Vastuullinen sijoittaminen vaatii tiedonhankintaa ja prioriteettien pohtimista

07.08.2017

Yhä useampi sijoittaja miettii omistustensa eettisyyttä. Yrityksen vastuullisuuteen vaikuttaa lukematon määrä asioita ja yksityissijoittajan voi olla hankala päättää, mistä aloittaa. Miten yhtiö esimerkiksi ottaa toiminnassaan huomioon ilmastonmuutoksen? Miten se valvoo ihmisoikeuksien toteutumista? Minne yritys maksaa veronsa ja miten se kohtelee työntekijöitään?

Vastuullisen sijoittamisen asiantuntija Magdalena Lönnroth

Kysyimme vastuullisen sijoittamisen parissa työskentelevältä Magdalena Lönnrothilta, millaisia asioita yksityissijoittajan tulisi ottaa huomioon vastuullisessa sijoittamisessa.

”Jokaisella on oma käsityksensä vastuullisuudesta. On hyvä miettiä, mitkä ovat juuri itselle tärkeitä asioita. Kun omat prioriteetit ovat selvillä, on helpompi aloittaa jostakin ja vertailla eri sijoituskohteita”, toteaa Kirkon eläkerahaston vastuullisen sijoittamisen päällikkönä toimiva Lönnroth. Hän on ollut myös mukana perustamassa Suomeen vastuullista sijoittamista edistävää Finsif-yhdistystä, jonka varapuheenjohtajana hän tällä hetkellä toimii.

Ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan huomioon ottaminen on olennainen osa vastuullista sijoittamista. Näitä kolmea kategoriaa kutsutaan ESG-kriteereiksi (environment, social, governance). Ympäristön kannalta olennaisia asioita ovat esimerkiksi ilmastonmuutoksen huomioiminen ja energiatehokkuus. Sosiaalinen vastuu kattaa ihmisoikeuksista huolehtimisen ja henkilöstöpolitiikan kaltaiset asiat. Hyvään hallintotapaan liittyvät muun muassa verojen maksu ja korruption ehkäiseminen.

Vastuullisesti sijoittava huomioi ESG-kriteerit ja pyrkii samalla parantamaan salkkunsa tuotto- ja riskiprofiilia. Taustalla on ajatus siitä, että mitä laajemmin sijoituskohteista ottaa selvää, sitä parempia päätöksiä tekee. Myös tutkimusten mukaan vastuullinen sijoittaminen tuo hieman paremmat tuotot tavallisiin sijoituksiin verrattuna.

Indeksit ja analyysit apuna

Samalla tavalla kuin sijoittaja miettii vastuullisuusprioriteettejaan, tätä miettivät myös yritykset. Monet pörssiyhtiöt julkaisevat niin kutsuttuja olennaisuusanalyyseja, joissa yhtiöt määrittelevät niille tärkeimmät vastuullisuusnäkökohdat. Nämä analyysit ovat osakesäästäjälle yksi hyvä tapa aloittaa ESG-näkökohtien kartoittaminen ja yritysten painopistealueiden vertaileminen, Lönnroth vinkkaa.

Olennaisuusanalyysi ei kuitenkaan vielä kerro, miten yritys toteuttaa vastuullisuuttaan. Siitä yhtiöt kertovat tavallisesti erillisissä vastuullisuusraporteissa tai osana vuosikertomusta. Näihin kannattaa siis ehdottomasti tutustua.

Yhtiöiden omien raporttien lisäksi yksityissijoittaja pääsee käsiksi joihinkin maksuttomiin listauksiin eri yhtiöiden vastuullisuudesta. Esimerkiksi RobecoSAMin tutkimukseen perustuva Sustainability Yearbook arvioi globaalisti eri toimialoilla toimivien yritysten vastuullisuutta. Mukana on myös suomalaisia yhtiöitä, kuten Nokia, Outotec ja UPM-Kymmene. Erilaiset indeksit listaavat johtavia yrityksiä vastuullisuudessa: esimerkiksi OMX GES Sustainability Finland -indeksi sisältää suomalaisia yhtiöitä. Lönnrothin mukaan tietoa yhtiöistä kannattaa etsiä laajasti erilaisista lähteistä, kuten uutissivustoilta.

Rahastoihin sijoittava voi tarkkailla monenlaisia arviointeja sekä valita erilaisia kestävän kehityksen teemarahastoja. YK:n vastuullisen sijoittamisen PRI-periaatteet on allekirjoittanut yli 1 700 sijoitusalan organisaatiota ympäri maailman. Morningstar antaa rahastoille luokituksia niiden vastuullisuuden perusteella. Suomalaiset rahastot voivat nykyään hakea myös Joutsenmerkkiä.

Useita tapoja sijoittaa vastuullisesti

Vastuullinen sijoittaminen on nykyään valtavirtaa etenkin instituutiosijoittajien keskuudessa. Lönnrothin mukaan tässä on tapahtunut huikea muutos. Jos vielä kymmenen vuotta sitten vastuullisuus tarkoitti sitä, että rahastoyhtiöllä oli yksi nimetty eettinen rahasto, nyt alalla otetaan vastuullisuusnäkökohdat kokonaisvaltaisesti huomioon.

Vastuullista sijoittamista voi tehdä monella tavalla. Sijoitukset voi kohdistaa toimialansa vastuullisimpiin yhtiöihin tai jättää kokonaan pois epäeettisenä pitämiään toimialoja, tuotteita tai yrityksiä. Yksi tapa on osallistua sellaisten yritysten rahoittamiseen, joiden keskeisenä tavoitteena on tehdä koko yhteiskunnan kannalta positiivisia asioita. Omistajana on ylipäätään mahdollista vaikuttaa yritysten toimintaan esimerkiksi yhtiökokouksiin osallistumalla.

”Ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa sijoittaa vastuullisesti, ja erilaisia lähestymistapoja voi hyödyntää myös samanaikaisesti. Olennaista on perehtyä sijoituskohteeseen kunnolla”, Lönnroth kiteyttää.

Teksti ja kuva: Kiia Etelävuori

Tilaa Pörssisäätiön uutiskirje, niin saat artikkelit ja uutiset sähköpostiisi ensimmäisten joukossa. Uutiskirje lähetetään noin kerran viikossa.

Jaa artikkeli

Kommentit