Nixu torjuu kyberturvallisuusuhkia

12.01.2015

Kyberturvayhtiö Nixu Oyj on tammikuun pörssiyhtiö. Se listautui 5.12.2014 First North -markkinapaikalle.

PT tammikuun yhtiö Nixu 700x425

Nixu on perustettu vuonna 1988. Yhtiö huolehtii kyberturvallisuudesta sisäisen tietohallinnon, sähköisen liiketoiminnan sekä teollisen internetin ratkaisualueilla. Sen asiakasorganisaatiot luottavat yhtiön osaamiseen hankkeissa, joissa edellytetään tietoturvan suunnittelua, toteutusta tai tarkastusta.

Nixu varmistaa asiakkaiden tietojen luottamuksellisuuden, liiketoiminnan jatkuvuuden sekä sähköisten palvelujen toimivuuden ennakoimalla ja ehkäisemällä kyberturvallisuuteen liittyviä riskejä.

Toimitusjohtaja Petri Kairinen, keräsitte juuri listautumisannissa 4,99 miljoonaa euroa ja listauduitte Nasdaq Helsingin ylläpitämälle First North -markkinapaikalle. Mihin aiotte käyttää annissa saadut varat?

Käytämme annissa keräämämme varat kasvustrategiamme toteuttamiseen. Aiomme kasvaa markkinakasvua nopeammin. Tavoitteenamme on keskipitkällä aikavälillä yli 15 prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu.

Yhteiskunnan digitalisoituminen ja sen tuomat kyberturvauhat ovat kasvattaneet kyberturva-alan palveluyhtiöiden liikevaihtoa huomattavasti. Nixulla on tällä hetkellä noin 140 työntekijää, mikä tekee siitä varsin suuren kyberturvaan erikoistuneen toimijan Pohjoismaissa. Mitkä ovat suurimpia kilpailijoitanne ja miten pyritte erottautumaan niistä?

Nixu on tosiaan asiantuntijoiden määrällä arvioituna Pohjoismaiden suurin kyberturvan palveluyhtiö. Kyberturvallisuuspalvelumarkkinat ovat hyvin pirstaleiset. Alalla toimii Nixun kaltaisten kyberturvaan erikoistuneiden yhtiöiden eli niin sanottujen security boutiqueiden lisäksi yleiskonsultteja sekä IT-konsultteja, näiden kilpailijoiden tiimit ovat kuitenkin selkeästi omaamme pienempiä kohdemarkkinassamme. Perinteiset tietoturvan tuoteyhtiöt, kuten F-Secure, eivät taas ole meille kilpailijoita, vaan enemmänkin asiakkaita ja kumppaneita.

Nixun liiketoimintamallin ydin on asiakasläheisyys, huippuosaaminen sekä keskittyminen kyberturvaan. Monilla muilla toimijoilla kyberturvallisuuspalvelut eivät ole niiden pääliiketoimintaa, vaan oheistuotteita ja -palveluita, joilla täydennetään ja tuetaan muuta liiketoimintaa.

Mitkä ovat kasvu- ja kannattavuustavoitteenne?

Nixu pyrkii kasvamaan toimintamarkkinoitaan nopeammin ja tavoittelemme keskipitkällä aikavälillä yli 15 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua. Keskipitkällä aikavälillä tavoitteenamme on ylittää vuotuisesti 10 prosentin käyttökatetaso.

Miten uskotte toimialanne kehittyvän lähivuosina?

Pidämme sekä lyhyen että pitkän aikavälin kasvunäkymiämme hyvinä. Kuten olemme saaneet median välityksellä lukea, on kyberturva sekä yksittäisten yritysten että valtioiden näkökulmasta hyvinkin ajankohtainen aihe. Kansainvälisten ja poliittisten jännitteiden lisääntyessä kyberturvaan liittyvät uhkakuvat ovat muuttuneet konkreettisiksi. Yhteiskunnan edelleen digitalisoituessa sujuva toiminta tulee edellyttämään merkittävästi nykyistä laajempaa kyberturvan huomioimista. Tämä tulee johtamaan investointitarpeeseen ja budjettien kasvuun.

Miten pyritte huomioon suomalaiset osakkeenomistajanne vuonna 2015?

Tavoitteenamme on tavata sekä nykyisiä että toivottavasti myös tulevia osakkeenomistajiamme aktiivisesti alkaneen vuoden aikana. Kehitämme palautteen pohjalta verkkosivustomme sijoittajille suunnattua osiota. Kaiken kaikkiaan, tavoitteenamme on olla erityisesti yksityissijoittajien tavoitettavissa mahdollisimman aktiivisesti. Ja kuunnella heitä herkällä korvalla.

Lähitulevaisuudessa olemme mukana seuraavissa tilaisuuksissa: 3.3. Lupaavat pörssiyhtiöt 2015 ja 12.3. Vero 2015 messut. Nixun vuoden 2014 tilinpäätöstiedote julkaistaan 27.2.2015.

 

Joulukuu 2014: United Bankers Oyj
Marraskuu 2014: Nexstim Oyj

Lokakuu 2014: SSAB AB
Syyskuu 2014: Scanfil Oyj
Elokuu 2014: Cleantech Invest Oyj
Kesä-heinäkuu 2014: Herantis Pharma Oyj
Toukokuu 2014: Okmetic Oyj
Huhtikuu 2014: Verkkokauppa.com
Maaliskuu 2014: Innofactor Oy
Helmikuu 2014: Soprano Oyj
Joulukuu 2013: Restamax Oy
Marraskuu 2013: Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj
Syyskuu 2013: Munksjö Oyj
Elokuu 2013: Caverion Oyj
Kesä- /heinäkuu 2013: Endomines AB
Toukokuu 2013: Taaleritehdas Oyj
Maalis- / huhtikuu 2013: Ponsse Oyj
Helmikuu 2013: Basware Oyj
Tammikuu 2013: Biotie Therapies Oyj

Jaa artikkeli

Kommentit