Vältä laumakäyttäytymistä

Tekevätkö myös institutionaaliset sijoittajat virheitä? Rahoituksen professori Matti Suominen kertoo aiheesta kiinnostavia esimerkkejä. Vastaus on kyllä.

Laumaehdotus700x425

Sijoittajien käyttäytyminen kiinnostaa paitsi sijoittajia itseään, mutta myös rahoitusalan tutkijoita. Pörssisäätiön Sijoituskoulussa Vero2016-tapahtumassa oli rahoituksen professori Matti Suominen Aalto-yliopistosta valaisemassa yksityissijoittajia siitä, että myös institutionaaliset sijoittajat saattavat olla laumakäyttäytyjiä. Joskus syyt instituutioiden laumakäyttäytymiseen ovat pakon sanelemia.

Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri alusti tilaisuutta toteamalla, että, sijoittajat seuraavat markkinoiden lisäksi myös toisten sijoittajien ajatuksenkulkua.

”Sijoittajan käyttäytyminen ilmiönä on tällä hetkellä kiinnostava tutkimusaihe”, sanoo Lounasmeri.

Suomisen mielestä institutionaaliset sijoittajat on niin laaja käsite, että niiden käyttäytymisestä ei pidä vetää liian yksioikoisia johtopäätöksiä, kuten ei myöskään yksityissijoittajien. Usein voidaan kuitenkin havaita, että tavalliset aktiiviset osakerahastot häviävät markkinoilla niin sanotuille hedge-rahastoille.

Suomisen ja hänen kollegoidensa tutkimusten mukaan aktiiviset osakerahastot häviävät indekseille osin siksi, että niihin sijoittaneet sijoittajat myyvät ja ostavat rahasto-osuuksia juuri väärään aikaan.

”Esimerkiksi huonot uutiset synnyttävät paniikkireaktioita, joista syntyy sijoittajille kustannuksia, koska liian moni pyrkii samaan aikaan realisoimaan omaisuuksiaan”, sanoo Suominen.

Hedge-rahastoihin sijoittaneet eivät samalla tapaa pysty nopeasti realisoimaan sijoituksiaan ja näin ollen näiden institutionaalisten sijoittajien joukosta löytyy Suomisen mukaan varsin menestyksekkäitäkin aktiivisen sijoituksen noudattajia.

Hän muistuttaa, että aikajänteellä on sijoittamisessa iso merkitys. Lyhyellä aikavälillä (alle kuukauden horisontilla) vastavirtaan meneminen on tuottoa kerryttävä tapa sijoittaa: Osta silloin kun muut myyvät ja myy silloin kun muut ostavat.

Näin juuri toimivat useat menestyksekkäät institutionaaliset sijoittajat. Myös Warren Buffetkin on kuulemma sanonut, että pitää olla varovainen sijoittaja, kun muut ovat ahneita ja ahne sijoittaja, kun muut ovat peloissaan. Tosin aikajänne selittää Buffetin varallisuutta myös toisellakin tapaa: ”Warren Buffet lienee osin senkin vuoksi niin rikas että hän on sijoittanut osakkeisiin  niin monta vuotta”, sanoo Suominen.

Suominen kertoi yleisölle yhdessä muiden suomalaistutkijoiden kanssa tekemästään tutkimuksesta, jonka mukaan odotetut tuotot ovat institutionaalisten sijoittajien sijoitusvirheiden takia mielenkiintoisella tapaa ajassa vaihtelevia.

”Historiallisesti lähes kaikki USA:n pörssituotot ovat syntyneet seitsemän päivän aikana kuukauden lopun ympärillä”, sanoo Suominen.

Todisteeksi Suominen esittää tilastotietoja Yhdysvaltojen pörssituotoista vuosilta 1926-2013.

”En suosittele yksityissijoittajaa sijoittamaan näin, mutta tämä ilmiö on hyvä tiedostaa. Selityksenä on jälleen laumakäyttäytyminen.”

Yhdysvalloissa ja myös tutkituista 23 maasta 21 käyttäytyy kuukauden lopulla niin, että osakkeet varsin usein saavuttavat lyhytaikaisen pohjan neljä päivää ennen kuun loppua ja huipun kolmantena pörssipäivänä seuraavan kuun alussa.

Omituisen ilmiön takana, tutkijat uskovat, on  eläkesäätiöiden maksupolitiikka. Eläkeyhtiöt maksavat eläkkeet USA:ssa kuun lopussa ja saadakseen rahaa tilille kuun lopuksi myyvät osakkeita ja rahastosijoituksiaan ennen kuun loppua.

Tämä myyntipaine loppuu kolme päivää ennen kuun loppua johtuen USA:n kolmen päivän arvopäiväkäytännöstä. Kuun alussa eläkeyhtiöt taas sijoittavat uutta varallisuuttaan, nostaen kurssit hetkellisesti yli reilun hintatason. Tästä syntyy merkittävää ennustettavuutta pörsseille. Suomi oli poikkeus tässä tutkimuksessa – Suomessa kun eläkkeitä on historiallisesti maksettu tasaisemmin kuun aikana kuin esim. USA:ssa. Mutta tämäkin esimerkki osoittaa että kyllä myös institutionaalisetkin sijoittajat tekevät sijoitusvirheitä.

Teksti: Riitta Ekholm

Kuva: Minna Heusala

 

Jaa artikkeli

Kommentit