Korjausrakentamisen Consti

21.03.2016

Hallituksen esitys tilikauden 2015 osingoksi on 0,39 euroa per osake, eli noin 64 % tilikauden osakekohtaisesta tuloksesta.

toimitusjohtaja low-res Consti

Consti on yksi Suomen johtavista korjausrakentamiseen ja taloteknisiin palveluihin keskittyneistä yhtiöistä. Se tarjoaa kattavasti talotekniikan, linjasaneerauksen, korjausurakoinnin, julkisivusaneerauksen sekä muiden vaativien kohteiden korjausrakentamisen palveluita ja teknisiä palveluita sekä asuintaloille että toimitiloille ja julkisiin rakennuksiin. Vuonna 2015 Consti oli Rakennuslehden keräämien tietojen mukaan korjausrakentamisen liikevaihdolla mitattuna Suomen suurin korjausrakentaja.

Constin asiakaskunta koostuu asunto-osakeyhtiöistä ja niiden isännöitsijöistä, julkisista tilaajista, kiinteistösijoitusyhtiöistä sekä yrityksistä ja teollisuuden toimijoista. Consti on toiminnassaan keskittynyt Suomen kasvukeskuksiin: vuonna 2015 liikevaihdosta noin 79 prosenttia syntyi Uudellamaalla ja noin 10 prosenttia Pirkanmaalla. Lisäksi Consti on läsnä Turussa, Oulussa ja Lahdessa.

Yhtiön palveluksessa on yli 900 korjausrakentamisen ammattilaista ja sen liikevaihto vuonna 2015 oli noin 256 miljoonaa euroa. Lisätietoja Constin palveluista löytyy osoitteesta www.consti.fi.

Constin osakkeilla on käyty kauppaa Nasdaq Helsingissä joulukuusta alkaen. Miltä elämä pörssiyhtiönä tuntuu? Onko se tuonut muutoksia toimintaanne tai näkyvyyteenne? Entä miten muutos näkyi omistuspohjassanne, toimitusjohtaja Marko Holopainen?

 Pörssiyhtiöelämä tuntuu hyvältä, kiitos kysymästä. Listautumisella saimme hyvin näkyvyyttä ja toimintamme on nyt entistä avoimempaa ja läpinäkyvämpää jatkuvan raportoinnin myötä. Näen tämän positiivisena ja liiketoimintaa edistävänä asiana, vaikka asiakastyöhön tai asiakassuhteisiin listautuminen ei suoranaisesti vaikutakaan.

 Omistuspohjamme laajentui merkittävästi listautumisen seurauksena. Ennen listautumista yhtiöllä oli 78 osakkeenomistajaa, joista suurin yksittäinen omistaja, pääomasijoittaja Intera Partners, omisti yhtiön osakkeista ja äänistä noin 65 prosenttia. Nykyään yhtiöllä on noin 1000 omistajaa, ja Interan omistusosuus on laskenut noin 12 prosenttiin. Olen iloinen, että listautumisen yhteydessä tarjottu henkilöstöanti ylimerkittiin ja me constilaiset omistamme noin viidenneksen yhtiöstä. Listautumisen jälkeen yhtiössä on noin 120 constilaista omistajaa.

Julkaisitte helmikuussa tilinpäätöksenne vuodelta 2015. Mitkä olivat vuoden merkittävimmät asiat ja kohokohdat?

 Vuosi 2015 oli Constille menestyksellinen. Luonnollisesti joulukuussa toteutunut pörssilistautuminen oli yhtiölle merkittävä virstanpylväs ja erityinen kohokohta koko vuodelle. Kykymme listautua osoitti, että menestykseemme uskotaan ja että taloutemme on kunnossa. Olen lisäksi tyytyväinen, että liiketoimintamme jatkoi kannattavaa kasvuaan vuonna 2015. Onnistuimme kasvattamaan liikevaihtoamme ja markkina-asemaamme kaikissa liiketoiminnoissamme eli talotekniikassa, julkisivukorjauksissa ja korjausurakoinnissa sekä niihin sisältyvissä palveluissa. Vuoden 2015 merkittävin yksittäinen asiakassopimus oli joulukuussa tehty sopimus Helsingin Yrjönkadulla sijaitsevan toimistokiinteistön peruskorjaamisesta Kämp Groupin St. George -hotelliksi. Sopimuksen arvo on yli 20 miljoonaa euroa, ja se sisältää rakennuksen täydellisen peruskorjauksen julkisivuista luksushotellin vaatimukset täyttävään talotekniikkaan.

Listautumisen yhteydessä totesitte pyrkivänne kasvamaan nykyisillä markkina-alueillanne ja laajentamaan ja vahvistamaan palvelutarjontaanne myös muihin Suomen kasvukeskuksiin. Kerroitte myös aikeestanne vahvistaa Service-liiketoimintaanne. Miten tavoitteenne ovat edistyneet?

