Ilmiö nimeltä robovarainhoito

Robovarainhoidossa yksityissijoittaja saa jo viidellä tonnilla räätälöidyn valtakirjalla hoidettavan salkun. Evervest on toistaiseksi alan ainoa toimija Suomessa.

Kuten moni muukin ajatus, myös liikeidea robovarainhoitoyhtiö Evervestin perustamisesta syntyi lounaalla. Kaksi vuotta sitten elokuussa oli tuhottoman kuuma, kun Antti Törmänen ja Jussi Kallasvuo olivat palanneet lomilta. Kesäkuulumisten vaihtamisten jälkeen kaverukset purkivat tuskastumisiaan markkinoilla oleviin sijoituspalveluihin.

Molemmat olivat tahoillaan miettineet, mihin laittaa säästöjä poikimaan ilman, että he tuntisivat maksavansa turhasta. Joka tuutissa he olivat törmänneet samoihin epäkohtiin: tehottomuuteen, epäselvään hinnoitteluun, käytön hankaluuteen ja luottamuspulaan.

Ajatus omannäköisestä sijoituspalveluyhtiöstä, jonka asiakkaana itsekin haluaisi olla, jäi kytemään. Ratkaisu oli teknologia, jota paremmin hyödyntämällä tökkimiskohdat korjaantuisivat.

Kun päätös yhtiön perustamisesta oli tehty, seurasi Törmäsen mukaan ennennäkemätön työsarka, johon kaksikko ei osannut täysin varautua. Hyvässä ja pahassa.

Lounaasta maaliviivaan kesti puolitoista vuotta.

”Jotta saa jalansijan tallattua markkinaan, jota hallitsevat vahvat kauan alalla toimineet toimijat, vaatii paitsi uskoa omaan tekemiseen myös kärsivällisyyttä”, sanoo Törmänen.

Uusi tulokas markkinoilla joutuu murtamaan perinteisiä tapoja toimia ja lunastamaan asiakkaiden luottamuksen. Finanssivalvonnan myöntämä toimilupa oli lopullinen tae siitä, että Everest pääsi aloittamaan toimintansa. Tiukka sääntely on aina sijoittajan etu.

Tiimissä on nyt kuusi henkeä. Törmänen on toimitusjohtaja ja Kallasvuo hallituksen puheenjohtaja.

”Varainhoito on luottamusbisnestä, ”sanoo Törmänen.

Evervest on täysin automatisoitu verkossa toimiva varainhoitaja, joka voi kevyemmän kulurakenteen vuoksi ottaa hoitaakseen myös pienempiä varallisuuseriä.

Asiakas pääsee kiinni räätälöityyn valtakirjalla hoidettavaan salkkuun viidellä tonnilla. Perinteisen varainhoitajan asiakkaaksi vaaditaan vähimmilläänkin sata tonnia.

”Pelkästään perinteisen varainhoitajan työpanos, kun hän keskustelee asiakkaan kanssa kasvokkain sekä arvokas osoite ovat iso kustannuserä. Tämä lasku jää asiakkaan maksettavaksi”, sanoo Törmänen.

Evervestin toiminta voidaankin hänen mukaansa määritellä varainhoidoksi, joka toteutetaan verkossa ilman että asiakas ja varainhoitaja tapaavat.

”Sijoitusstrategian käytännön toteuttaminen on automatisoitu, mutta ihminen luo robotin logiikan”, sanoo Törmänen.

Kun sama strategia soveltuu isolle joukolle asiakkaita, toteuttaminen on kustannustehokkainta tehdä robotisoidusti. Kustannuksia on saatu painettua alas myös sillä, että back office -toiminnot on automatisoitu.

Strategia perustuu akateemiseen tutkimukseen sekä pitkäaikaiseen dataan pohjautuvaan analyyttiseen malliin.

Evervest ei ota Törmäsen mukaan voimakasta näkemystä eikä se pyri voittamaan indeksiä, vaan tavoiteltu tuotto tehdään tehokkaalla hajauttamisella.

”Puhumme pitkän aikavälin sijoittamisesta”, hän painottaa.

