Biologisten lääkkeiden esiinmarssi

16.10.2015

Viime kesänä First Northiin listautuneella FIT Biotech Oy:llä on jo 400 osakkeenomistajaa. Yhtiö uskoo, että uuden sukupolven geeniterapiaan perustuvat lääkkeet ovat valtaamassa markkinoita.

Kalevi Reijosen puhe IIriitalle-1

FIT Biotech on vuonna 1995 perustettu bioteknologiayhtiö, joka kehittää ja lisensoi patentoimaansa GTU® (Gene Transport Unit) -vektoriteknologiaa uuden sukupolven lääkehoitoihin. GTU® on geenien kuljetusteknologia, joka ratkaisee merkittävän lääketieteellisen haasteen geeniterapian ja DNA-rokotteiden käytettävyydessä.

FIT Biotech soveltaa GTU®-teknologiaa tällä hetkellä seitsemässä lääkekehitysprojektissaan. Esimerkkeinä sovellusalueista syöpä (geeniterapia), tartuntataudit, kuten HIV ja tuberkuloosi, sekä eläinrokotteet.

Kerroitte puolivuotiskatsauksessanne 31.8.2015, että onnistunut First North -listautuminen mahdollistaa tuotekehitystulosten suunnitelmallisen kaupallistamisen. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä, toimitusjohtaja Kalevi Reijonen?

Osakeannilla kerätyt varat käytetään liiketoimintasuunnitelmamme mukaisten tutkimus- ja tuotekehitysprojektien rahoittamiseen sekä GTU®-teknologian kaupallistamiseen. Listautumisessa saatu käyttöpääoma riittää liiketoimintasuunnitelmamme mukaisten ensimmäisten lisenssisopimusten ja niistä tuloutuvien etumaksujen saamiseen ja tavoitteen mukaan positiiviseen kassavirtaan vuonna 2016. Tuleva tulonmuodostuksemme perustuu edellä mainittuihin lisenssisopimusten etumaksuihin eli allekirjoitus- ja etappimaksuihin sekä rojalteihin. Rojaltit ovat lääketeollisuudessa yleisen käytännön mukaisesti määritelty tietyiksi prosenteiksi lopputuotteen myyntituloista.

Olette sanoneet, että biologiset lääkkeet ovat korvaamassa perinteisiä kemiallisia lääkkeitä, mikä avaa FIT Biotechin kannalta mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Miten biologiset lääkkeet eroavat kemiallisista? Mitä mahdollisuuksia tämä teille avaa?

Biologiset lääkkeet ovat täsmälääkkeitä kemiallisiin lääkkeisiin verrattuina. FITin kehittämää GTU®-teknologiaa voidaan hyödyntää toteuttamalla biolääkehoito geeniterapeuttisesti, eli viemällä kyseistä proteiinia koodaavat geenit elimistöön. Näin toteutettu hoito olisi huomattavasti edullisempaa ja potilaan kannalta helpompaa.
Koska toimintanne keskittyy toistaiseksi tuotekehitykseen, liikevaihtoa ei ole juuri kertynyt. Mikä on tavoitteenne, milloin liikevaihtoa alkaa syntyä?

Tavoitteidemme mukaan liikevaihtoa syntyy vuonna 2016. Tuleva tulonmuodostuksemme perustuu edellä esitetysti lisenssisopimusten etumaksuihin eli allekirjoitus- ja etappimaksuihin. Tavoitteenamme on kolmen seuraavan aikana lisensoida neljä tärkeintä lääkeaihiotamme kumppanille, joka kykenee vastaamaan aihioiden kliinisistä tutkimuksista sekä tulevaisuudessa lääkkeiden kaupallistamisesta.

Mikä on strateginen päätavoitteenne pitkällä aikavälillä – millainen on FIT Biotechin rooli esim. lääkekehityksessä viiden vuoden kuluttua?

FIT pyrkii kaupallistamaan GTU®-teknologiansa mahdollisimman laajalti lisensiointisopimuksin. FIT pyrkii myös itse aktiivisesti identifioimaan ja todentamaan prekliinistä toimivuuttaa uusilla sovellusalueilla.

Millainen omistuspohja teillä listautumisannin jälkeen on? Miksi sijoittajien kannattaisi ostaa osakkeitanne? Kesällä 2015 toteutetun listautumisannin jälkeen meillä on lähes 400 osakkeenomistajaa, joista valtaosa on yksityishenkilöitä. Suurimmat osakkeenomistajamme ovat kotimaisia institutionaalisia sijoittajia. Lääkemarkkinat ovat murroksessa. Biologiset lääkkeet ovat korvaamassa perinteisiä kemiallisia lääkkeitä ja uuden sukupolven geeniterapiaan perustuvat lääkkeet ovat valtaamassa markkinoita. Uskomme tämän lääkemarkkinoiden murroksen avaavan meille mielenkiintoisia GTU®-teknologiamme kaupallistamismahdollisuuksia. Myös lisensointiaktiviteetit geeniterapiamarkkinalla ovat nousussa suurten lääkeyhtiöiden etsiessä aktiivisesti kumppaneita uuden sukupolven hoitojen kehittämiseen.

Missä yksityissijoittaja voi päästä kuulemaan teistä lisää? Aiotteko osallistua esimerkiksi Pörssisäätiön, Osakesäästäjien tai pörssin tilaisuuksiin?

Tulemme osallistumaan aktiivisesti osakesijoittajille järjestettäviin tilaisuuksiin. Seuraava tilaisuus, jossa olemme mukana on Osakesäästäjien Keskusliiton ja Inderesin järjestämä tilaisuus Helsingissä 28.10.2015. Lisäksi olemme mukana myös Arvopaperin aamuseminaarissa 10.12.2015. Vastaamme mielellämme meistä kiinnostuneiden sijoittajien kysymyksiin näissä tilaisuuksissa.

 

Syyskuu 2015 Talenom Oyj 

Elokuu 2015 Robit Oyj

Kesä-heinäkuu 2015 Asiakastieto Oyj

Toukokuu 2015 Savo-Solar
Huhtikuu 2015 Detection Technology Oyj
Maaliskuu 2015 Piippo Oyj
Helmikuu 2015 Metso Oyj
Tammikuu 2015 Nixu Oyj
Joulukuu 2014 United Bankers Oyj
Marraskuu 2014 Nexstim Oyj
Lokakuu 2014 SSAB Ab
Syyskuu 2014: Scanfil Oyj
Elokuu 2014: Cleantech Invest Oyj
Kesä-heinäkuu 2014: Herantis Pharma Oyj
Toukokuu 2014: Okmetic Oyj
Huhtikuu 2014: Verkkokauppa.com
Maaliskuu 2014: Innofactor Oy
Helmikuu 2014: Soprano Oyj

 

Jaa artikkeli

Kommentit