Tieto lisää tulosta

17.06.2015

Asiakastieto Group Oyj on yksi Suomen johtavista yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Yhtiö listautui 27.3.2015.

Asiakastieto Group Oyj:n tuotteita ja palveluita käytetään ensisijaisesti riskienhallinnassa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Konserni toimii lisäksi yritys- ja kuluttajatietopalveluiden sekä myynnin ja markkinoinnin tietopalveluiden markkinoilla Suomessa. Konsernilla on noin 13 000 sopimusasiakasta, ja sen suurimpiin asiakkaisiin kuuluu rahoituslaitoksia, vakuutusyhtiöitä, teleoperaattoreita sekä tukku- ja vähittäiskaupan yrityksiä. Vuonna 2014 konsernin liikevaihto oli 41,4 miljoonaa euroa ja työntekijöitä oli vuoden 2014 lopussa 148.

Saitte onnistuneesti päätökseen pääomasijoittaja AKT Holdingin noin 88 % omistusosuuden myynnin institutionaalisille ja yksityissijoittajille maaliskuussa ja listauduitte pörssiin. Miten uskotte pörssilistautumisen vaikuttavan toimintaanne, toimitusjohtaja Jukka Ruuska?

Uskomme, että pörssilistautumisen myötä pystymme nostamaan näkyvyyttämme ja markkina-asemaamme niissä asiakassegmenteissä, joissa penetraatiotaso on ollut alhainen eli pk-yrityssegmentissä sekä suoraan kuluttajille suunnattujen palveluiden tarjonnassa. Samoin uskomme, että listaus helpottaa panostusta uusiin liiketoiminnallisiin kehitysmahdollisuuksiin esimerkiksi parantamalla mahdollisuuksia ostaa lupaavia startup-yrityksiä.

Miten liikevaihtonne jakautuu eri liiketoiminta-alueittain, ja millä niistä näette olevan eniten kasvumahdollisuuksia tulevaisuudessa?

Asiakastiedon nykyiset tuotealueet ovat: Yritystietopalvelut (59 % liikevaihdosta), Henkilötietopalvelut (27 %), Asiakkuuden hallinnan palvelut (7 %) ja Sertifikaatit ja analyysit (7 %). Digitalisaatio tuo kasvua kaikille tuotealuillemme. Yritysten investointitoiminnan käynnistyminen Suomen talouden kääntymisen myötä toki tulee kasvattamaan erityisesti Yritystietopalveluita, mutta myös Henkilötietopalveluiden tuotealueella on mahdollista kehittää merkittäviä, uusia palveluita ja lisätä näiden palveluiden käyttöä.

 Mitkä ovat strategiset tavoitteenne pitkällä aikavälillä?

Haluamme täydentää palvelutarjontaamme niin, että voimme palvelulupauksemme mukaisesti tarjota asiakkaillemme kaiken tiedon heidän asiakkaistaan. Panostamme vahvasti asiakkaittemme prosessien digitalisoimiseen, joka mahdollistaa merkittävän kustannustehokkuuden nostamisen sekä asiakastyytyväisyyden parantamisen. Toimintamme pohjautuessa tietoon ja omaan tietokantaamme, tulemme keskittämään resurssejamme entistä enemmän omaan tiedonhankintaan pystyäksemme tarjoamaan asiakkaillemme entistä arvokkaampaa ja heille tarpeellista tietoa.

Miten näette toimialanne kehittyvän lähivuosina?

Suomi on informaatiopalveluiden osalta suhteellisen kehittymätön maa. Uskomme, että toimialalla tullaan näkemään lähivuosina merkittävästi laajempi ja innovatiivisempi palvelu- ja tuotevalikoima ja tätä myötä uusia kasvumahdollisuuksia.

Mikä on osinkojakopolitiikkanne? 

Osinkopolitiikan mukaan jaamme osinkoina vähintään 70 % tilikauden voitosta ottaen huomioon kuitenkin yhtiön liiketoiminnan kehityksen ja investointitarpeet.

Missä yksityissijoittaja voi päästä kuulemaan teistä lisää? Aiotteko osallistua esimerkiksi Pörssisäätiön, Osakesäästäjien tai pörssin tilaisuuksiin?

Yksityissijoittajat ovat meille hyvin tärkeä kohderyhmä ja tulemme osallistumaan heille suunnattuihin tilaisuuksiin, mm. ma 23.11.2015 Pörssisäätiön Pörssi-iltaan Helsingissä.

Asiakastieto Group Oyj:n vuoden 2015 toisen vuosineljänneksen osavuositulos julkaistaan 18.8.2015.

Lue myös aikaisemmat kuukauden yhtiöt:

Toukokuu 2015 Savo-Solar
Huhtikuu 2015 Detection Technology Oyj
Maaliskuu 2015 Piippo Oyj
Helmikuu 2015 Metso Oyj
Tammikuu 2015 Nixu Oyj
Joulukuu 2014 United Bankers Oyj
Marraskuu 2014 Nexstim Oyj
Lokakuu 2014 SSAB Ab

Jaa artikkeli

Kommentit