United Bankers kehittää ja laajentaa

16.12.2014

Joulukuun pörssiyhtiö on United Bankers, joka listautui äskettäin Nasdaq Helsingin First North –markkinapaikalle. Yhtiö keräsi listautumisannissa lähes 10 miljoonaa euroa.

Kk yhtiö joulukuu 14 United Bankers 700x425 United Bankers Oyj on perustettu vuonna 1986. Se on sijoituspalveluihin ja investointipankkitoimintaan erikoistuneen konsernin emoyhtiö. Yhtiö on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 80 henkilöä (6/2014). Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 13,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,9 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 1,3 miljardia euroa (6/2014). Lisätietoja osoitteessa www.unitedbankers.fi

UB listautui 24.11.2014 First North -markkinapaikalle ja sen toimitusjohtaja on Patrick Anderson.

Keräsitte juuri listautumisannissa 9,8 miljoonaa euroa ja listauduitte Nasdaq Helsingin ylläpitämälle First North -markkinapaikalle. Mihin aiotte käyttää annissa saadut varat?
UB aikoo käyttää listautumisannista saamansa varat ensisijaisesti liiketoiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen. UB:n tärkeimpiä hankkeita tällä hetkellä ovat kasvustrategiaa tukevien IT-järjestelmien ja verkkopalveluiden kehittäminen sekä liiketoiminnan kansainvälinen kasvattaminen, jonka ensimmäisessä vaiheessa keskitytään tuotteiden jakelun käynnistämiseen Ruotsissa. Yhtiö aikoo käyttää varoja myös uusien tuotteiden ja palveluiden sekä esimerkiksi pääomarahastoliiketoiminnan kehittämiseen. Yhtiö voi käyttää varoja myös liiketoiminnan laajentamiseen yritysostoin.

Millaisia strategisia tavoitteita teillä on?
UB:n strategian keskeisiä osa-alueita ovat:
• hallinnoitavan varallisuuden ja asiakkaiden lukumäärän kasvattaminen
• uusien, kannattavuutta ja kasvua tukevien liiketoiminta-alueiden perustaminen tai hankkiminen esimerkiksi yritysjärjestelyjen kautta
• tuote- ja palveluvalikoiman jatkuva laajentaminen
• tunnettuuden parantaminen
• myyntiverkoston laajentaminen
• IT-järjestelmien kehittäminen ja tätä kautta liiketoiminnan tehokkuuden sekä asiakaspalvelun parantaminen.

Sijoituspalveluiden tarjoajien kesken kilpailu on kasvanut. Miten pyritte erottumaan kilpailijoistanne?
Avainhenkilöidemme sitoutuminen ja vankka kokemus tukevat mahdollisuuksiamme kehittää tuotteitamme ja palveluitamme jatkuvasti. Liiketoimintamme ei rajoitu yksipuoliseen tuotetarjontaan tai osaamiseen vaan toimintamme perustana on useita toisistaan riippumattomia mutta toisiaan täydentäviä palveluita.

UB on esimerkiksi reaaliomaisuussijoittamisen edelläkävijä pohjoismaisessa mittakaavassa. Lisäksi olemme tuoneet markkinoille useita erittäin suosittuja strukturoituja korkosijoituksia, kuten metsäobligaatioita. Aiomme jatkossakin erottua strukturoitujen tuotteiden markkinoilla laadukkailla, korkean tuottopotentiaalin ratkaisuilla.

Viime aikoina UB on ollut yksi keskeisimmistä toimijoista myös listautumismarkkinoilla. Vuoden 2013 lopulla UB toi pörssin päälistalle Orava REIT:in. Kuluvana vuonna UB on puolestaan ollut listaamassa kaksi yhtiötä: Herantis Pharman ja Nexstimin First North -listalle.

Miten uskotte toimialanne kehittyvän lähivuosina?
Kilpailu kovenee ja konsolidaatio finanssialalla kiihtyy. Selviytyjät ovat nopealiikkeisiä, innovatiivisia toimijoita, jotka onnistuvat asiakastyössään, modernin teknologian hyödyntämisessä liiketoiminnan tukena ja rekrytoinneissaan – vain finanssialan parhaat joukkueet pärjäävät kilpailussa.

Miten pyritte huomioon suomalaiset osakkeenomistajanne? Osallistumme vuoden aikana useisiin eri sijoittajatapahtumiin, esimerkiksi Sijoitus- ja Veromessuille, sekä osakesäästäjien sijoitusiltoihin. Tämän lisäksi pidämme säännöllistä yhteyttä suurimpiin omistajiimme.

Mikä on osingonjakopolitiikkanne? Kasvustrategiastaan huolimatta UB on historiallisesti jakanut hyvää osinkoa, ja tämä on tavoitteena tulevaisuudessakin. Yhtiön osingonjako-politiikkana on jakaa vuosittain osinkona vähintään 50 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta tai osakekohtaisesta kassavirrasta, ottaen kuitenkin yhtiön liiketoiminnan kehitystarpeet huomioon. Osinkojen maksaminen ja niiden määrä ja maksuaika riippuvat yhtiön tulevasta tuloskehityksestä, taloudellisesta asemasta, kassavirrasta, investoinneista, maksukyvystä ja suhdannevaihtelusta.

 

Marraskuu 2014: Nexstim Oyj
Lokakuu 2014: SSAB AB
Syyskuu 2014: Scanfil Oyj
Elokuu 2014: Cleantech Invest Oyj
Kesä-heinäkuu 2014: Herantis Pharma Oyj
Toukokuu 2014: Okmetic Oyj
Huhtikuu 2014: Verkkokauppa.com
Maaliskuu 2014: Innofactor Oy
Helmikuu 2014: Soprano Oyj
Joulukuu 2013: Restamax Oy
Marraskuu 2013: Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj
Syyskuu 2013: Munksjö Oyj
Elokuu 2013: Caverion Oyj
Kesä- /heinäkuu 2013: Endomines AB
Toukokuu 2013: Taaleritehdas Oyj
Maalis- / huhtikuu 2013: Ponsse Oyj
Helmikuu 2013: Basware Oyj
Tammikuu 2013: Biotie Therapies Oyj

Jaa artikkeli

Kommentit