Robit Oyj katsoo kauas

18.08.2015

Robit Oyj on kasvava, kansainvälisesti toimiva maa- ja kallioporauksessa käytettävien kulutusosien valmistukseen erikoistunut yhtiö. Robitin tuotteita käytetään tunnelinporauksen, maalämmityksen ja -jäähdytyksen, rakentamisen ja kaivosteollisuuden sovelluksiin. Robitin nopeasta kansainvälistymisestä kertoo se, että yhtiön tuotteita myydään jo yli 100 maahan. Yhtiöllä on myyntiyhtiöt Suomessa, Etelä-Koreassa, Yhdysvalloissa, Venäjällä, Etelä-Afrikassa ja Perussa sekä myyntitoimisto Kiinassa. Yhtiöllä on tuotantoa Lempäälässä ja Etelä-Koreassa.

Keräsitte toukokuun First North -listautumisannissanne onnistuneesti 30 miljoonaa euroa uutta pääomaa, jonka kerroitte käyttävänne yhtiön kasvuhankkeisiin ja mahdollisiin yritysostoihin. Kuinka suuri merkitys tällä pääomaruiskeella on yrityksenne kehitykselle

Keskeisin syy koko listautumiselle oli nimenomaan mahdollistaa ja turvata yhtiön kasvu. Yhtiöhän on kasvanut vuosittain yli 20 % viimeisen kymmenen vuoden aikana. Pääosa runsaan 30 miljoonan euron summasta tullaan käyttämään rakenteelliseen kasvuun. Samalla halutaan varmistaa yhtiölle riittävän vahva tase, jotta yhtiö voi toteuttaa jatkossakin tarpeelliset investoinnit, panostukset R&D:hen sekä muut kehitystoimet.

Miten liikevaihtonne jakautuu liiketoiminta-alueittain, ja millä niistä on mielestänne eniten kasvumahdollisuuksia tulevaisuudessa?

Yhtiön toiminta jakaantuu neljään liiketoiminta-alueeseen: tunnelinporaus, maalämpö- ja jäähdytys, rakentaminen sekä kaivosteollisuus.

Yhtiön liikevaihto jakaantuu näihin neljään osa-alueeseen tasaisesti. Yhtiön johto uskookin, että kokonaiskasvu tulee toteutumaan parhaiten siten, että kukin markkinasegmentti kasvaa. Yhtiö pyrkii allokoimaan resursseja ja kehityshankkeita tukemaan kasvua kullakin segmentillä.

Mikä on strateginen päätavoitteenne pitkällä aikavälillä?

Yhtiön toimialue on porakalusto eli kulutusosat. Sen globaali markkinakoko mahdollistaa Robitin kasvun jatkossakin. Tavoitteena onkin säilyttää jatkuva kasvu ja olla merkittävä tekijä tässä globaalissa liiketoimintasegmentissä.

Miten näette toimialanne kehittyvän lähivuosina Suomessa ja kansainvälisesti? Mikä maantieteellinen alue näyttää lupaavimmalta?

Toimiala on elänyt parina viime vuonna matalan kysynnän jaksoa. Kasvu on odotuttanut, mutta samalla voidaan nähdä jo pieniä signaaleja piristymisestä. Robit uskoo kasvun tulevan ensisijaisesti Aasiasta, Afrikasta ja Etelä-Amerikasta, joihin yhtiö on myös investoinut uudet myyntiyhtiönsä.

Mikä on osinkojakopolitiikkanne?

Yhtiön hallitus on määrittänyt yhtiön osinkojakopolitiikan. Yhtiö harjoittaa aktiivista, kassavirtaan pohjautuvaa osinkopolitiikkaa, pyrkimyksenä maksaa osinkoa keskimäärin 20-50 % osakekohtaisesta tuloksesta. Yhtiö kuitenkin arvioi osingonjaon edellytykset vuosittain siten, ettei mahdollinen osingonjako vaaranna yhtiön startegiassa määriteltyjä kasvutavoitteita tai muita yhtiön taloudellisia tavoitteita.

Missä yksityissijoittaja voi päästä kuulemaan teistä lisää? Aiotteko osallistua esimerkiksi Pörssisäätiön, Osakesäästäjien tai pörssin tilaisuuksiin?

Yhtiö osallistuu mm. Pörssin Avoimet Ovet –tapahtumaan 1.9.2015 sekä SijoitusInvest 2015 –tapahtumaan 11.11.2015. Pyrimme osallistumaan aktiivisesti yksityissijoittajille kohdistettuihin tilaisuuksiin.

Robit Oyj (kaupankäyntitunnus: ROBIT) Perustettu: 1985 Toimiala: Teollisuustuotteet ja -palvelut Toimitusjohtaja: Jussi Rautiainen Hallituksen puheenjohtaja: Harri Sjöholm Yhtiö listautui First North -markkinapaikalle Helsingissä 21.5.2015 www.robit.fi

Aiemmat kuukauden yhtiöt

Kesä-heinäkuu 2015 Asiakastieto Oyj
Toukokuu 2015 Savo-Solar
Huhtikuu 2015 Detection Technology Oyj
Maaliskuu 2015 Piippo Oyj
Helmikuu 2015 Metso Oyj
Tammikuu 2015 Nixu Oyj
Joulukuu 2014 United Bankers Oyj
Marraskuu 2014 Nexstim Oyj
Lokakuu 2014 SSAB Ab
Syyskuu 2014: Scanfil Oyj
Elokuu 2014: Cleantech Invest Oyj
Kesä-heinäkuu 2014: Herantis Pharma Oyj
Toukokuu 2014: Okmetic Oyj
Huhtikuu 2014: Verkkokauppa.com
Maaliskuu 2014: Innofactor Oy
Helmikuu 2014: Soprano Oyj

Jaa artikkeli

Kommentit