Edistyminen on ollut kaiken kaikkiaan hyvää. Talotekniikassa onnistuimme kasvattamaan markkinaosuuttamme sekä Uudellamaalla että Pirkanmaalla ja parhaillaan selvitämme laajentumismahdollisuuksia myös muihin kasvukeskuksiin. Lisäksi hankimme tammikuussa 2016 espoolaisen rakennusautomaatiopalveluihin keskittyneen Eleta Talotekniikka Oy:n, jonka avulla pystymme tarjoamaan energianhallintaan liittyviä palveluja entistä kattavammin. 

 Julkisivuissa kysyntä oli hyvää erityisesti Uudellamaalla ja Oulussa, mutta Pirkanmaalla markkinatilanne pysyi haastavana. Onnistuimme parantamaan markkina-asemaamme sekä taloyhtiöiden julkisivujen ja lasirakentamisen alueella että vuokratalojen korjauksissa. Kasvava alue julkisivurakentamisessa on piharakentaminen, minkä lisäksi tavoitteenamme on julkisivukorjausliiketoiminnan kasvattamisen ohella lisätä lasirakentamisen ja kattoremonttien osuutta Julkisivut-liiketoiminnan liikevaihdosta.

 Korjausurakoinnissa onnistuimme kasvattamaan markkinaosuuttamme sekä pääkaupunkiseudulla että Turussa. Consti on viime vuosina kasvattanut asemaansa erityisesti vaativien käyttötarkoitusmuutosten ja hotellisaneerausten toteuttajana. Hyvä esimerkki tästä on edellä mainittu urakkasopimus Helsingin

Yrjönkadulla sijaitsevan toimistokiinteistön muuttamisesta St. George -hotelliksi. Tavoitteenamme on jatkaa kannattavaa kasvua vahvistamalla nykyistä palvelutarjontaa Uudellamaalla, Turussa ja Lahdessa sekä lähivuosina myös laajentamalla toimintaa muualle Suomen kasvukeskuksiin.

 Service-toiminnan liikevaihto kasvoi vuonna 2015 noin 18 prosenttia kasvaen voimakkaasti sekä pääkaupunkiseudulla että Pirkanmaalla. Rakennusteknisessä palvelu-urakoinnissa sekä julkisivu-, saumaus- ja lasirakenteiden huolto- ja ylläpitotöissä liikevaihto kasvoi selkeästi. Tavoitteenamme on kasvattaa pitkäkestoisten huolto- ja ylläpitopalvelusopimusten osuutta Service-toiminnassa suhdannevaihteluiden tasaamiseksi.

Mikä on strateginen päätavoitteenne pitkällä aikavälillä?

 Pitkän aikavälin strateginen päätavoitteemme on olla johtava korjausrakentamisen moniosaaja, joka alansa edelläkävijänä parantaa ihmisten elinympäristöä. Pyrimme tähän tavoitteeseen kasvamalla nykyisillä markkina-alueillamme sekä laajentamalla Consti-palvelutarjontamme Suomen kasvukeskuksiin. Tavoitteena on myös palvelutarjonnan vahvistaminen ja Service-liiketoiminnan jatkuva kasvattaminen. Pitkän aikavälin keskeisimpänä taloudellisena tavoitteena on puolestaan kasvattaa liikevaihtoa keskimäärin vähintään 10 prosenttia vuodessa saavuttaen kannattavuudessa yli viiden prosentin oikaistun liikevoittomarginaalitason.

Mikä on osinkojakopolitiikkanne?

Tavoittenamme on jakaa osinkoa vähintään 50 prosenttia tilikauden voitosta, ottaen kuitenkin huomioon yhtiön taloudellisen aseman, kassavirran sekä kasvumahdollisuudet. Hallituksen esitys tilikauden 2015 osingoksi on 0,39 euroa per osake, eli noin 64 % tilikauden osakekohtaisesta tuloksesta.

Missä yksityissijoittaja voi päästä kuulemaan teistä lisää? Aiotteko osallistua esimerkiksi Pörssisäätiön, Osakesäästäjien tai pörssin tilaisuuksiin?

Seuraava sijoittajakalenterimme tapahtuma on keskiviikkona 6. päivä huhtikuuta, jolloin järjestämme vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen Helsingissä. Olemme myös hyvin kiinnostuneita osallistumaan mahdollisuuksien mukaan muihin sijoittajatilaisuuksiin, -tapaamisiin ja -seminaareihin. Esimerkiksi harkitsemme osallistumista Pörssisäätiön syksyn 2016 pienten yhtiöiden pörssi-iltaan. Consti on lisäksi aktiivisesti mukana kiinteistö- ja rakennusalan messuilla ja tapahtumissa.

Evli Pankki Oyj

Tammikuu 2016: Elite Varainhoito Oyj

Kotipizza Oyj

Valmet Oyj

Biotie Oyj

Talenom Oyj

Elokuu 2015 Robit Oyj

Kesä-heinäkuu 2015 Asiakastieto Oyj

Toukokuu 2015 Savo-Solar
Huhtikuu 2015 Detection Techno

https://www.porssisaatio.fi/wp-admin/post.php?post=30372&action=edit

Jaa artikkeli

Kommentit