Valmet Oyj

pasi_laine_riit-1

Valmet on maailman johtava teknologian, automaation ja palveluiden toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Valmetin visiona on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistyksellisiin automaatioratkaisuihin sisältyvät niin yksittäiset mittaukset kuin koko tehtaan kattavat avaimet käteen automaatioprojektit.

Valmetilla on yli 200 vuoden teollisuushistoria ja yhtiö syntyi uudestaan sellu-, paperi- ja voimantuotantoliiketoiminnan irtautuessa Metso Oyj:stä joulukuussa 2013.

Valmetin liikevaihto vuonna 2014 oli noin 2,5 miljardia euroa. Yhtiö työllistää 12 000 ammattilaista ympäri maailmaa. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Metson ja Valmetin jakautumisesta on kulunut kohta kaksi vuotta. Onko Valmetin liiketoiminnassa vielä yhteyksiä Metsoon?

Reilun ensimmäisen vuoden ajan Metso oli Valmetin strateginen kumppani Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminnan kautta, mutta tammikuussa 2015 Valmet ilmoitti ostavansa kyseisen liiketoiminnan ja 1. huhtikuuta kauppa toteutui. Sen jälkeen Valmetin ja Metson liiketoiminnalla ei ole ollut yhteyksiä keskenään. Nyt Automaatio muodostaa Valmetin neljännen liiketoimintalinjan, ja Valmet kykenee tarjoamaan asiakkailleen teknologian, palvelut ja automaation yhtenä yrityksenä.

Mikä on strateginen päätavoitteenne pitkällä aikavälillä?

Valmetin tavoitteena on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa. Keskitymme kehittämään ja toimittamaan teknologioita ja palveluja ensisijaisesti biopohjaisia raaka-aineita käyttäville teollisuudenaloille. Toteutamme strategiaamme neljän painopisteen avulla, jotka ovat erinomainen asiakasosaaminen, johtajuus teknologioissa ja innovaatioissa, erinomaiset prosessit ja voittajajoukkue.

Miten liikevaihtonne jakautuu liiketoiminta-alueittain, ja millä niistä on mielestänne eniten kasvumahdollisuuksia tulevaisuudessa?

Vakaan liiketoiminnan, eli Palvelut- ja Automaatio-liiketoimintalinjojen osuus liikevaihdosta vuonna 2014 oli havainnollistaen 47 prosenttia (olettaen että Automaatio olisi ollut jo silloin osa Valmetia), ja projektiliiketoiminnan, eli Sellu ja energia- ja Paperit-liiketoimintalinjojen osuus 53 prosenttia. Näemme kasvumahdollisuuksia kaikilla liiketoiminta-alueillamme poislukien perinteiset kirjoitus- ja painopaperikoneet. Verkkokauppa lisää kartongin ja elintason kasvu puolestaan pehmopaperin kysyntää, mikä taas kasvattaa sellun kysyntää. Ikääntyvä konekanta tarvitsee huoltoa ja vaikka vanhoja koneita suljetaan, niitä myös konvertoidaan esimerkiksi kartonkikoneiksi, mikä lisää kysyntää palveluliiketoiminnalle. Energialiiketoiminnalla on pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksia, mutta tällä hetkellä halpa energian hinta ja epävarmuus lainsäädännössä saavat asiakkaat pitkittämään investointien tekoa.

Valmetin toiminta on järjestetty viiteen maantieteelliseen alueeseen, jotka ovat Pohjois-Amerikka, Etelä-Amerikka, EMEA, Aasian ja Tyynenmeren alue sekä Kiina. Mikä maantieteellinen alue näyttää tällä hetkellä lupaavimmalta?

Meillä on mahdollisuuksia kaikilla maantieteellisillä alueilla. Pohjois-Amerikka ja EMEA-alue (eli Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka) ovat vakiintuneita markkinoita, joilla on paljon ikääntyvää konekantaa. Tämä tarjoaa mahdollisuuksia palveluliiketoiminnalle, ja lisäksi vanhoja paperikoneita muutetaan esimerkiksi kartonkikoneiksi. Etelä-Amerikka on perinteisesti ollut vahva markkina selluliiketoiminnassa, mutta lisääntyvän asennetun laitekannan myötä myös lupaava palvelumarkkina. Kiina on kärsinyt ylikapasiteetista finanssikriisiä seuranneiden investointien jälkeen, ja sen osuus myös Valmetin liikevaihdosta on vähentynyt. Kiinan markkinatilanne on kuitenkin nyt normalisoitunut ja olemme saaneet tilauksia kartonki- ja pehmopaperikoneista. Palveluliiketoiminnan tulevaisuus Kiinassa näyttää myös lupaavalta. Aasian ja Tyynenmeren alueella on kysyntää uusille koneille erityisesti sellu-, kartonki- ja pehmopaperikoneliiketoiminnassa, mikä avaa pidemmällä tähtäimellä myös mahdollisuuksia palveluliiketoiminnalle.

Mikä on osinkojakopolitiikkanne?

Tavoitteenamme on jakaa vähintään 40 prosenttia nettotuloksesta osinkona. Vuodelta 2014 osinkoa jaettiin 0,25 euroa osakkeelta, mikä vastasi 81 prosenttia nettotuloksesta.

Missä yksityissijoittaja voi päästä kuulemaan teistä lisää? Aiotteko osallistua esimerkiksi Pörssisäätiö, Osakesäästäjien tai pörssin tilaisuuksiin?

Yksityissijoittajat ovat meille tärkeä kohderyhmä, ja olemme pyrkineet järjestämään aktiivisesti mm. Pörssisäätiön tapahtumissa. Tänä syksynä Valmet osallistui myös esimerkiksi Arvopaperin Rahapäivään ja Sijoitus Invest -messuille. Seuraavan kerran olemme tavattavissa 26. marraskuuta Pörssisäätiön järjestämässä Pörssi-illassa Tampereella.Lisäksi sijoittajasivuillamme on kattavasti sijoittajille suunnattua tietoa Valmetista sijoituskohteena. Ajankohtaisista asioista voi lukea sijoittajasuhdejohtajan blogista ja sivuiltamme on mahdollista tilata kvartaalin lopussa ilmestyvää IR-uutiskirjettä. Olemme panostaneet erityisesti videoihin, ja tasapuolisuuden takaamiseksi on tärkeää, että kaikilla sijoittajilla on mahdollisuus katsoa koosteita esimerkiksi tuotantolaitosvierailuistamme, muista tilaisuuksista (esimerkiksi pääomamarkkinapäivä, yhtiökokous, osavuosikatsaus) tai tutustua Valmetin perustietoihin esittelyvideon muodossa. Videogalleria löytyy osoitteesta http://www.valmet.com/fi/sijoittajat/ir-videogalleria/. Valmet on aktiivinen myös sosiaalisessa mediassa.

Tervetuloa tutustumaan Valmetiin sijoituskohteena osoitteessa www.valmet.com/sijoittajat.

Biotie Oyj

Talenom Oyj

Elokuu 2015 Robit Oyj

Kesä-heinäkuu 2015 Asiakastieto Oyj

Toukokuu 2015 Savo-Solar
Huhtikuu 2015 Detection Technology Oyj
Maaliskuu 2015 Piippo Oyj
Helmikuu 2015 Metso Oyj
Tammikuu 2015 Nixu Oyj
Joulukuu 2014 United Bankers Oyj
Marraskuu 2014 Nexstim Oyj

 

Jaa artikkeli

Kommentit