin koko osakekannan. Samanaikaisesti määräysvalta siirtyi Scanfil EMS:lle ja nimi muuttui kesäkuun alusta Scanfil GmbH:ksi. Mitkä ovat Scanfilin tavoitteet yrityskaupan suhteen?

Kannattava kasvu on yksi päätavoitteistamme. Kauppa vauhdittaa Scanfilin kasvustrategiaa tuomalla mukaan uusia merkittäviä asiakkaita ja vahvistamalla markkina-asemaamme Saksassa, joka on sopimusvalmistajalle ehkä tärkein yksittäinen markkina-alue Euroopassa. Scanfil GmbH:lla on markkina-alueellaan pitkäaikaisia asiakassuhteita ja vankka asema ”high mix–low volume” valmistajana ja järjestelmäintegraattorina.

Asiakkaitanne ovat ammattielektroniikan ja tietoliikennetekniikan kansainväliset valmistajat, kuten ABB, Alcatel-Lucent, Cassidian, Ericsson, Kone, Metso, NSN, Ray, Teleste, The Switch, Vacon ja Vaisala. Mitkä yritykset ovat suurimpia kilpailijoitanne ja miten pyritte erottumaan niistä?

Sopimusvalmistusalalla kilpailijat vaihtelevat asiakkaittain. Vastassa voi olla globaaleja sopimusvalmistusjättejä tai pienempiä globaaleja ja myös paikallisia sopimusvalmistajia.

Tavoitteemme on olla asiakkaidemme halutuin sopimusvalmistuskumppani. Kuuntelemme asiakkaitamme herkällä korvalla ja autamme heitä menestymään tarjoamalla luotettavasti juuri heille sopivia tapoja toimitusketjun hallintaan ja tuotteiden valmistamiseen.

Pystymme tarjoamaan monipuolista osaamista vaativaa valmistuspalvelua lähellä asiakkaitamme ja tuotantomme korkea integrointiaste näkyy asiakkaillamme paitsi kilpailukykyisenä hinnoitteluna myös nopeutena ja joustavuutena. Vertikaalisesti integroitunut tuotanto tarkoittaa sitä että suuri osa jalostuksesta on keskitetty yhteen valmistuspaikkaan. Pystymme esimerkiksi valmistamaan lopputuotteita, joihin tuotamme samassa tehtaassa ohutlevymekaniikkaosat, elektroniikan, kaapelivalmisteet, virtakiskot, pintakäsittelyt ja tarvittavat testaukset.

Uskomme että asiakkaamme arvostavat myös vakavaraisuuttamme. Olemme myös tässä mielessä erittäin luotettava sopimusvalmistuskumppani. Pystymme kasvamaan asiakkaamme tarpeiden muuttuessa.

Henkilöstöstänne Suomen rajojen ulkopuolella on noin 85 prosenttia ja miltei puolet koko henkilöstöstänne on Aasiassa. Teillä on tuotantoa Suomessa, Saksassa, Virossa, Unkarissa ja Aasiassa. Olette maininneet, että henkilöstön merkitys on hyvin suuri liiketoiminnassanne. Mikä tekee toimialastanne niin riippuvaisen henkilöstön osaamisesta ja millä varmistatte korkean osaamisen säilymisen, kun suurin osa henkilöstänne on kaukana Suomesta?

Sopimusvalmistuksessa on yleistä että tuotantokoneet ja – linjat ovat pitkälle standardoituja. Sen sijaan prosessit ja ihmiset ovat jokaisella sopimusvalmistajalla omaleimaisia ja jopa ainutlaatuisia. Motivoituneella ja osaavalla henkilöstöllä on erittäin oleellinen rooli, kun erottaudutaan kilpailusta.

Monessa maassa toimivana yrityksenä pyrimme varmistamaan osaamistason säilymisen ja edelleen kehittymisen sekä yhtenäisten prosessien käytön muun muassa globaalin matriisiorganisaation avulla. Lähes kaikilla avainhenkilöillä jokaisessa tehtaassa on paitsi paikallinen linjaesimies myös globaalissa matriisiorganisaatiossa esimies, jonka vastuulla on siis yhteiset prosessit ja toimintatavat sekä osaamisen kasvattaminen.

Vuonna 2013 uudistettu henkilöstötutkimuksemme antaa meille entistä paremmat valmiudet koko henkilöstömme kehittämiseen, työnteon esteiden poistamiseen ja työtyytyväisyyden parantamiseen.

Miten näette toimialanne kehittyvän lähivuosina?

Sopimusvalmistusmarkkinoiden uskotaan kasvavan lähivuosina noin 4-6 prosenttia vuodessa. Uskomme, että potentiaaliset asiakasyrityksemme haluavat yhä enemmän keskittyä asiakkaisiinsa ja tuotekehitykseen. Periaatteessa muun, mukaan lukien tuotannon ja toimitusketjun hallinnan, voi ulkoistaa.

Asiakkaat kyseenalaistavat entistä useammin tuotteiden kuljetukset mantereelta toiselle ja muuttavat hankintaketjuaan ja valmistuslokaatioitaan alueellisiksi. Tämä kehitys antaa mahdollisuuksia Scanfilin kaltaiselle joustavalle toimijalle.

Mikä on osingonjakopolitiikkanne?

Scanfil Oyj:n tavoitteena on maksaa osinkoa säännöllisesti joka vuosi. Tällä hetkellä se merkitsee konsernin vuosittaisesta tuloksesta noin 1/3 osinkoina osakkeenomistajille.

Scanfil Oyj:n kolmannen vuosineljänneksen osavuositulos julkaistaan 29.10.2014.

Cleantech Invest Oyj.

Kesä-heinäkuu Herantis Pharma Oyj

Toukokuu 2014: Okmetic Oyj
Huhtikuu 2014: Verkkokauppa.com
Maaliskuu 2014: Innofactor Oy
Helmikuu 2014: Soprano Oyj
Joulukuu 2013: Restamax Oy
Marraskuu 2013: Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj
Syyskuu 2013: Munksjö Oyj
Elokuu 2013: Caverion Oyj
Kesä- /heinäkuu 2013: Endomines AB
Toukokuu 2013: Taaleritehdas Oyj
Maalis- / huhtikuu 2013: Ponsse Oyj
Helmikuu 2013: Basware Oyj
Tammikuu 2013: Biotie Therapies Oyj
Joulukuu 2012: YIT Oyj
Marraskuu 2012: Siili Solutions Oyj
Lokakuu 2012: Rapala VMC Oyj

 

 

Jaa artikkeli

Kommentit