Sijoittajabarometri: Arvosana hallitukselle 7-

25.04.2017

Kotitaloudet ovat merkittäviä kasvun rahoittajia. Sipilän hallituksen kausi on puolessa välissä. Kansankapitalismin edistämisen aika on nyt. Sijoittajabarometriin vastanneet osakesäästäjät antoivat hallituksen lainsäädäntötyöstä arvosanan 7-. Arvosana on noussut edellisen hallituksen pohjalukemista. Erityisesti osinkoverotukseen liittyviä muutoksia odotetaan.

 

Hallitus keskittyi omassa puolivälitarkastelussaan ajankohtaisten ongelmien purkamiseen. Samalla jäivät kuitenkin Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeren mielestä pitkän aikavälin kysymykset taka-alalle.

”Hallitusohjelman tavoite on vahvistaa yrittäjyyttä, omistajuutta ja yritysten rahoitusta sekä edistää kasvua”, muistuttaa Lounasmeri.

Omistajuuteen kasvaminen kestää kauan.

”Suomessa yrittäjyyttä on edistetty hienosti, mutta omistajuuskulttuurin luomisessa olemme vasta alussa”, sanoo Lounasmeri.

Päättäjiltä jää huomaamatta, mikä merkitys kotitalouksilla on omistajina. Ongelmiin herätään vasta silloin, kun korjaaminen on jo vaikeaa.

Aalto-yliopiston professori Matti Keloharjun mukaan osakkeenomistajat ikääntyvät keskimääräistä väestöä nopeammalla tahdilla. Mikäli omistajien määrä halutaan säilyttää, tulisi asiaan puuttua.

 

Kotitalouksilla on talletustileillä noin 85 miljardia euroa, ja moni haluaisi sijoittaa tuottavammin. Uusia sijoituskohteita voisi löytyä myös valtion omistamien yritysten joukosta.

”Mikäli valtio haluaa luopua omistuksistaan, mutta säilyttää kotimaisen omistuspohjan, on pörssilistautuminen hyvä keino”, sanoo Lounasmeri.

Laaja-alaiseen omistuspohjaan kannustaminen on koko kansantalouden kasvun etu. Kotimainen omistajarakenne usein vaikuttaa pääkonttorin ja siten korkeankoulutustason työpaikkojen sijaintiin. Mikäli valtio harkitsee omistusten myyntiä, on hyvä aktivoida kotitalouksia omistajina jo etukäteen. Parhaassa tapauksessa sekä yksilöt että yhteiskunta vaurastuvat, kun varallisuutta sijoitetaan tuottavasti. Yritykset tarvitsevat kasvuunsa rahoitusta ja kotitalouksilla on varallisuutta nollakorkoisilla talletustileillä.

 

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen kausi on puolessa välissä, ja on hyvä aika tarkastella hallituksen toimintaa. Osakesäästäjien ja Pörssisäätiön puolivuosittaisessa sijoittajabarometrissä yksityissijoittajat antoivat arvosanoja hallitukselle.

Kolme vuotta sitten kyselyyn vastanneita ärsyttivät Jyrki Kataisen ja Jutta Urpilaisen päätökset korottaa pörssiosinkojen verotusta. Nyt yksityissijoittajien tunnelmat ovat hieman parantuneet.

”Vuonna 2014 lainsäädännön osalta hallitus sai arvosanan 6- ja verotuksen osalta arvosanan 5,5.  Tänä keväänä arvosanat olivat numeron verran parempia: 7- ja 6,5”, tulkitsee Lounasmeri kyselyn tuoreita tuloksia.

Sijoittajat ovat tyytyväisiä hallituksen lupauksiin edistää sijoittamista ja omistamista.

”Tyytymättömyys kumpuaa siitä, että lupauksia ei ole vielä lunastettu”, sanoo Lounasmeri, ”erityisesti osinkoverotukseen liittyviä parannuksia odotetaan”.

 

Kyselyn vapaissa vastauksissa hallitus sai kiitosta yrittäjämyönteisyydestä. ”Ainakin yrittävät tehdä jotakin”, ilmenee kyselyn vapaista vastauksista.

Mutta vastauksista löytyi myös aimo annos kritiikkiä: ”Piensijoittajien toiminta tehty vaikeaksi suursijoittajiin nähden”; ”Pankkitilien haltijoilla makaa rahaa tileillä, pitäisi aktivoida sijoittamaan”.

Erityisen tärkeänä vastaajat pitivät lainsäädäntökehityksen ennustettavuutta: ”Poukkoilevaa”; ”Tempoilevaa”; ”Ennakoimatonta”.

Useat kommentit liittyivät osinkoverotukseen.  Hallitusohjelmassa mainittua pienten pörssiosinkojen verottomuutta toivotaan ja nykyistä osinkoverotusta pidetään epäreiluna ja epäneutraalina: ”Osinkojen verotus ei ole neutraalia muihin sijoitusmuotoihin verrattuna” ; ”Piensijoittaja maksaa suurimmat verot osingoissa”; ”Suomessa ei suosita omistamista. Ei mitään porkkanoita esimerkiksi osakeomistuksen lisäämiseksi”.

 

Ensi syksynä tehdään verolinjauksia.

”Silloin on oikea aika tarkastella sijoittajan verotusta sekä osinkoverotusta”, uskoo Lounasmeri. Hänen mukaansa verotuksen tulisi olla mahdollisimman neutraali.

”Nyt verotus ohjaa yksityissijoittajaa käyttämään monimutkaisia rakenteita. Olisi parempi kannustaa läpinäkyvyyteen ja suoriin sijoituksiin. Sijoituspäätösten tulisi perustua riskien ja tuottojen arviointiin, ei verotuksen minimointiin”, Lounasmeri toteaa.

 

Usko Suomen kansantalouden kasvuun on parantunut selvästi viimeisen puolen vuoden aikana. Tuoreet positiiviset tutkimus- ja rahoituslaitosten ennusteet näkyvät kommenteissa.

Sijoittajabarometriin vastanneista 2844:stä 61 prosenttia arvioi, että maailmantalous kasvaa. Vastaajista 62 prosenttia kertoi kasvattaneensa pörssiosakesijoituksiaan viimeisen kuuden kuukauden aikana, pörssiosakesijoituksia vähentäneitä oli 15 prosenttia.

Seuraavan puolen vuoden aikana osakeostoksilla aikoo käydä 57 prosenttia vastaajista.

Vastaajista kaksi viidestä uskoo osakekurssien nousevan seuraavien kuuden kuukauden aikana. Saman verran oli arvioita siitä, että osakemarkkinat pysyvät ennallaan. Noin joka neljäs arvioi osakekurssien laskevan tulevan puolen vuoden aikana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaa artikkeli

Kommentit