Kuukauden yhtiö: Silmäasema vahvistaa kasvuaan

01.09.2017

"Tavoitteenamme on olla markkinajohtaja optisessa vähittäiskaupassa sekä silmien terveyteen liittyvässä sairaalatoiminnassa", kertoo kesäkuussa listautuneen Silmäaseman toimitusjohtaja Pasi Kohmo.

Pasi Kohmo, Silmäaseman toimitusjohtaja

Silmäasema on kotimainen yritys, joka tarjoaa maanlaajuisesti kaikki näkemisen ja silmäterveyden tuotteet ja palvelut yhtenä kokonaisuutena. Silmäasema on johdon näkemyksen mukaan Suomen suurin yksityinen silmäleikkauksia tarjoava silmäsairaalaketju sekä toiseksi suurin optikkoketju 28,4 prosentin markkinaosuudellaan (Lähde: NÄE ry).

Silmäasema-ketjulla on Suomessa optisessa vähittäiskaupassa yhteensä 145 myymälää sekä 13 silmäsairaalaa. Tämän lisäksi Silmäasemalla on kahdeksan optisen kaupan myymälää Virossa. Silmäasema-ketjun palveluksessa työskentelee noin 1 000 silmäterveyden ammattilaista. Vuonna 2016 Silmäasema-ketjussa tehtiin noin 210 000 optikon näöntarkastusta, 190 000 silmälääkärin vastaanottoa ja yli 15 000 kaihi- ja taittovirheleikkausta. Silmäasema-konsernin liikevaihto oli 101,3 miljoonaa euroa vuonna 2016 ja oikaistu käyttökate 12,0 miljoonaa euroa.

Silmäasema Oyj listautui pörssin kesäkuussa. Mitkä olivat tavoitteenne listautumiselle, toimitusjohtaja Pasi Kohmo?

Listautumisen tavoitteena oli tukea Silmäaseman kasvustrategiaa ja vahvistaa pääomarakennettamme. Lisäksi tavoitteena oli parantaa Silmäaseman tunnettuutta yleisön ja yhteistyökumppanien keskuudessa sekä työnantajana. Näkemyksemme mukaan listautuminen antaa meille mahdollisuuden viedä Silmäasema uuteen vaiheeseen.

Keräsitte listautumisannissa noin 35 miljoonaa euroa. Miten aiotte käyttää annissa kerätyt varat?

Varoilla tuemme Silmäaseman kasvustrategiaa. Olemme jo vahvistaneet pääomarakennettamme maksamalla takaisin osakaslainat ja yhtiön pankkilainoja.

Mikä erottaa teidät kilpailijoistanne eduksenne?

Näkemyksemme mukaan Silmäasema on ainoa suomalainen palveluntarjoaja, jonka toiminta-ajatuksena on tarjota kaikki näkemisen ja silmäterveyden palvelut yhtenäisen toimintamallin kautta. Tämä on mielestäni selkeä kilpailuetumme. Silmäaseman ainutlaatuinen liiketoimintamalli mahdollistaa sen, että asiakas löytää sujuvasti toimivan palvelumallimme avulla yhdestä yrityksestä kaikki hänen tarvitsemansa tuotteet ja palvelut hyvään näkemiseen ja silmien terveyteen.

Mitkä ovat keskeiset strategiset tavoitteenne?

Tavoitteenamme on olla markkinajohtaja optisessa vähittäiskaupassa sekä silmien terveyteen liittyvässä sairaalatoiminnassa, mukaan lukien kaihi- ja taittovirheleikkaukset. Strategiamme mukaisesti laajennamme toimipaikkaverkostoamme, vahvistamme vertailukelpoista kasvua ja lisäämme tuottavuuttamme.

Huomaatteko eroa liiketoiminnassa aiempaan verrattuna; onko listautumisesta ollut hyötyä?

Yhtiön tunnettuus on selvästi kasvussa sekä asiakkaiden että yhteistyökumppanien keskuudessa. Se tukee liiketoimintaa merkittävästi ja parantaa työnantajamielikuvaa entisestään. Lisäksi muun muassa listayhtiöltä vaadittava Corporate Governance ja IFRS-standardin mukainen tilinpäätöstietojen julkaisu helpottavat yhtiön toiminnan seuraamista ja lisäävät läpinäkyvyyttä. Se puolestaan helpottaa yhtiön toimintaa rahoittajien ja sijoittajien kanssa. Kaiken kaikkiaan listautuminen on ollut positiivinen asia sekä henkilökunnan, yhteistyökumppanien, työnhakijoiden että liiketoiminnan kannalta

Pörssisäätiö ja Nasdaq Helsinki esittelevät kuukauden pörssiyhtiön. Tavoitteena on tehdä erilaisia pörssiyhtiöitä tutuksi. Usein nostetaan esille esimerkiksi juhlavuottaan viettäviä yhtiöitä. Valinta ei ole sijoitussuositus. Syyskuun yhtiö on Silmäasema Oyj.

Lue myös muista kuukauden yhtiöistä:

Kesä-elokuun yhtiö Fondia Oyj
Toukokuun yhtiö Next Games Oyj
Maalis- ja huhtikuun yhtiö Heeros Oyj
Tammi- ja helmikuun yhtiö DNA Oyj
Marras- ja joulukuun yhtiö Vincit Group Oyj
Lokakuun yhtiö Privanet
Elokuun yhtiö Tokmanni Group Oyj
Kesä-heinäkuun yhtiö Oyj Ahola Transport Abp
Toukokuun yhtiö Hoivatilat Oyj
Maalis-huhtikuun Kuukauden yhtiö: Consti Oyj
Helmikuun yhtiö Evli Pankki Oyj
Tammikuu 2016: Elite Varainhoito Oyj

Kotipizza Oyj
Valmet Oyj
Biotie Oyj

Jaa artikkeli

Kommentit