Tiukentuva sisäpiirisääntely

27.06.2016

Sisäpiirisääntely tiukkenee heinäkuun kolmantena päivänä, kun asetus markkinoiden väärinkäytöstä (MAR) astuu voimaan. ”Asetuksen tarkoituksena on yhtenäistää säännöksiä ja ja menettelyjä EU:n jäsenmaissa sekä parantaa myös markkinoiden kilpailukykyä”, sanoo Sari Helminen Fivasta.

Pörssisalin yleisöä 2

Jotta kaikki markkinaosapuolet voivat luottaa kaupankäynnin rehellisyyteen, markkinoita säännellään monella eri lailla, asetuksella ja säännöksellä. Heinäkuun kolmantena päivänä sisäpiirisääntely tiukkenee, kun asetus markkinoiden väärinkäytöstä (MAR) ja direktiivi markkinoiden väärinkäytöstä määrättävistä rikosoikeudellisista seuraamuksista (CSMAD) astuvat voimaan.

MAR on siis suoraan sitovaa ja sovellettavaa sääntelyä. Kansallinen harkintavalta jää hyvin rajalliseksi.

”Asetuksen tarkoituksena on yhtenäistää säännöksiä ja ja menettelyjä EU:n jäsenmaissa sekä parantaa myös markkinoiden kilpailukykyä”, sanoo Sari Helminen Fivasta.

Tiukentuva sääntely on myös keino taistella vakavampaa talousrikollisuutta vastaan.

Arvopaperimarkkinoiden toimivuudesta kantavat vastuuta pääasiassa Finanssivalvonta, Nasdaq Helsinki sekä valtiovarainministeriö.

Fiva valvoo kaupankäynnin lisäksi myös yhtiöiden julkaisemaa sijoittajainformaatiota, pörssitiedotteita sekä säännöllistä raportointia.

”Finanssivalvonta käsitteli viime vuonna 117 arvopaperimarkkinoiden kaupankäyntiin ja tiedonantovelvollisuuteen liittyvää tapausta”, sanoo Helminen.

Viikon kuluttua MAR kumoaa osittain arvopaperimarkkinalain, ja tämä merkitsee monia muutoksia, kuten esimerkiksi yhtiöiden julkisen sisäpiirirekisterin lakkauttamista sekä muutoksia yhtiöiden sisäisissä prosesseissa.

Sanktiot ankaroituvat MAR:n myötä ja tämä luonnollisesti huolestuttaa sisäpiiriläisiä.  Helmisen mukaan summat kasvavakin tuntuvasti nykyiseen verrattuna.

Ne voivat olla enintään 15 prosenttia yhtiön liikevaihdosta tai 15 miljoonaa euroa ja luonnollisen henkilön kohdalla enintään 5 miljoonaa euroa. Rikoslaissa enimmäisrangaistus on neljä vuotta.

Sisäpiiritiedon määritelmä pysyy sinänsä samana, mutta MAR edellyttää, että yhtiön on julkistettava sitä koskeva sisäpiiritieto yleisölle mahdollisimman pian.

MAR siis aikaistaa julkistamiskynnystä, mutta koska tiedon julkistamisen lykkääminen on mahdollista, julkistamisajankohta ei välttämättä muutu merkittävästi.

”Lykkäys on sallittua, jos yhtiöllä on esimerkiksi meneillään neuvottelut, jotka saattaisivat vaarantua tiedon julkistamisesta”, sanoo Helminen.

Tieto sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä on toimitettava Finanssivalvonnalle välittömästi tiedon julkistamisen jälkeen.

 

”Auki olevia kysymyksiä on edelleen ja olemme joidenkin asioiden osalta vielä luonnosvaiheessa olevan sääntelyn ja ohjeistuksen varassa”, sanoo Helminen.

Hämmennystä on aiheuttanut muun muassa koko EU:n tasolla tulkinta listayhtiöiden johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä omistusten ilmoitusvelvollisuudesta.

Kysymys on siitä, että katsotaanko pörssiyhtiön johtohenkilön lähipiiriyhtiöiksi kaikki yhtiöt, joissa hän on johtotehtävissä vai edellytetäänkö tämän lisäksi omistusta tai muuta taloudellista yhteyttä.

”MAR:n eri kieliversioissa asia on käännetty epäyhtenäisesti ja sen vuoksi otamme ikään kuin aikalisän ja odottelemme korjausmenettelyä ennen täyden valvonnan aloittamista, jotta asiaan saadaan selvyys”, sanoo Helminen.

Mutta yhtään vähäisempi ei ole johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä kauppojen ilmoittaminen. Vielä tällä hetkellä pörssiyhtiön on pidettävä julkista sisäpiirirekisteriä, josta näkyvät sisäpiiriläisten ja heidän lähipiirinsä omistukset ja omistusmuutokset.

Jatkossa ei enää pidetä yllä julkista sisäpiirirekisteriä, vaan johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä tulee ilmoittaa tekemänsä liiketoimet pörssiyhtiön rahoitusvälineillä Fivalle ja pörssiyhtiölle, jonka tulee julkistaa ne pörssitiedotteella.

”Tämä on haastava muutos yhtiöiden toiminnassa”, sanoo Helminen.

Teksti: Riitta Ekholm

Kuva: Minna Heusala

 

 

 

 

 

 

 

Jaa artikkeli

Kommentit