Sijoitatko kaappi-indeksirahastoihin ?Sijoittajat maksavat aktiivisesti hallinnoiduista rahastoista suurempia hallinnointipalkkioita. Moni miettii, voiko aktiivinen hallinnointi johtaa yli ajan parempiin tuloksiin. Kannattaisiko sijoittaa suosiolla indeksirahastoon ja tavoitella markkinoiden keskimääräistä tuottoa? Passiivisesti hallinnoitujen indeksirahastojen etu ovat myös alhaiset kustannukset. Selvityksen mukaan yllättävän moni aktiivisesti hallinnoituna markkinoitu kalliiden palkkioiden rahasto on kuitenkin käytännössä keskimääräistä markkinakehitystä jäljittelevä rahasto. Siis kaappi-indeksirahasto.

Suomalaisista rahastosijoituksista vain pari prosenttia kohdistuu indeksirahastoihin (Cremers, Ferreira, Matos ja Starks, 2013). Tämä ei ole yllätys. Saman lähteen mukaan noin 50 prosenttia suomalaisista rahastosijoituksista on aktiivisesti hallinnoituihin rahastoihin. Laskelma ei täsmää. Mitä ovat loput reilu 40 prosenttia rahastoista? Tutkimus kutsuu niitä vapaasti käännettynä ”kaappi-indeksirahastoiksi”. Siis rahastoja, joita myydään aktiivisesti hallinnoituina, mutta jotka todellisuudessa jäljittelevät indeksiä.

Mistä tässä on kyse? Indeksirahastot ovat passiivisesti hallinnoituja rahastoja, jotka seuraavat tai jäljittelevät markkinakehitystä. Indeksirahastoon sijoittava saavuttaa markkinoiden keskimääräisen tuoton. Yleensä passiivisesti hallinnoiduissa rahastoissa hallinnointipalkkiot ovat alhaisia.

Aktiivisesti hallinnoitujen rahastojen hallinnointipalkkiot ovat suurempia kuin indeksirahastojen. Sijoittaja on valmis maksamaan suuremman palkkion koska uskoo salkunhoitajan näkemyksen johtavan keskimääräistä parempaan tuottoon. Aktiivisesta hallinnasta siis ollaan valmiita maksamaan. Näin ollen indeksirahaston myyminen aktiivisesti hallinnoituna rahastona on huijausta.

Suomalainen ilmiö ei ole ainutlaatuinen. Sama toteutuu muissa EU-maissa. Vertailumaista pienin ”kaappi-indeksirahastojen” osuus on Yhdysvalloissa. Indeksirahastosijoitusten osuus on puolestaan suurin Sveitsissä ja aktiivisesti hallinnoitujen rahastojen osuus on suurin Lichtensteinissa.

Selvitys herättelee lukijaa vertailemaan rahastojen kuluja ja sisältöä. Minkälaisia rahastoja omasta salkustasi löytyy?

Jaa artikkeli

Kommentit