Kohti nuorten parempia taloustaitoja

11.09.2017

Koulut ovat avainroolissa suomalaisten talousosaamisen kehittämisessä. Vuosittain järjestettävissä Talous tutuksi -koulutuksissa opettajat pääsevät päivittämään taitojaan. Nykyään taloustietoa opetetaan jo alakouluissa ja oppimisessa korostuu konkretia.

Talous tutuksi -koulutukset ovat opettajien työn tukena

”Talousopetuksen myötä nuoret saavat eväitä oman taloutensa hoitamiseen. He oppivat ymmärtämään paremmin uutisia sekä makrotaloutta Suomessa ja maailmalla. Lisäksi on tärkeää levittää tietoa pitkäaikaisen säästämisen merkityksestä ja esimerkiksi korkoa korolle -ilmiöstä”, vastaa Stefan Stjärnstedt Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitosta, kun häneltä kysyy koulujen talousopetuksen merkityksestä.

Opettajien on mahdollista päivittää tietämystään Pörssisäätiön yhteistyökumppaneineen järjestämissä Talous tutuksi -koulutuksissa. Niissä asiantuntijat kertovat ajankohtaisista talouden ilmiöistä ja opettajat jakavat kokemuksia parhaista käytännöistä.

Kouluissa opitaan myös osakesijoittamisen perusteita. Pörssisäätiön toimitusjohtajan Sari Lounasmeren mukaan lisäksi tulisi kertoa omistamisen merkityksestä niin yhteiskunnalle kuin yksilölle. Osakesäästäjä on myös omistaja, ja omistajilla on päätösvalta yhtiöissä.

Lounasmeren mukaan on tärkeää, ettei nuoria peloteta pois omistamisen ja sijoittamisen parista.

”Riskit pitää tietää, mutta pelkästään niiden korostaminen saattaa pelottaa monia. Säästäminen ja sijoittaminen tuovat mukanaan myös paljon positiivisia asioita: vaurautta ja taloudellista turvaa yksilöille sekä rahoitusta kasvuun yrityksille. Osakesijoitukset ovat tuottaneet pitkällä aikavälillä keskimäärin seitsemän prosenttia vuodessa”, Lounasmeri sanoo: ”Mitä useammalla on perustiedot sijoittamisesta, sitä tasa-arvoisemmat mahdollisuudet ihmisillä on vaurastua.”

Talousopetusta jo alakoulussa, Suomi taloustiedon Pisa-kokeeseen

Talousopetus on ottanut viime vuosina isoja harppauksia. Jo 4. luokkalaiset opettelevat taloustaitoja osana yhteiskuntaoppia viime syksynä voimaan tulleen uuden opetussuunnitelman myötä. Ensi kevät tuo uusia tuulia tullessaan, kun Suomi osallistuu ensimmäistä kertaa taloustiedon Pisa-kokeeseen.

Opetusneuvos Kristina Kaihari Opetushallituksesta kertoo, ettei Pisa-kokeessa tärkeää ole niinkään vertailu muiden maiden kesken, vaan käytäntöjen kehittäminen Suomessa.

”Kokeen avulla saamme kiinnostavaa tietoa suomalaisten nuorten talousosaamisesta sekä kyvyistä soveltaa tietoa. Sitä kautta pystymme edelleen kehittämään opetusta”, Kaihari sanoo.

Konkretia ja kytkös omaan elämään auttavat oppimaan

Millaisia asioita taloudesta sitten tulisi opettaa, ja miten? Uusi opetussuunnitelma korostaa oman talouden hallintaa, yrittäjyyttä ja työelämätaitoja. Opettajien parhaina käytäntöinä esiin nousivatkin metodit, jotka konkretisoivat muun muassa rahankäyttöä ja sijoittamista.

Raumalainen yläkoulunopettaja Eija Luhtala laittaa oppilaat pohtimaan asioita, jotka tulevat itsenäistymisen myötä eteen oikeassa elämässä. Hän on kerännyt nuoria varten linkkikokoelman erilaisista oman talouden hallintaan liittyvistä verkkosivuista. Niitä selaamalla oppilaat esimerkiksi valitsevat ammatin, laskevat Verohallinnon sivuilla paljonko työn palkasta menisi veroja, tarkistavat mahdolliset etuudet Kelan sivuilta, ostavat asunnon ja vertailevat lainojen korkotasoja pankkien verkkosivuilla.

”Oikeiden nettisivujen hyödyntäminen auttaa tiedon etsimisessä myös jatkossa”, Luhtala valottaa.

Myös sijoittamisen perusteissa opettajat painottavat konkretiaa.

”Olemme luoneet kurssilaisten kanssa kuvitteellisia osakesalkkuja, joihin on valittu oikeita yhtiöitä. Sen jälkeen salkkujen kehitystä seurataan. Pyrin käyttämään paljon hyvin käytännönläheisiä keinoja”, sanoo historiaa ja yhteiskuntaoppia yläkoulussa opettava Marko Iljamo.

Pörssisäätiö, Opetushallitus, Suomen Pankki, Finanssiala ry, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT sekä Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry ovat järjestäneet jo kymmenen vuoden ajan Talous tutuksi -koulutusta opettajille heidän työnsä tueksi. Koulutuksia järjestetään joka syksy.

 

Jaa artikkeli

Kommentit