Vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma

20.10.2014

SSAB:n tavoitteena on olla yksi maailman kannattavimmista teräsyhtiöistä, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Martin Lindqvist.

Martin Lindqvist standing in World Trade CenterSSAB on maailmanlaajuisesti toimiva pohjoismainen ja yhdysvaltalainen teräsyhtiö. Yhtiön lisäarvoa tarjoavat tuotteet ja palvelut on kehitetty tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma.

SSAB:llä on työntekijöitä yli 50 maassa ja tuotantolaitoksia Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Yhtiö on noteerattu sekä Nasdaq Tukholmassa että Nasdaq Helsingissä. SSAB työllistää noin 17 300 henkilöä 50 maassa.

SSAB AB:n ja Rautaruukki Oyj:n hallitukset allekirjoittivat yhdistymissopimuksen 21.1.2014, jossa sovittiin SSAB:n ja Rautaruukin liiketoimintojen yhdistämisestä ja SSAB:n Rautaruukin osakkeenomistajille tekemästä osakevaihtotarjouksesta. Yhdistyminen saatiin kesällä päätökseen ja SSAB AB rinnakkaislistautui Nasdaq Helsinkiin 1.8.2014. Mikä sai teidät listaamaan yhtiön myös Helsinkiin?

Koska uusi SSAB sai Rautaruukin kautta yli 30 000 uutta osakkeenomistajaa, oli luontevaa, että yhtiö listautuisi myös NASDAQ OMX Helsinkiin. Tällä tavalla palvelemme suomalaisia omistajiamme ja samalla se on keino säilyttää laaja omistajapohja.

SSAB on maailmanlaajuisilla markkinoilla johtava pitkälle kehitettyjen lujien terästen ja nuorrutusterästen sekä nauha-, levy- ja putkituotteiden sekä rakentamisen ratkaisujen tarjoaja. Teillä on viisi pääliiketoiminta-aluetta (divisioonaa): Special Steels, Europe, Americas, Tibnor ja Ruukki. Kuvailisitteko näitä?

SSAB Special Steel – Maailman johtava lujien terästen valmistaja. SSAB on edelläkävijä lujien terästen kehityksessä nuorrutusterästen (Q&T) ja pitkälle kehitettyjen lujien terästen osalta (AHSS).

SSAB Europe – Pohjois-Euroopan johtava nauha-, kvarttolevy- ja putkituotteiden valmistaja. Yhdistyminen Ruukin kanssa teki SSAB:stä selvästi johtavan pohjoismaisen nauha-, kvarttolevy- ja putkituotteiden valmistajan.

SSAB Americas – Pohjois-Amerikan johtava kvarttolevyjen valmistaja. SSAB on markkinajohtaja kooltaan, tehokkuudeltaan ja laadultaan Pohjois-Amerikan kvarttolevymarkkinoilla.

Tibnor – Johtava pohjoismainen täyden palvelun teräsjakelukumppani. Tibnor on SSAB:n 100-prosenttisesti omistama yhtiö ja johtava pohjoismainen teräksen ja metallien toimittaja konepajoille sekä prosessi ja rakennusteollisuudelle.

Ruukki Construction – johtava eurooppalainen energiatehokkaiden rakentamisen ratkaisujen tarjoaja. Ruukki Construction koostuu Ruukin rakentamiseen liittyvistä toiminnoista ja Plannjasta, joka oli aikaisemmin osana SSAB:ta.

SSAB:llä on tuotantolaitoksia Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Lisäksi yhtiöllä on terästuotteiden prosessointi- ja viimeistelylaitoksia Kiinassa ja useissa muissa maissa. Suomessa ja Ruotsissa tuotanto on osa masuuniprosessia. Yhdysvalloissa kierrätysteräkseen perustuva valmistus tapahtuu valokaariuuneissa.

Miten pyritte erottautumaan kilpailijoistanne?

SSAB:lla on ainutlaatuinen maailmanlaajuinen asema erikoislujien terästen markkinoilla. Tässä segmentissä näemme hyviä tulevaisuuden kasvumahdollisuuksia. Olemme markkinajohtaja kvarttolevymarkkinoilla Pohjois-Amerikassa, joka on houkutteleva, kasvava markkina-alue. Lisäksi meillä on selkeä suunnitelma lisätä kannattavuuttamme Euroopan toiminnoissamme.

Piditte pääomamarkkinapäivän 1.10. Siellä kerroitte, että SSAB:n tavoitteena on olla yksi kannattavimmista teräsyhtiöistä? Miten aiotte saavuttaa tavoitteen?

Uusi SSAB saavuttaa hyötyjä sekä kustannussäästöjen että kasvaneen myyntipotentiaalin ansiosta. Uutta myyntipotentiaalia syntyy ristiinmyynnin, vahvemman tuotevalikoiman sekä suurempien sovelluskehitysresurssien kautta. Aiomme saavuttaa seuraavien kolmen vuoden aikana synergiaedut, jotka alentavat vuotuista kustannustasoamme noin 1,4 miljardia Ruotsin kruunua.

Miten näette toimialanne kehittyvän lähivuosina?

Näemme hyvät mahdollisuudet parantaa kannattavuuttamme ja olla yksi vertailuryhmämme kannattavimmista teräsyhtiöistä. Pitkällä aikavälillä meillä on useita mahdollisuuksia jatkaa työtä uuden yhtiön kehittämiseksi, esimerkiksi vahvistamalla läsnäoloa kehittyvillä markkinoilla, kasvattamalla palvelutarjontaa ja jälkimarkkinointia sekä lisäämällä tuotantokapasiteettia Yhdysvalloissa.

Mikä on osingonjakopolitiikkanne?

Tavoiteena on ollut, että osinko on pitkällä aikavälillä noin 50 prosenttia tilikauden voitosta verojen jälkeen ottaen huomioon nettovelkaantumisasteen. Kaikkia taloudellisia tavoitteita tarkennetaan ensi vuonna, mutta on liian aikaista arvioida, miten osinkotavoitetta mahdollisesti muutetaan.

Kuinka tulette huomioimaan suomalaiset yksityissijoittajat sijoittajaviestinnässä?

Ensinnäkin julkistimme suomenkieliset sijoittajasivut. Tiedotteemme ja raporttimme julkaistaan jatkossa myös suomeksi. Olemme lisänneet aktiviteettiamme institutionaalisten sijoittajien kanssa ja arvioimme myös, miten voimme olla aktiivisia yksityissijoittajien suuntaan.

SSAB AB:n kolmannen vuosineljänneksen osavuositulos julkaistaan 27.10.2014.

 

Syyskuu 2014: Scanfil Oyj
Elokuu 2014: Cleantech Invest Oyj
Kesä-heinäkuu 2014: Herantis Pharma Oyj
Toukokuu 2014: Okmetic Oyj
Huhtikuu 2014: Verkkokauppa.com
Maaliskuu 2014: Innofactor Oy
Helmikuu 2014: Soprano Oyj
Joulukuu 2013: Restamax Oy
Marraskuu 2013: Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj
Syyskuu 2013: Munksjö Oyj
Elokuu 2013: Caverion Oyj
Kesä- /heinäkuu 2013: Endomines AB
Toukokuu 2013: Taaleritehdas Oyj
Maalis- / huhtikuu 2013: Ponsse Oyj
Helmikuu 2013: Basware Oyj
Tammikuu 2013: Biotie Therapies Oyj

 

 

Jaa artikkeli

Kommentit