Robottivarainhoito on suunnattu yksityissijoittajille, joille räätälöity salkunhoito ei ole ollut mahdollista. Palvelu on kiinnostanut myös palkkioita kyseenalaistavia henkilöitä, jotka eivät halua tehdä suoria sijoituksia itse.

 

Käytännössä homma käynnistyy luomalla Evervestin verkkosivuilla tili palveluun ja klikkaamalla Aloita tästä -kohtaa. Alussa kartoitetaan yksityissijoittajan taustatiedot esittämällä kysymyksiä siitä, millainen sijoittaja hän on.

Robottivarainhoitaja luo vastausten pohjalta ehdotuksen allokaatiosta osakkeiden ja korkojen välille niin, että tuottojen ja riskien taso vastaa asiakkaan profiilia.

”Kun rahat on siirretty järjestelmään, tehdään vielä ennen starttia manuaalinen tsekki siitä, että kaikki on kunnossa”, sanoo Törmänen.

Evervest käyttää kymmenessä riskitasoiltaan erilaisissa mallisalkuissaan maantieteellisesti laajasti hajautettuja pörssinoteerattuja etf-indeksirahastoja. Hinnoittelu on täysin läpinäkyvää eikä yhtiö kuittaa itselleen provisiota yhdestäkään tuotteesta.

Asiakas ei maksa myöskään kaupankäynnistä eikä säilytyksestä, vaan ainoastaan hallinnointipalkkion, joka on 0,45-0,95 prosenttia salkun koosta riippuen. Hän voi nostaa sijoittamansa varat milloin tahansa ilman kustannuksia.

”Sijoitukset ovat aina asiakkaan suorassa omistuksessa. Käytännössä Nordnet säilyttää arvopaperit. Jos meille sattuisi jotakin, asiakkaan varat eivät olisi vaarassa”, painottaa Törmänen.

Evervest kantaa vastuuta täysin samalla tavalla kuin perinteisetkin varainhoitajat.

Hyvänä puolena online-palvelussa verrattuna perinteiseen varainhoitoon on Törämäsen mukaan myös se, että asiakkaalla on aikaa punnita ja harkita rauhassa omaa tilannetta kotikoneella ilman, että vastapäätä istuu omia tuotteitaan kauppaava myyjä.

Evervestin salkkuun voi tutustua instrumenttitasolla ennen kuin siirtää rahaa palveluun tai sitoutuu mihinkään

Kun Evervest aloitti toimintansa, Euroopassa oli kaksi robovarainhoitajaa, toinen Saksassa ja toinen Italiassa. Tällä hetkellä toimijoita on noin 60-70. Yhdysvallat on ihan oma lukunsa.

Konsulttiyhtiö AT Kearneyn ennusteen mukaan robottivarallisuus kasvaa globaalisti vuoteen 2020 mennessä nykyisestä 300 miljardista 2, 2 biljoonaan dollariin.

Suomessa Evervest on edelleen ainoa.

Uusien robovarainhoitajien tulo markkinoille hyödyttäisi Törmäsen mielestä kaikkia jo siksi, että yleinen tietoisuus toiminnasta kasvaisi. Kaikki saisivat kakusta oman osansa.

”Markkinat ovat globaalisti myllertymässä ja on syntymässä hybridimalli, jossa on tilaa ja tarvetta sekä automaatiolle että ihmisille.”

Vaikka robomarkkinat ovat vasta lähtökuopissa, marginaalit on pian putsattu pois, ja tämä luo Törmäsen mukaan haasteita sekä perinteiselle että automatisoidulle varainhoidolle: Ne lähestyvät toiminnoissaan toisiaan.

Yhdysvaltalaiset etf-tuottajat ovat ottaneet nyt käyttöönsä robottivarainhoitajat ja saaneet poljettua kustannuksia tehokkaasti. Kun nämä toimijat rantautuvat Eurooppaan, robovarainhoitajat lisäävät viimeistään silloin henkilökohtaista neuvontaa.

Evervest tähtää merkittäväksi toimijaksi Suomen lisäksi muutamassa Euroopan maassa.

”Kun hyvä tapa tehdä bisnestä on mallillaan, monistamme sitä myös muualle.”

Teksti: Riitta Ekholm

Kuva: Minna Heusala

Jaa artikkeli

Kommentit